archie /1/ about, intro, vocab, text

ABOUT

Text o chlápkovi jménem Archie vzpomínajícím na svou službu v britské armádě během druhé světové války, kdy se v nějaké bulharské (?) vesnici dostal do křížku s makabrózní postavou přezdívanou Doktor, vychází z knihy White Teeth britské autorky Zadie Smith.

Výsledný text nabízel několik možností využití. bylo možno jej uvést jako article, tedy přímočaré vyprávění, zajímavý je na to dost. nakonec jsem se ale rozhodnul vyrobit z něj interview. To znamenalo rozsekat jej na kratší úseky, ke každému vymyslet úvodní dotaz, tyto dotazy přeložit do češtiny, vytisknout na kartičky a v samotné hodině rozdat studentům. Interview také vyžaduje naučit se text víceméně nazpaměť za účelem vytvoření a udržení iluze tiskové konference.

Jelikož mi ale hlava neslouží natolik dobře, abych se při odpovídání na otázky z fóra svých replik důsledně držel, musím improvizovat. A pokud chci použít všechno inn z textu (což bych měl), musím mluvit spíše více než méně. Výsledkem bývají dlouhosáhlé odbočky, při kterých jednu informaci často opakuju několika způsoby (což taky není vůbec na škodu a i studenti to ocení) a mezitím kradmo nakukuju do textu, abych zjistil k čemu bych se měl dostat dál.

Archie je typ textu, který rozdělí studenty na nadšené přívržence (“jo, to byla paráda, to s tím doktorem”) a zarputilé odpůrce (“no to byla fakt hrůza, to už doufám dělat nebudeme”). Oba přístupy je u teenagerů třeba brát s větším než malým množstvím soli (zdravé skepse). studenti se rádi vymezují a sebemenší popud jim stačí k radikalizaci svých postojů. Grin and bear it.

ARCHIE JONES VS. THE DOCTOR

what were you doing over there at the time?
I had been fighting in the war for about two years and my platoon, or whatever it was, had been ordered to clear out the area so that a general’s car could pass through. a number of German soldiers were reported to be hiding in a village there. it turned out the information was false but we couldn’t know for sure until we got there. so we had to be pretty careful, in case there were some germans there

how did you find out about the Doctor?
when we entered the village we were greeted by the mayor who explained that all of the Germans had left a few days before. so there were none left for us to drive out. but the mayor did mention a mysterious character who had been friends with the Germans and who decided not to leave when they did. instead, he made his home in a rundown house on a nearby hill. this person was the Doctor.

well, what had the Doctor done?
he was known to be helping the Germans round up grown-up men from the village who were thought to be a threat to the German forces. but he was also suspected of carrying out experiments on live prisoners.

——————

Archie Jones je délkou něco mezi jedno- a dvoudílným textem, proto bude možná rozumné samotnou tiskovku rozdělit na dvě části. Po každé z nich si studenti v párech povyprávějí, co slyšeli, a doplní si poznámky. Vy opět zdůrazníte, že Ruperta Murdocha nebudou zajímat informace, data a čísla (která zrovna zde stejně žádná nejsou), nýbrž dobrá angličtina. Tu by si měli nacvičit už při společném mluvení

——————

why did you decide to arrest him?
well, justice needs to be done, I guess. letting people get away with crimes doesn’t set a good example. a person who collaborates with the enemy has to be punished in some way or another so that the others learn a lesson.

how did the arrest go? did he put up a fight?
actually, he didn’t resist at all. it looked like he expected to be arrested any day, though maybe not by Americans. despite our expectations he didn’t put up a fight. we have seen people in his position commit suicide rather than be taken prisoner but I guess he was too much of a coward to kill himself.

what did you do with him after arresting him?
we led him out of the house, handcuffed him and put him in the car and then drove him back to the village. then we turned him over to the authorities. trust me, we had nothing to do with what happened next, whatever it was.

how come he disappeared and no one knows where he is?
I’m afraid I can’t answer that question. I mean, they may have executed him and the body may have been buried. the villagers knew that if there was a trial, it would take ages and if he got a good lawyer he might have to be released. so I suppose they took the matter in their own hands by killing him, getting rid of the body and pretending not to know anything. well, does that answer all your questions? good.

INTRO / KICK-OFF

Intro k interview by mělo být kratší než intro k článku. Zaprvé proto, že v interview by se nemělo nacházet příliš mnoho nových slov a také proto, že celá tato aktivita je založena na předpokladu, že studenti při tiskové konferenci pozorně naslouchají a snaží se zachytit více informací a hlavně zajímavých obratů než jejich spolužáci.

Pokud by se jednalo o article, mohlo by intro vypadat následovně:

I came across an interesting story the other day. you wanna hear it? no? well, here it is anyway. it’s from a book by this young British woman, Zadie Smith. she’s an amazing writer and I couldn’t put the book down until I finished it. by the way, the book’s called White Teeth and it won all kinds of literary prizes. which doesn’t surprise me at all, it really is a fascinating book.

anyway, one of the characters in the book is a guy named Archie Jones, who fought in WW2 and he was in a platoon that operated somewhere in the Balkans. one day they were ordered to drive German troops out of a village to make sure there was no ambush when a general passed throught it in his car. when they got to the village, they discovered that the Germans had already left, but before Archie’s unit went back, the mayor of the village told them that they may want to check out a guy who lived nearby in a rundown house. apparently, the guy’s nickname was the Doctor and… etc.

