brian’s story: intro /5/ timo’s stories

This is the fifth in a series of texts about a boy named Brian O’Brien. The seven texts make up something of a prequel to an actual book called The Flying O’Briens. They are all quite short and easy to understand (though much harder to recount, as students will undoubtedly find), as they have been designed to be used in less-advanced-students classes. Each text is followed by a point-out section, explaining which parts of text the teacher should focus on (or point out) in class.

division_line

BRIAN’S STORY: INTRO /5/ TIMO’S STORIES

So like I said, Timo tells a lot of lies. For instance, when we’re supposed to be going to bed at night he tells me about these foxes walking around our house while everyone is asleep.

He says he gets woken up every night at thirteen o’clock and he spends hours talking to a bunch of funny-looking creatures who call themselves the wise men or something. They tell him scary stories about these monsters who he says are trying to kill everyone in their sleep or something and how Timo should help them fight these monsters so that they don’t hurt any of the people he likes.

I mean, grow up. For one thing, there is no such thing as thirteen o’clock. If you want me to believe you, at least make the stories sound less dumb and get the facts right.

division_line

POINT-OUTS

like I saidlike I said / as I said – potahto potayto, je to úplně jedno, v testech radši používejte as, je to víc košer

for instance … je hezčí alternativa nadužívaného for example, často se nabízí ještě lepčí alternativy: I met a lot of interesting people at the ceremony, like Bono or Henry Rollins … major cities, such as London, Boston or Paris

when we’re supposed … … něco mezi when we’re expected to / when we should, především odpovída českému „máme něco dělat“ (je to v plánu, předpokládá se to), nesmírně důležité

at night … ustálené spojení, další možnosti se používají míň (in the night, by night), night se často používá i pro české večer: last night (včera večer), tonight (dnes večer … today evening se moc nepoužívá)

he tells me about these foxes … … there’s this fox that I see every night … česky taková jedna (v úvodním příkladu bychom řekli „o jakýchsi liškách“ … some se v tomto významu v angličtině moc nepoužívá, úplně správně je neurčitý člen nebo v množném čísle nic); celkově vzato užitečné hovorové slovo, objevuje se i v úvodech delších vyprávnění: well, there’s this guy named Joe who

walk around the housechodit po domě … podobně there’s a lot of work around the house … when I’m around him I always get nervous: v jeho blízkosti

everyone … je samotné všichni a vyžaduje jednotné číslo (does everyone know this?), all se používá ve spojeních s dalšími zájmeny (all of us have left, they all love you)

he gets woken up … je hovorová verze he is woken up, tedy trpného rodu, nejčastěji jej naleznete ve spojeních get killed, get hurt, get fired

a bunch of … je velmi hovorový obrat, v češtině bychom řekli pár, grupa, parta

so that they don’t hurtnot tu hurt by tady nešlo (jakkoli lákavě to zní a i když přesně to by většina studentů řekla). není bez zajímavosti, že spojení not to by titíž studenti nepoužili tam kde mají, tedy třeba v obratech jako she told me not to call her anymore. se so that studenty trapte neustále a nedávejte jim úlevy, zároveň je nuťte, ať je používají opravdu jenom pro účelové věty a ne pro každé aby na které narazí (want, tell) a ať nestrkají that za každé so které použijí (velmi častý omyl)

grow up!už dostaň rozum, prober se … podobně get real (prober se, vzpamatuj se), get a life (začni trochu žít) a pull yourself together (dej se trochu dokupy)

pěkný obrat there’s no such thing as … odpovídá českému nic takového jako (xy) není, za xy pak můžete doplnit věci jako fialová kráva nebo inteligentní fotbalista

při používání want s předmětem … nesmí studenti dělat chyby: want – předmět – to – sloveso (they want everyone to smile … I don’t want the furniture to look too old), ani we want that they go ani we want them go (náznak pokroku, ale nedotaženo), stejně would like, expect

at least … je aspoň nebo minimálně, hezké potřebné slovo, za jehož spontánní použití bych studentům líbal prsty u nohou (což můžeme bohužel s klidem slíbit všichni učitelé)

magnificentní makemake it sound better … udělej/zařiď, ať to zní líp nebo samotné „ať to zní líp“ … every time you tell the story, you make it sound as if I’m some sort of a monster (podáš to tak že vypadám… make prostě není možné nemít rád)

zakázat stupid, propagovat dumb, už jenom kvůli rozmanitosti, stejně budeme kapka v moři, neplést s dull (to zase protlačovat na účet boring)

hovorové spojení get st right … se blbě překládá, možná je dobré vyjít z protipólu, tedy get st wrong (něco netrefit, špatně pochopit) … I sang the song four times, the first three times I got it all wrong, sang out of key, it wasn’t until Paul sang it for me again that I finally got it right

Leave a Reply