the ozarks /4/ vocabulary

Je možné, že studentům rádi předkládáte seznamy slovíček k určitému tématu (a pak je, nedejbože, z těchto slovíček zkoušíte stylem “tak jak se řekne xy?”). Sám jsem se zatím do těchto vod neodvážil příliš zabřednout, protože si nedovedu dost dobře představit, jak by (nevyhnutelně nudné) vyjmenovávání slovíček snášeli studenti, kteří za sebou mají náročný pracovní den a kteří při sebemenším polevení v tempu hromadně tlačí očima kupředu ručičky na nástěnných hodinách.

Pravdou nicméně je, že u tématu, které nastiňuju níže, si jeho začlenění do aspoň trochu poutavého výkladu jakž takž představit dokážu. Skunky zabíjí auta na dálnici, podívejme se tedy na auta a konkrétně na nehody s nimi spojené. Pokud se dobře pamatuju na své středoškolské období, mají studenti všeobecně tento typ činnosti rádi, jelikož od nich nevyžaduje nic než bezduché zapisování slovíček. Proto bych k němu přistupoval s velkou opatrností a využíval jej spíše výjimečně.

Pokud byste se přesto rozhodli takový výklad zkusit, pak by v našem případu zasloužila zmínku třeba následující slovní zásoba:

drive, be behind/at the wheel
hit sb … run over sb
swerve to avoid st … crash into st
run off the road … total a car
get killed/injured
cause an accident
die in a car crash/accident
drink and drive
get pulled over
speeding, ticket, fine
… a určitě by se našly i další

Jakým stylem tuto slovní zásobu poutavě předložit studentům, to už je jiná otázka. Budu předpokládat, že se vůbec nemusíme bavit o primitivních přístupech, jakým by bylo přímočaré diktování slovíček. Jedna možnost, která mě napadá, je bezprostřední vyprávění, při kterém si studenti téměř nic nepíší, pouze souhlasně přikyvují (případně se tváří nechápavě a tím vás nutí k dodatečnému dovysvětlení). Samotné probrání slovní zásoby přijde na řadu až další hodinu:

Ok, suppose you’re driving a car downtown, you’re behind the wheel (EXPLAIN pokud nastanou tázavé pohledy, třeba vysvětlit: the wheel is what you’re holding and steering the car with when you’re the driver, nevyhnutelně následuje vysvětlení steer: you steer the car so that it doesn’t leave the lane you’re supposed to be driving in) and a guy steps in front of you. If you see him too late, you run him over and either kill him or at least hurt him pretty bad. If there’s still time to change your direction, you swerve (EXP meaning you turn the wheel to the side and hit the brakes (EXP at the same time) so that you don’t hit him and you run off the road and you drive right into a group of schoolchildren on the way to the zoo. Or suppose you’re driving down the highway and there’s a crazy driver going in the opposite direction who’s overtaking (EXP stačí gestikulace) a car and you don’t want to get killed, because you’d both get killed if you met head-on (EXP i zde stačí gestikulace). So you hit the brakes and swerve off the road and crash into a tree and get killed anyway while the asshole just keeps driving, never realizing he’s just caused an accident. If you hit a tree at full speed and you don’t get killed, you definitely total you car (EXP make it unusable) And it will have to be taken away to a scrapyard (EXP that’s where a car ends up when it can no longer be used except as a piece of metal).

Pokud by si totiž studenti při vašem výkladu zapisovali každé třetí slovíčko, pak by to výklad zbytečně rozdrobilo a sami víte, že není jednoduché si dvacetkrát znovu získávat pozornost celé třídy. Na druhé straně udržet si pozornost studentů při pětiminutovém souvislém vyprávění je také obrovský úkol. Takže zase zlatá střední cesta: delší vyprávěcí pasáže z vaší strany proložené řekněme pěti šesti obraty na zapsání.

——————

Pokud máte takovéto vyprávění přichystané a víte, u kterých obratů se bude nutné zastavit a vysvětlit je, pak se hodí je (tedy pouze anglická slovíčka) napsat na tabuli ještě před započetím výkladu, zvýšíte tím plynulost vašeho projevu. Osobně k napsání slovíček na tabuli využívám doby, kdy studenti hovoří mezi sebou o nějakém jiném článku nebo si porovnávají své překlady testu. Hodinu strukturuju tak, aby tyto dvě aktivity přicházely na řadu po sobě.

There’s always a reason behind an accident. What happens very often is that the driver falls asleep because they’ve been behind the wheel for too long. A lot of accidents are caused by road hogs, (EXP people who drive very carelessly, usually people in large cars with powerful engines). And not a few accidents result from people drinking and driving. A lot of people have died in car crashes caused by drunken people driving home from parties. It’s the job of the police to make sure there are as few of these people on the roads as possible. That’s why you see the police stopping cars and asking people to take breathalyzer tests (EXP) and writing speeding tickets to people who were driving too fast, over the speed limit. If you get pulled over (EXP) by the police when you’re driving drunk, not only will you pay a large fine (EXP) but you will not be allowed to drive a car for a few months or even years. The police should be very tough on drivers in this country, more than they are now.

