dlouhodobý plán

Pokud jste se prokousali až sem a podařilo se vám získat představu o tom, jak mé hodiny probíhají, smekám klobouk. V předchozích kapitolkách jsem se rozepsal o jednotlivých aktivitách a jejich smyslu. Taktéž o návratech k článkům a testům v hodinách následujících po jejich uvedení.

Zbývá pokusit se nastínit, jak tedy vypadá můj plán na běžnou hodinu. Nebo ještě lépe: pokusím se sdělit, jak vypadá plán na tři čtyři po sobě jdoucí hodiny, v průběhu nichž projdu všechny fáze práce s jedním článkem a testem uvedeným v první hodině a simultánně budu otevírat Pandořinu skříňku dalších aktivit.

začátek školního roku

Při soupisu vzorového plánu budu s dovolením předpokládat skupinu, se kterou pracuju už delší dobu, a se kterou se tedy nemusím příliš zdržovat objasňováním a dlouhosáhlým vysvětlováním kdejakého gramatického jevu. U nových skupin padne na vysvětlování daleko více času a hodiny tak probíhají v zcela jiném rytmu. Znovu ale podotýkám, že vysvětlení veškeré základní gramatiky (a tu pojímám hodně široce) by u inteligentních studentů nemělo zabrat více než deset až dvacet vyučovacích hodin (seznam základní gramatiky podle Garpa najdete zde a podrobný popis postupu při jejím vysvětlování zase zde).

Je zcela na místě namítnout, že i po vysvětlení všech nejdůležitějších gramatických konstrukcí (časy, modální slovesa, trpný rod, gerundium…) trvá ještě hodně dlouho, než se vypořádáte s většinou dalších jevů a záludností, jež by studenty mohly trápit (slovesem “vysvětlit” mám na mysli objasnění problému do té míry, že jej už nemusíte v budoucnu znovu vysvětlovat, vystačíte si s odkazem na nějakou hezkou příkladovou větu).

——————

Vysvětlování těchto druhořadých jevů nevyžaduje delší časové úseky a nemusí být nijak organizované, probíhá většinou prostřednictvím osvěžujících odboček při práci s různými druhy textů. Pokud stíháte probírat větší množství textů, narazíte dříve nebo později na každý podstatný problém. Pokud ne napřímo pak by association s jiným podobným problémem. I tak je ale rozumné čas od času nahlédnout do seznamu gramatik k probrání a ty, na které dosud z nejasných příčin nedošla řada, nenásilně začlenit do nějakého nového materiálu (ideální je psych-out test, kde můžete fabulovat, až se vám od kláves práší).

Ani u zcela nových skupin (s výjimkou úplných začátečníků) bych se ale nebál začít nějakým jednodušším textem. Raději tak než se rozjíždět suchopárným vysvětlováním gramatiky. Existují zajímavé texty, které jsou v rudimentární podobě schopni převyprávět i velmi málo pokročilí studenti a při jejichž probírání se můžete lehce a přirozeně odrážet k vysvětlení nejdůležitějších gramatických jevů, a nemusí to být nutně vtipy o tom, jak si starý pán v parku podle dlouhých vlasů spletl máničku s ženskou.

Leave a Reply