brian’s story: intro /4/ timo

This is the fourth in a series of texts about a boy named Brian O’Brien. The seven texts make up something of a prequel to an actual book called The Flying O’Briens. They are all quite short and easy to understand (though much harder to recount, as students will undoubtedly find), as they have been designed to be used in less-advanced-students classes. Each text is followed by a point-out section, explaining which parts of text the teacher should focus on (or point out) in class.

division_line

BRIAN’S STORY: INTRO /4/ TIMO

Speaking of my brother, he can really be a big pain. His name is Timo, which is short for Timothy. I can’t even remember why or when we started calling him Timo but I’m sure if we asked him he would come up with some sort of unlikely story. Timo and I are totally different. He is a little younger than me but he already knows how to make me feel stupid.

He’s a liar, too. I can never tell when he’s lying and when he’s telling the truth. Sometimes he makes up a lie and convinces me it is the truth and then when I’m repeating it to someone he just shakes his head and says “Oh you’re so naïve, Brian.” If I were President, I would make sure such people are sent to jail for making people like me look like complete morons.

division_line

POINT-OUTS

speaking of … je obrat, který bychom měli nejenom znát (ostatně význam je jasný) ale i používat. nicméně nepoužíváme. jeden z důvodů je možná to, že si jej nepřiřazujeme k jednoduchému „když už jsme u…“, nejlépe ve spojení speaking of which: když už jsme u toho, …

a pain … je zde jako otravný člověk, tedy zkrácenina a pain in the ass, což je mimořádně frekventovaný pojem pro otravné lidi. jinak otravný je třeba annoying a studenti by měli znát slovesa jako bug (when he called me a loser it really bugged me), bother (does it bother you … pozor na nejlepší překlad: vadí ti to, takže nic s mind) a annoy

call … neprezentujte jako nazývat (určitě se o tom zmiňuju na víc místech), jinak se jej studenti nikdy nenaučí používat, předkládejte jej ve větách jako why did you call him a loser? (proč jsi o něm řekl, že je nula?) a velice dbejte na to, aby studenti v otázkách používali what a ne how: what did you just call me? (zajímavý překlad: cože jsi řekl, že jsem? velmi vhodné do nějakého testíku)

come up with … je přijít s nějakým nápadem, hodí se znát, stejně jako spojení can think of / figure out / find out / make up / work out (klidně na úkor sloves jako discover, solve nebo invent)

Timo and I … vypadá samozřejmě, ale všichni víme, jak budou studenti asi překládat „s Timem jsme úplně jiní“: with Timo we are, we with Timo are

speaking of jiníother a another se časem vytříbí (nějakého vysvětlení je samozřejmě zapotřebí, ale nešel bych až do takových detailů jako another five years); velkým slonem v obýváku jsou slova else a different, na ty bacha (nowhere else, this one is different)

he knows how to make me feel stupidumět není jenom can, know how to je výborná varianta (opět se nenechte mást tím, že vám obrat připadá jasný a srozumitelný): do you know how to play chess? další zásadní a svůdně jednoduchý obrat je be good at (a varianty bad at, lousy at…): I’m not very good at explaining things (moc neumím vysvětlovat), k tomu přihoďte překlady slovesa podařit se, taky zásadní, taky nedostatečně vyučované: have you been able to find him? (podařilo se ti už…?), you did very well on your tests (vyšly ti, zadařilo se ti, podařily se ti)

you make me feel stupidmake jako české kvůli apod. … velmi jednoduché pochopit, velmi těžké se naučit používat: spice makes soup taste better (s kořením chutná, díky koření chutná)… this skirt makes me look fat (v téhle sukni vypadám)

I can never tellnikdy nepoznám … tedy problematické sloveso poznat, lze řešit i jednoduchým know (how do you know when…?)

tell the truth … s truth vždycky tell … upozornit na I’m right, you’re wrong, it’s not true, tell the truth (všechno se v češtině řeší slovem pravda)

make st up … něco (nepravdivého) si vymyslet, asi nejdůležitější, ač obvykle opomíjený, význam frázového slovesa make up

kromě convince a persuade by studenti měli znát i obrat talk sb into st / out of st: you talked me into going to the show, I knew it was going to be a disaster … why did you have to talk us out of selling that car, we could have made a lot of money

make sure … není jenom zajistit (to by se překládalo poměrně snadno), ale odpovídá i jiným českým slovesům a spojením: make sure there’s enough booze (postarej se ať je tam dost chlastu) … make sure my friends get the best seats (zařiď aby…)

such peoplesuch je nutné znát a studenti by jej měli být schopni bleskově odlišit od so, spolu s ním pak vyučujte zvolání what a…! what a great way to link these two words! ovšem nikoli jako „jaký to skvělý způsob!“ ale životaschopně jako „to je ale…!“

were senttrpný rod, posílali se … rychlý test pro studenty: budou se ti lidi posílat do vězení? už tě někdy dřív poslali do vězení? kam nás to posílají? kam vás to tehdy poslali? KEY: are those people going to be sent (will they be sent)? have you been sent … before? where are we being sent? where were you sent?

for –ing … používají Češi tam kde nemají a nepoužívají tam kde mají: špatně nebo nebobratně jej používají ve větách jako don’t ask me for bringing any marihuana nebo what did you use for breaking into the house a v úplně nejzvrácenější podobě pak jako I’m waiting for his coming (v podobě „for His Coming“ a velmi specifickém kontextu snad). nepoužívají jej naopak ve větách jako nenávidí mě za to, že o něm říkám že je hlupák (he hates me for calling him a dumb-ass) nebo we were going to be punished for being too loud

Leave a Reply