Máte-li čas a chuť si takovéto texty připravit dopředu, pak je postup nasnadě: na příští hodinu přinést text s vynechanými slovy týkajícími se řízení a nehod a nechat studenty, aby se pokusili jej doplnit. Správně?

Špatně.

Ok, _______ you’re driving a car downtown, you’re behind the wheel and ___________________________. If you see him too late, you run him over and ______ kill him or ________ hurt him pretty bad. If there’s still time to change your direction, you swerve _____________________ him and you run off the road and you drive right into a group of schoolchildren __________ to the zoo. Or suppose you’re driving ____ the highway and there’s a crazy driver who’s overtaking a car going in the opposite direction and you don’t want to __________, because you’d both get killed if you met head-on. So you hit the brakes and swerve off the road and crash into a tree and get killed ______ _____ the asshole just _____________, never realizing he’s just caused an accident. If you hit a tree and you don’t get killed, you definitely total you car and _______________________ away to a scrapyard.

Výše uvedený text je příliš zajímavý než aby se využil pouze k výuce slovíček. Slova a obraty jako total a car nebo road hogs si studenti zapamatují poměrně jednoduše (i když třeba s velmi užitečným pulled over budou mít jako se všemi frázovými slovesy velké problémy: pulled out? Off? Around?). Vašim cílem by mělo být, aby každý student byl schopen se vžít do vaší role a jiné hypotetické skupině stejně pokročilých studentů vysvětlit tuto slovní zásobu podobným způsobem, jako jste ji právě vysvětlili vy. A k tomu by měl znát spíše obraty, které jsou vynechány zde

There’s always a reason behind an accident. What happens very often is that the driver _____________ because _____________ behind the wheel for too long. A lot of accidents are caused by road hogs, people who drive very carelessly, usually people in large cars with ________ engines. And not a few accidents ___________ people drinking and driving. A lot of people have died in car crashes caused by drunken people driving home from parties. It’s the job of the police to __________________________ of these people on the roads as possible. That’s why you see the police stopping cars and asking people to ____ breathalyzer tests and writing speeding tickets to people who were driving too fast, over the speed limit. If you ___________________ the police when you’re driving _____, _____________________ a large fine but __________________________ drive a car for a few months or ____ years. The police should be very ________ drivers in this country, more than they are now.

Další hodinu tedy studenti dostanou k dispozici text se spoustou vynechaných míst a vy jim postupně říkáte, co by v které mezeře mělo být česky. Je to vynikající náhražka překladového textu. V podstatě se děje to, že celý článek převykládáváte česky a u mezer se zastavíte a dáte studentům čas je doplnit. Je třeba jim úlohu příliš neusnadňovat, například make sure nepřekládejte jako zajistit (to by měli být schopni přeložit sami) nýbrž spíše jako postarat se aby (a podotknout, že care zde není namístě; není od věci s tímto oznámením dvě tři vteřinky počkat, studenti hromadně zaprostestují, budou ostentativně škrtat a vykřikovat “zrovna jsem to tam napsal”, ale právě takovéto momenty udrží jejich pozornost).

Vynechané obraty studentům totiž umožní vysvětlit či opsat i spoustu jiných témat, nejenom havárky a patálie s policií. A hlavním smyslem výuky angličtiny na škole by rozhodně nemělo být předávat studentům kupy slovíček, které se mohou stejně tak dobře naučit doma z myriád dostupných učebnic a vokabulárně zaměřených slovníků. Úkolem učitele by mělo být poskytnout studentům nástroje na všeobecnou práci s jazykem.

Každý student se bude po škole věnovat trochu jinému oboru; jeden se bude šprtat medicínskou angličtinu, aby mohl pracovat v nemocnici v Londýně, druhý si najde práci v hotelu v Alabamě a bude nucen v prvé řadě zvládnout základní zdvořilou společenskou konverzaci, třetí bude překládat manuály na konstrukci letadel a čtvrtý se bude spolu s nějakým rodilým mluvčím večer co večer uchlastávat k smrti. Každý z nich bude potřebovat zcela jinou slovní zásobu. Každý z nich ale bude zároveň potřebovat víceméně stejný gramatický fundament, na který tuto slovní zásobu bude lepit. Pokud mu jej neposkytnete, bude vás časem poprávu proklínat.

