eyre /3/ guide, point

Ve třetí kapitolce najdete nejprve krátký guide, ale především se budeme věnovat aktivitě point-out, tedy vypichávání nejpodstatnějších kousků textu (inn)

GUIDE

1. what’s it about?
2. Rachel’s insights
3. a total ass
4. learn? In school?

POINT-OUT

Text Jane Eyre nabízí velké množství důležitých obratů, které ovšem nejspíš zůstanou skryty očím učitele zaměřeného na “slovíčka”. Dovedu si představit, že pokud bych měl za úkol vysvětlit středně pokročilým studentům během pár hodin veškerou základní anglickou gramatiku, stačil by mi tento text a asociace by už naskakovaly samy.
————————————————–
Budu předpokládat, že jste typ učitele, který rozpozná, na co je v článku potřeba se opravdu soustředit.

&#187 že tedy neupřete svou pozornost a potažmo pozornost studentů na slova jako goodie-goodie (užitečné slovo, ale neporovnatelně méně než mnohé z těch, jež se nachází v jeho okolí)ale že vás hned trkne, jak moc by se studentům ve slovní zásobě hodilo spojení get started (ostatně i vám, let’s get started je věta, která by v každé hodině měla zaznít několikrát)
&#187 při vědomí toho jak často studenti používají věty jako I saw him to stand there nebo she heard that I said it je nasměrujete k jinak velmi nenápadnému I always hear people talk
&#187 poukážete na to, že sloveso love odpovídá nejenom českému milovat, ale také mít hrozně rád (I love that movie) a také často velice se líbit (she said she loved my speech)

a mnoho dalších: zkuste si projít si o kousek níže uvedený point-out včetně předpokládaných chyb. Upozorňujete na tyto souvislosti studenty? Byli byste sami schopni všechny věty správně přeložit? Pokud ne, není nutné se děsit a stydět, v učebnicích na většinu těchto jevů nenarazíte.

Když jsem s učením před deseti lety začínal, byl jsem ještě uzavřen v larvě učebnicových znalostí. Ty jsem různě přeskupoval, protože mi to pořád nějak nehrálo. Jako by mi chyběl nějaký šém, který otvírá cestu k té angličtině, kterou jsem znal od rodilých mluvčích a z filmů a seriálů, ke kterým jsem v té době měl přístup.

Postupně jsem pak začal opouštět své seznamy gramatik i cvičení na ně a začal se soustředit na texty, které jsem nacházel na internetu, především scénáře sitcomů. A najednou mi to začalo docházet: jak nás můžou naučit anglicky anglické učebnice? Co oni ví o specifických problémech, kterým čelí český student? Jak mohou vědět, že opravdová čeština pro I can’t believe (you sold it) nepoužívá nemůžu uvěřit (že jsi to prodal) ale spíše to snad není možné… nebo jak jsi mohl… vždyť oni netuší, a nezajímá je, jak se v jednom svém důležitém použití překládá sloveso keep (mluv dál, nepřestávej zpívat, pořád mi říká…), čemu všemu odpovídá wonder, které se zde vůbec nevyučuje, když tak jenom pasívně (to bych rád věděl, to by mě zajímalo, co tak asi…, přemýšlím jestli, to jsem zvědavý jestli), jak problematické je sloveso nechat (let me go, leave it on the floor, keep the money, have it fixed), kolik trápení nám způsobuje víceznačné sloveso mít (nemám prachy, neměl jsi to kupovat, co mám jako dělat) etc.

Jsem si vědom toho, že při vysvětlování tohoto svého prozření používám neustále stejné příklady, což může působit nedůvěryhodně. Ale věřte mi, mohl bych pokračovat na desítkách stránek a nejednalo by se o žádné okrajové jevy, nýbrž o tradiční příčiny toho, proč Češi mluví i po dlouholetém studiu z učebnic stále hroznou angličtinou.

A nejedná se o akademické přemítání (“no a co že to odpovídá i něčemu jinému?”). Vždy vycházím z toho, že ten či onen obrat, ač pasívně velmi jednoduše naučitelný, mí studenti vůbec nepoužívali. Ba co mí studenti, já sám jsem je nepoužíval ani ve chvíli, kdy jsem končil studium angličtiny na vysoké škole. Žádný z mých učitelů mě na výše uvedené souvislosti neupozornil, což dnes vnímám jako zásadní lapsus. Zvláště pak s přihlédnutím k tomu, že se nejedná o nic děsivě komplikovaného. Mnohým mým studentům stačí tato fakta a souvislosti předložit jednou dvakrát a začnou se jimi řídit.