On second thought, z úvodu bych asi vynechal zmínku o knize, ze které příběh pochází. máloco odradí studenty tak jako zmínka o nudném předmětu zvaném kniha. Pokud jim namísto toho řeknete, že šlo o film, budete zase muset odrážet dotazy, kdo v něm hrál a kdy to kde dávali (“já myslím, že jsem to viděla–že jo, minulý týden to šlo na dvojce”).

Nejlepší je proto text nevázat na žádný konkrétní původ a udržovat studenty v napětí, zda se jedná o skutečný příběh (“to jako doopravdy?–je to možné–jak jako je to možné, stalo se to nebo ne?–neřeknu–to nemá cenu, toto”).

——————

Intro v našem případě může začínat klasickým rupertovským monologem

hey losers. listen, I’ve got a job for you. have you heard of a guy called The Doctor? well, he was this really creepy guy who may or may not have been a real doctor. either way, he was French and in WW2 he was helping the Germans carry out experiments on live prisoners. he must have been a real monster. the Allies spent a lot of time looking for him but for a long time were unable to locate him.

then, towards the end of the war, they received information that he was hiding in a village somewhere in Bulgaria. but when a special unit got there, they were told that the Doctor had been arrested by this English platoon and had since disappeared. it all seemed very suspicious but no one has been able to find out what actually happened to the guy. until now.

our magazine found a guy named Archie Jones who was in the platoon that arrested the Doctor. obviously, Mr Jones is in his eighties now, if not older, but he promised to have a press conference later today and explain what actually happened in that Bulgarian village sixty years ago.

jako Rupert Murdoch zadáte svým zaměstnancům konkrétní úkoly. Řeknete jim, co vlastně chcete aby od pana Jonese zjistili. tím dodáte celé aktivitě nádech realističnosti. Také jim tímto dodáte nápovědu pro tvoření otázek z kartiček, které jim vzápětí budou rozdány

Now, I want you to find out the following: what Mr Jones was doing in Bulgaria at the time, how he found out about the Doctor, what the Doctor had done…

Kartičky rozdáte bezprostředně před zahájením tiskovky, každá skupinka (pár) bude mít přibližně minutu na přípravu své otázky. U každé otázky je pořadové číslo, neměl by tedy nastat problém s tím, že v některý moment nebude nikdo připraven se ptát. Je nutné zaručit hladký průběh tiskovky, proto studentům zdůrazněte, že otázky by měly znít přirozeně, jako by je odpověď skutečně zajímala. Neměly by být přerývaně čteny z papírku a uvozeny slovy “teď jako my, jo? dobře, takže tady jako je, že se máme zeptat co tam jako dělal, takže to já bych přeložila jako what did he do there, jo. je to dobře?”

——————

Celá aktivita je postavená na tom, že studenti by neměli dopředu mít moc velké povědomí o tom, co na tiskové konferenci uslyší a v jejím průběhu by se více než na informace měli soustředit na zajímavou angličtinu, která se k nim line. z toho plyne: co nejkratší intro a co nejméně nových slov. ay, here’s the rub

platoon … order sb to do st … greeted by mayor … drive sb out
rundown … round up … threat … suspect … carry out
justice … get away with st … punish …
resist … commit suicide … coward
handcuff … authorities
execute … bury … trial … take ages … release
take the matter in their own hands … get rid of … pretend

Tenhle text jsem sepisoval s tím, že už středně pokročilí studenti většinu slov a obratů aspoň pasívně znají (což je v první fázi postačující), jelikož jsme na ně už dříve narazili u jiných textů a testů. Výjimkou jsou samozřejmě slova jako platoon nebo round up. Pokud ovšem postupujete se svými studenty podle učebnic, pak bych se obával, že jim většina uvedené slovní zásoby nebude povědomá. To vyžaduje rozsáhlé intro, což zase vyžaduje vylíčení děje dopředu, což ubírá samotné tiskovce na zajímavosti. Ale nedá se nic dělat, bez znalosti těchto slov budou studenti ztraceni.

——————

Otázky k textu jsou řešeny jako úkol pro reportéry. Nestojí v nich tedy přímo “znal jste tehdy doktora?” nýbrž spíše “zjistěte, zda už tehdy znal doktora.” Slovo zjistěte je implicitním úvodem každého dotazu. na kartičkách pro toto interview stojí:

zjistěte…
» co tam v té době Archie zrovna dělal
» jak se o tom doktorovi dověděl / find out
» co ten doktor teda provedl
» proč se rozhodli ho zatknout
» jak to zatýkání probíhalo a jestli se nějak bránil / go, put up a fight
» co s ním udělali po zatčení
» jak je možné, že zmizel a nikdo neví, kde je / possible, disappear

Pro jistotu ještě před započetím tiskovky oběhněte všechny skupinky a odkývejte jim správné otázky, případně upusťte tip, jak je vylepšit (“what did he do” by znamenalo “co udělal”, tam musí být průběhový). Touto dobou už studenti musí mít vtlučeno do hlavy, jak mají a především jak nemají jejich dotazy znít (odpověď: přirozeně). Jinak závisí úspěch tiskovky zcela na vás. Pokud jste dobrý herec, nebojte se tento svůj skill uplatnit

Leave a Reply