print-out: příprava textu

O editování textů jsem se zmínil již na několika místech. Nyní aspoň náznakově k tomu, co lze provádět s print-outy, tedy vytištěnými kopiemi textů. Logika velí si na papír vepsat slovní zásobu, kterou bude studentům třeba objasnit ještě před přednesem textu. Z tohoto důvodu ponechávám u každého textu volný pravý okraj. Někdy mám slovní zásobu předtištěnou a volného prostoru využiju na dopsání jiných zajímavých obratů, které by se studentům mohly hodit, i když v samotném textu se nenacházejí.

Přímo do textu (nad jednotlivá inn) si občas vepisuju poznámky. Nejenom české překlady inn pasáží, u kterých se obávám, že si je v hodině rychle nevybavím (crack down on, whoop and holler), ale i tzv blow-up, tedy obraty, které mně v souvislosti s určitým inn napadají (synonyma, antonyma, tématicky podobná slova) a u kterých by bylo dobře, kdyby si studenti vytvořili asociace stejně jako já (friends: I’m friends with, he and I are friends, hit it off, fall out over st, become friends).

Výhodou je, že vedle slovní zásoby máte samotný text, do něhož můžete v případě potřeby nakouknout a nemusíte jej lovit odjinud a dávat tak najevo, že si jej sami nepamatujete. Pokud si občas potřebujete ujasnit základní osnovu textu, je dobré si kromě slovíček do okraje vepsat i guide

inn pasáže máte sice vytučněné, to ale v průběhu hodiny na chycení vašeho oka nestačí. Nestačí to ani při point-outu, kdy je nutné letmým nahlédnutím zachytit nějaký bod, od něhož se můžete odrazit dál. Proto si ještě vybírám ty inn, na které se v tomto konkrétním článku chci soustředit nejvíce a ty si zvýrazním

Je-li potřeba, pak si jinou barvou zvýrazním základní záchytné body dějové linie, tedy opět guide, jenom v jiné podobě

* scanner neodvedl úplně ideální práci a ohlašovaná řvavá zvýraznění tedy působí poněkud vybledle (některé barvy se překvapivě rozhodnul ignorovat úplně). Ve skutečnosti vypadá každý list jako ara ararauna a díky tomu se s ním dobře pracuje

Jak práce s článkem postupuje, studenti vstřebají (i když krátkodobě) většinu z obratů, které jim připomínám pomocí point-outů. Ne však všechny, proto ke konci ještě jednou připomenu ty, na které se možná trochu pozapomnělo. Ty si označím tečkami, dosud nevyužitým tvarem ;-) Jo, ještě pořád to je vcelku přehledné.

——————

Leave a Reply