hodina první

V první hodině povyprávím (tell) první část článku THE OZARKS (a v pozdějším průběhu hodiny se pokusím stihnout ještě nějaký návrat k obsahu pomocí inquiry nebo a.t.), vysvětlím o co jde v doplňovačce, kterou mají studenti mít na další hodinu doplněnou a nastudovanou (JANE EYRE) a pro jistotu nechám studenty si tento úvod zopakovat mezi sebou (a.t.). Proběhne take sortie fáze (simultánní tlumočení) testu DOG VS CAR.

Bude tedy třeba uvést tři nové texty (article OZARKS, test DOG, a částečně i fill EYRE), přičemž jednotlivá intra musí být proložena jinými typy aktivit (sandwiches) aby se nepletla a aby hodina neměla příliš monotónní průběh. Je to těžký oříšek, ale není třeba zoufat. V každé další hodině už budete moci odkazovat na, vracet se k, zkoušet z, a nechávat studenty převyprávět texty z hodin dřívějších, včetně této

OZARKS one
intro EYRE
sortie DOG

exp sortie_1 (5 min, hodinu zahájím vysvětlením nové slovní zásoby k testu, který proběhne zhruba za půl hodiny; pojímám jako příběh, čímž onen test většinou také je, jenom rozsekán na krátké věty (hi. how is everyone doing? good? ok. well, you’re not going to believe what I saw on the way over here today…); anglická slůvka na tabuli, studenti si je zapisují s tím, jak na ně při vysvětlování narážíte a vysvětlujete je, snažím se napůl nenápadně použít i některé z gramatických jevů, které se v testu vyskytnou)

a.t. sortie_12-5 min, studenti si vzápětí krátce poví ten samý příběh mezi sebou, výhodu při samotném pozdějším testu budou mít určitě ti, kterým se podaří už nyní zopakovat zajímavé obraty, které zaslechli v mém podání a nebudou svůj výklad osekávat do co možná nejprimitivnější podoby (so I saw a car and it ran over a dog but he isn’t dead so it’s good)

exp fill_1 5 min; vysvětlím o co zhruba jde v doplňovačce, kterou na konci hodiny rozdám nebo po hodině rozešlu (případně jsem ji rozdal/rozeslal už před začátkem hodiny), soustředím se na slovní zásobu, na vypíchnutí všech inn bude čas později; snažím se použít co nejvíce reporting verbs jako assure, wonder, encourage, doubt nebo insist protože…

a.t. fill_1 rec … … vzápětí si studenti totéž převypráví mezi sebou jako recount a ona reporting verbs se jim přitom budou hodit. Ne že by snad say, ask a answer nebyla hezká slovesa, ale snažíme se přece vyjadřovat precizně; 2-5 min

exp article_15-10 min, vysvětlím slovíčka k textu, opět v rámci nárysu děje, anglická slovíčka přitom píšu na tabuli, vysvětluji jejich význam v angličtině hlavně pomocí příkladů (you know what disturb means? people in hotel rooms who don’t want to be disturbed put a sign on their doors that says DO NOT DISTURB), dokud studenti neuhodnou odpovídající český protějšek

grammar from article_15-10 min, podívám se ještě na méně známé gramatické jevy z téhož textu (a jevy, u kterých předpokládám vysoku neúspěšnost při převyprávění) stylem “jak byste řekli…” a, kde se to hodí, nastíním alternativy a také chyby, kterých by se studenti neměli dopouštět; postupuju na přeskáčku, namátkově vybírám jevy podle jejich přínosnosti, končím, jakmile začne polevovat pozornost studentů

sortie_15-10 min , ostrý střih, “přichystejte se na test”, ignoruju nesouhlasný šum a protestní ohlasy, “kreativní šum, každý sám pro sebe, dost nahlas abyste slyšeli sami sebe, ne tak nahlas abyste rušili ostatní, neohlížejte se na to co říkají ostatní, stejně to nejspíš je špatně, překládejte co nejrychlej, ale dávejte si pozor abyste nedělali chyby, každopádně ale nesmíte mlčet“; přednesu čtyři až šest vět česky, u každé dám pár vteřin na překlad, dokud většina třídy svůj pokus nedokončí; na konci dávky řeknu těchto pět vět anglicky, každou nechat studenty porovnat v hlavě se svým překladem, který si ještě pamatují, a odkývat; nedávám ale dost času na zapisování správných překladů, protože s testem se bude dál pracovat; pokud test obsahuje ještě druhou dávku vět, ta může přijít na řadu vzápětí nebo někdy později v hodině.

read article_15 min / 10 min incl. inquiry ; opět bez větších řečí a úvodů přednesu příběh našeho prvního článku (“anyway, listen to this… / nebo napřímo “I used to go to school in the Ozarks…“); na konci pak podle potřeby zvolím inquiry – to pokud vidím, že studenti v některých momentech nestíhali nebo trošku tápou, co se smyslu celého povídání týče – nebo se zeptám jsou-li dotazy; dotazy nikdy nejsou a tudíž přejdeme dál

ideální je i mezi přečtení článku a jeho převyprávění studenty vsunout nějakou aktivitu jiného typu (zde pod názvem “sandwich”, tak jako je sortie_1 jako sandwich vloženo mezi intro a samotný přednes článku), třeba test nebo doplňovačku fill-long, aby si při převyprávění museli trošku namáhat paměť. První hodinu je to nicméně trošku problematické, sandwichů je málo, většinou se totiž jedná o návraty k starším textům.

* u doplňovačky na začátku hodiny jsem tento problém neřešil a šupnul jsem její a.t. (studenti mezi sebou) hned za můj výklad. To proto, že na rozdíl od článku jí nepředcházela dlouhá příprava zahrnující úvod a vysvětlení gramatiky. Pro studenty, kteří tento můj výklad slyšeli pouze jednou, je tedy i tak dost obtížné si vybavit co nejvíc informací

a.t. article_1 … Pokud ještě do konce hodiny zbývá nějaký čas; studenti si obsah vybaví buď pomocí otázek, nebo sdíleným monologem z pohledu jedné z postav

* a.t. u fill-outu a sortie v této hodně plní především roli sandwiche mezi dvěmi výklady nového textu, proto je můžete po dvou třech minutách ukončit, to už svou úlohu splnily

——————

Na konci hodiny upozorním studenty, aby se doma podívali na storyville, ke kterému se dostaneme zhruba ve třetí hodině (ke kteréžto přípravě jim slouží i webová stránka, kde najdou slovní zásobu k jednotlivým vignettes. Nenajdou tam ovšem správné řešení, tím se zase storyville liší od doplňovačky – studenti se o správnosti svých voleb dozví až při samotném inquiry)

——————

po hodině rozdám/rozešlu
českou verzi DOG VS CAR

Leave a Reply