Studenti už při poslechu vašeho vyprávění o havárkách ví (nebo by minimálně měli vědět), že se při další příležitosti k této slovní zásobě společně vrátíte, proto se ti rozumnější mezi nimi soustředí spíše na to, jaké všeobecně přínosné obraty při mluvení používáte.

the police make sure there are as few…
suppose you’re driving a car…
you’d both get killed
they’ve been behind the wheel for too longA mnohé další

Mezi nejlepší studenty v mém kursu patří ti, kteří si při mém výkladu sami zapisují zajímavé věci (a to i takové, které jsme už probírali) a nečekají, až zavelím “pište”. Což ostatně nedělám. Těmto studentům funguje v hlavě ohromně užitečný obvod, který bleskově zkoumá, zda by to, co právě učitel říká, student byl s to použít sám. Pokud zjistí, že ne, rychle si obrat zaznamená.

Těmito slovy to zní jako nesmírně sofistikovaná operace, které není schopen zdaleka každý z nás. Není to pravda. Je to výmluva. A studenti by to měli vědět. A měli by vědět, že vy to víte.

——————

Zpět k textu: následující hodinu byste tedy mohli se studenty rychle projít slovíčka týkající se tématu (která jim mezitím rozdáte nebo rozešlete) a pak je ještě případně nechat tato slova a obraty mezi sebou definovat, to jenom aby se taky trochu potrápili.

Vytvářet definice je zajisté ohromně těžká věc. Abych byl přesnější, je to ohromně těžká věc, pokud se snažíte znít jako Encyclopaedia Britannica a zhustit každou definici do jedné věty. Což je přesně to, co studenti dělají a neměli by. V podání studentů by naopak definice měly být dlouhé, se spoustou vedlejších vět a příkladů, v podstatě minipříběhy založené nikoli na hromadě podstatných jmen, nýbrž hlavně na zájmenu you.

Zde je pár příkladů toho, jak by definice určitých slov a obratů nejspíše vypadaly v podání studentů a jak by měly vypadat v ideálním světě:

swerve
wrong: swerve is go away from road not to crash
right: when you’re driving a car and it looks like you might crash into something or run someone over you try to avoid this thing or person and you hit the brakes and turn the wheel so that the car doesn’t hit them and you swerve off the road

total a car
wrong: total car is when the car is completely destroyed
right: if you have an accident, the car usually gets damaged in some way. Sometimes you can keep using the car, but it needs to be repaired. However, if you crash into a tree, for instance, the car can’t be used anymore and you have to get a new one. That is, if you were lucky enough to survive the crash

drink and drive
wrong: ha ha ha, it is drink and drive, yes? It is same, yes? You mustn’t drink in car
right: a lot of accidents are caused by people who drink and drive. You’re not supposed to do this because when you’ve been drinking, you can’t really concentrate on driving and you do really stupid things. Like you drive too fast because you feel like nothing can go wrong. And you can’t react fast enough, either, which is very dangerous. This is why when you get pulled over, the police have you breathe into this thing that changes color if there’s alcohol in your breath. And if you get caught driving drunk, you will not be allowed to drive for a long time

get pulled over
wrong: the police stop car, yes
right: the police sometimes check to see if the drivers haven’t been drinking. In order to do that, they need to make the cars stop so that they can talk to the drivers and ask them to take a breath test. So when you’re driving along and you see a policeman standing at the side of the road waving, you’re supposed to slow down and pull over and stop the car and roll down the window and let them see your papers and take the breath test. It is not a good idea to pretend that you’re going to knock the policeman down with the car

——————

Je to pekelně těžký úkol, o tom nemůže být pochyb. Studenti totiž při vlastních proslovech automaticky vychází z několika předpokladů:

a) pokud není nezbytně nutné, abych něco říkal, tak to říkat nebudu
b) cílem je podat informaci pokud možno co nejméně slovy, grammar be damned
c) mluvit budu skutečně jenom tehdy, pokud mě učitel sleduje

d) když nevím, jak se něco řekne, nebudu se v žádném případě snažit to nějak opsat; buď přestanu mluvit úplně, nebo přepnu do češtiny

e) jak jednou přejdu do češtiny, tak už budu mluvit jenom česky, dokud mě učitel nenapomene

f) mimo školu si budu každému stěžovat, že v hodinách angličtiny vůbec nemluvíme

Pomalým sisyfovským snažením dosáhnete po nekonečně dlouhé době toho, že studenti sice pořád nemluví, jak si představujete, ale už se za to aspoň trochu stydí. Skutečné ospravedlnění této výukové metody přijde až za několik let, po návratu jednotlivých studentů z delších pobytů v zahraničí. Tehdy vám všichni řeknou, že se cítí jako blbci, a že by dnes k těmto činnostem určitě přistupovali jinak. Vám mezitím do lavic nastoupila čerstvá krev plná odhodlání vyhnout se v hodinách jakékoli přehnané aktivitě a boj začíná nanovo.

Leave a Reply