příprava plánu

Program na každou hodinu zpracovávám v několika fázích. Než dospěju ke konečné verzi (která nakonec stejně nikdy nevyjde podle mých představ), procházím následujícími kroky (nejde o žádné velké akce, každý krok se vměstná do pěti minut)

Ještě po hodině si rychle sepíšu, co jsem s kterou skupinou stihl a co by se mělo stihnout v hodině následující. Jde jenom o seznam, bez pořadí jednotlivých bloků. Činím tak hlavně pro klid duše, takto aspoň vím, že na další hodinu nebude problém v případě nouze sestavit plán na poslední chvíli.

Vyplatí se mít všechny potřebné informace na jednom listu, proto jsem si vytvořil následující tabulku

Kde do prvních dvou sloupečků new stuff a recalls po hodině zanesu údaje o tom, co nového jsme v hodině dělali a k čemu jsme se v jaké podobě vrátili. Do sloupce e-mails si napíšu maily, které jsem studentům rozeslal (nebo se aktuálně chystám poslat) a konečně next-up je logickým vyústěním předchozích tří sloupců: právě zde vykombinuju, co by se mělo dít další hodinu (k dispozici jsou mi navíc zápisky z předchozích týdnů, které se nachází na tomtéž listu)

——————

Až nastane čas a přijde chuť, načrtnu si posloupnost bloků. Čím déle člověk učí, tím rychleji má tento krok za sebou. U dvouhodinovek se v případě každé hodiny jedná téměř o umělecké dílo. Předpokládám, že plán na 45-minutovku bych měl sepsaný během minuty.

Plán na samotnou hodinu si zapisuju na další k tomu určený papír:

——————

Každý plán prochází třemi fázemi: nejdříve si vlevo nahoru sepíšu, co všechno chci v hodině stihnout (což v podstatě opíšu z předchozí tabulky), pak si to nějak seskládám do kolonky pod tím a ve chvíli, kdy to dává smysl, vše přepíšu do hlavního okna napravo. Při každém kroku vyskakují určité nesrovnalosti a ty pak řeším přeskládáváním bloků, dokud nejsem spokojený

——————

Chvilku před hodinou nebo při jejím rozjezdu (zatímco studenti si mezi sebou porovnávají překlady nějakého psych-outu) plán ještě jednou přeletím očima, přičemž ještě nyní na mě občas vyskočí nějaký nesoulad (tohle nemůže následovat po tomhle, tyhle tři bloky za sebou studenti neustojí, tohle vyhodím, protože se to v kompletní podobě do hodiny nevejde…). A tak vše ještě jednou přepíšu do konečné podoby na nějaký papír který mám zrovna po ruce.

V ideálním případě tento plán zkráceně napíšu na malou tabuli, odkud jde po hodině smazat, nebo jej můžu použít na jinou synchronně postupující skupinu.

Leave a Reply