Netvrdím, že všechny učebnice pocházející z anglicky mluvících zemí jsou nanic. Tvrdím, že skoro všechny jsou nanic a ty, které za něco stojí, se nevyužívají tolik kolik by měly. Ony špatné knížky nám nabízí iluzi toho, že jsme u samotného zdroje vědění, a opomíjejí skutečnost, že zdroj toho sám o sobě moc neví. A také, že zdroj příliš nezajímají problémy studentů angličtiny v určité zemi. Přitom existují i výborné anglicky psané učebnice. Cokoli co sepsal Michael Swan stojí za to vlastnit. Ale samotné vás dovedou jen kus cesty, dál už musíte po svých.

————————————————–

Abych se vrátil k tématu této kapitoly, jímž je, pokud se dobře pamatuju, point-out k textu Jane Eyre: ten by neměl trvat dlouho (dva až pět minut) a měl by po celou dobu svého trvání udržovat studenty v pozornosti. I zde platí, že je lépe na jeden gramatický jev narazit desetkrát letmo než se mu deset minut v kuse věnovat a pak jej nechat ležet ladem.

Budete li mít chuť si point-out připravit doma (milým by-productem čehož může být vytištěný překladový test, ke kterému se v hodinách můžete průběžně vracet), pak se snažte neusnadnit studentům situaci tím, že byste jim obraty předkládali ve stejném pořadí, jak po sobě následují v textu a také ve stejném kontextu. Psych-out bude mnohem více challenging a tedy přínosný pokud

&#187 a) za sebe obraty řadíte namátkově (jeden od konce článku, druhý ze začátku)
&#187 b) měníte slovesa a zasazujete gramatické jevy do jiných, možná častějších a tedy užitečnějších, situací (namísto “I did want to have a good time” řeknete “I may not be very smart but I do know what’s right for me” … Což nás přivádí k dalšímu bodu)
&#187 c) vkládejte do point-outů i jevy zvenku, které se v tomto konkrétním textu nevyskytují, především pak gramatické evergreeny; přinutíte tím studenty lovit v celé své paměti a nejenom v článku samotném, zvláště pak pokud neví, které jevy z článku vychází a které ne (viz výše “I may not be…”, nebo níže “I embarrassed myself by comparing / what makes the book so interesting”)
&#187 d) kombinujte a skládejte dva oddělené jevy do jednoho odstavce; zkrátíte tak zároveň dobu trvání point-outu a zároveň dosáhnete změny kontextu (bod b): zde z “Rachel and I were discussing it / I loved it when you” vznikne “my friends and I loved the class”

Dost teorie, teď se podívejme, jak by point-out k jane eyre mohl vypadat. Uvedení není problematické: “jak byste řekli: nám se s kamarády ta hodina hrozně líbila.” součástí úvodního slova by nemělo být oznámení o tom, že následuje aktivita zvaná point-out. Nemělo by jím být ani oznámení, ke kterému článku se vlastně následujících pár minut bude vztahovat, ideální úvod je v tomto případě žádný.

Po každé větě uvádím (zvýrazněné) klíčové body, které by studenti měli uhodnout a po nich naopak chyby, kterých by se neměli dopouštět

—————————————

JAK BYSTE ŘEKLI…

» nám se s kamarády ta hodina hrozně líbila … my friends and I / lovedwith my friends / I and my friends / I liked the class with my friends / liked it very very very much

» o nic nejde, to není žádná hrůza … don’t worry about it / it’s not a big dealit’s nothing horrible

» slyšel jsi někdy, že by mluvil o škole? … have you heard / him talkhim to talk / that he talked

» co kdybychom se do toho pustili? … why don’t we / get startedwhat about

» neměli jsme tu knížku probíratshouldn’t have discussedmustn’t, shouldn’t talk about

» udělal jsem ze sebe blba při vykládání o knížce … made a fool/ass of myself / talking

» udělaly na tebe moje názory dojem? … be impressed with / views or insights

» já jsem se tam taky nebavilhave a good time / eitherlike it there / have fun / too

» napadlo mě, že bych se neměl tolik ulejvat … I figured / shouldn’t goof off

» škoda, že jsi pořád takový správňák … I wish you weren’t / such a goodie-goodie … it’s a pity / so

» to by mě zajímalo čím je tahle tak zajímavá … I wonder / what makes / this oneI am interested / I would like to know

» jak jsi proboha mohla svému učiteli říct, že je idiot … I can’t believe / called him an idiot … how is it possible / say that he is

» ztrapnila jsem se tím, že jsem ji přirovnala k robotovi … embarrassed myself / by comparing

» ale já se fakt ráda učím … do like to learn … really like

» to byl takový šok když jsi vybuchla vztekysuch a shock / snappedso shock

—————————————

* zdůrazňuju, že i když mnohé z přeškrtnutých obratů jsou gramaticky správně a významově se blíží kýženému překladu, nesmí se v tomto ohledu studentům ustupovat. Pokud ustupovat budeme, studenti nikdy nevykouknou ze své ohrádečky tří časů a pár set slovíček z prokopovských učebnic

Leave a Reply