wasp’s ankles

v roce 2005 jsem sepsal první ze svých dvou grantových projektů, který jsem pojmenoval wasp’s ankles (stejným způsobem jakým jsem tento pojmenoval marley bone coach, tedy víceméně náhodnou volbou slov). druhým projektem je právě mbc a myslím, že se jedná o konečné číslo.

z dnešního pohledu bych svému pionýrskému pokusu jistě vytknul plno věcí. zároveň ale obsahuje i celou řadu užitečných pojednání a textů, které by bylo škoda nezveřejnit také zde a já tak postupně hodlám činit.

jako první se zde objeví série textů pod názvem brian’s story (intro), v nichž se pokouším na příkladu několika krátkých jednoduchých úseků textu vysvětlit, jakým jevům by se měla věnovat zvýšená pozornost a z jakých důvodů.

Leave a Reply