yuppie /4-3/ fill, could-have-said

Závěrečná nabídka k textu A Yuppie… obsahuje dvě aktivity stejného typu. Nejdříve fill-long k původnímu textu, pomocí něhož si můžete s odstupem času prověřit, kolik znalostí si studenti z textu odnesli. A poté monolog rozčarovaného policisty jako psych-out, tentokrát netradičně završený nikoli překladem, ale také jako fill-long.

FILL III+CZ / LINK TO FILL-OUT

I did get a lawyer and we decided ____________________: turn myself in. ____________ I found myself, one August evening, handcuffed at the downtown Manhattan police station, ____________ prisoners away to the „tombs“ as cells __________.

že se dá dělat jediné
a právě tak (jsem se ocitnul)
a sledoval, jak policisté odvádí
jak se říká (celám)

Kosenza arrived. He walked back and forth importantly, leaving me (__________ a terrified Pakistani immigrant) with an older officer who _______________ stories of his undercover days fighting crack dealers in the ’80s. „Times sure have changed,“ he said, shaking his head. “____________ we’re gonna _______________ now, I guess. Drinking in public.”

spolu shint: nahraďte “together” hezčím a kratším slovem
bavil nás (historkami)hint: nezapomeňte na předložku před “stories”
teď budeme nejspíš řešívat tohlehint: angličtina za pět set, hledáme překlad “nejspíš”, obratu “řešit” (což nebude “solve”) a zvýrazněného “tohle” na konci věty

__________ we _____________ a courtroom. Kosenza ___________ and asked me if I had $20. A young attorney approached the judge and, presto, it was done. Handcuffs off, out the door. (The journalist in me wanted to ________. Don’t I get to spend the night in jail? What _____________ write about?)

nakonec nás odvedlihint: všimněte si strategicky umístěného “we”
se (ke mně) naklonil
stěžovat si
o čem budu psát?hint: neignorujte budoucí čas, a pamatujte, že “will” je pro slabochy ;-)

But I went quietly home, promising ____________ I was guilty of ____________ another six months. I ____________. But I also learned a lesson: Giuliani’s clean streets come with a price. I just wish the mayor himself would fail to pay a ticket _______.

že nebudu dělat to (ať je to cokoli)hint: hodil by se infinitiv
minimálně dalšího půl rokuhint: i před minimálně má místo ještě jedna předložka
vyvázl jsem z toho dobře
jednouhint: do budoucna se nepoužívá “once” (opět až poté, co se jej všichni napíší, sranda musí být)

COULD-HAVE-SAID

RUDY’S FAULT: ENGLISH

I can’t believe I’m even doing this
keeping an eye on a guy who didn’t pay a ticket
I used to be a real cop, you know
I remember chasing after real criminals
now all the criminals are gone
there’s no one left for us to fight
and it’s all Rudy’s fault, if you ask me
——————
don’t get me wrong, I admire the guy
he did a great job driving those guys out
but this is not what my job is about
I’m supposed to be fighting bad guys
getting hurt and being taken to a hospital
and having someone take care of me
doing this is a complete waste of time
sometimes I wish the criminals were back
at least I’d be doing something I really enjoy

VOCAB

keep an eye on sb
chase after sb
there’s no one left
it’s your fault, if you ask me
don’t get me wrong
drive sb out
have sb do/doing st

RUDY’S FAULT: CZECH

to snad není ani možné, že tohle dělám
dohlížím na chlápka, co nezaplatil nějakou pokutu
já jsem kdysi býval opravdový policajt
pamatuju se, jak jsem honil opravdové zločince
teď jsou všichni ti zločinci pryč
a nezbyl tu nikdo, s kým bychom mohli bojovat
podle mě za to všecko teda může Rudy

nechci abyste to špatně pochopili, já toho chlapa obdivuju
jak odsud ty lidi vyhnal, to se mu fakt povedlo
ale o tomhle moje práce není
mám zápasit se zločinci
utrpět zranění a být odvezen do nemocnice
a někdo se o mě má starat
dělat tohle je naprostá ztráta času
někdy bych chtěl, aby se ti zločinci vrátili
aspoň bych dělal něco, cofakt baví

Zralý úsudek praví, že se jedná o poměrně obtížný test (čímž se, upřímně řečeno, od těch předchozích zas až tak moc neliší). Proto bychom mohli namísto překladu zkusit něco mírně jednoduššího, totiž fill-long. Ten byste studentům rozdali až několik dnů po zdrcujícím sortie a zrovna jej v hodině doplnili.

České hinty si samozřejmě v případě potřeby můžete navybírat z kompletní české verze tohoto testu, viz výše.

FILL-LONG

_______________ I’m ____ doing this
___________ a guy who didn’t pay a ticket
I __________ a real cop, you know
I remember _____________ real criminals
Now all the criminals are ____
There’s no one left for us to fight
And it’s all ____________, _____________

____________, I admire the guy
He _____________ those guys out
But ________________ my job ________
I’m _____________ bad guys
____________ and ____________ to a hospital
And _________________ me
Doing this is a complete _____________
Sometimes I _____________ back
____________ something I really _____

Leave a Reply