možností žvanírny

řekněme si na rovinu, že samotný fakt, že jste studenty dotlačili k tomu, aby si mezi sebou vyprávěli obsahy příběhů nebo přehrávali scénky, aniž byste jim stáli za zadkem a opravovali každou chybu, je úspěch.

více o konverzaci v hodinách

jakmile je tohoto úspěchu docíleno, uspokojení pomine. jako učitel pak začnete mít potřebu vymýšlet další způsoby jak si probrané texty připomenout. ostatně studenti sami přivítají nějakou tu challenge, sebemenší změnu zaběhaného systému.

a jelikož ke každému příběhu je dobré vracet se opakovaně, je nutné přijít s více možnostmi vyprávění, jinak studenti ustrnou na vyprávění příběhů v minulém čase v er-formě a neprocvičí si dostatečně jiné gramatické struktury.

vedle tzv. SPIN-OFFS, tedy situačních dialogů vztahujících se ke konkrétnímu článku, na které si musíte přijít sami a kde klást představivosti meze je na škodu věci

více o možnostech práce se spin-offs

se vám nabízí i možnosti, které je možné aplikovat na v podstatě kterýkoli text. smysl těchto SET-UPS tkví v tom, že studenty donutí procvičovat si i méně tradiční typy vět, v neposlední řadě otázek

division_line

LARRY KING

neboli: moderátor CNN Larry King zpovídá svého hosta, nejlépe celebritu, která se hodlá svěřit s nějakým zasutým příběhem ze svého života; Larrymu hrozí, že pokud nebude při dotazování aktivní, má s okamžitou platností padáka. absolutně nepřípustný je dead air (tedy ticho), to nemají diváci rádi. aby pořad svižně plynul je tedy na Larrym. ten může klidně využívat i print-outu s textem, aby se doptal na každičkou podrobnost

smysl: nacvičit si rychlé výměny otázka-odpověď obsahující klasické promluvy v ich-formě a otázky na tělo

možnosti: není vyloučedno ani to, že se celebrita svěřit vzpírá a v tom případě je na Larrym a jeho všetečných dotazech, aby se historka v celé kráse dostala do étéru. kšandy nejsou nutnou rekvizitou; pokud má Larry svůj den, může se pokoušet i o takové frajeřinky jako jsou wrong guesses, kdy předestře svůj odhad situace a nechá se svým hostem opravit; host samotný má zcela právo být incommunicado (česky “chlupatá deka”) a nechat ze sebe jednotlivé odpovědi tahat po kouscích

MEMORY LOSS

neboli: postava z příběhu ztratila paměť a chce zjistit co se jí vlastně přihodilo. má to štěstí, že narazí na někoho kdo všechno ví (“ten kdo všechno ví” je vůbec moc užitečná postava)

smysl: otázky na sebe samého (do I have to…? were we…?), které studenti za normálních okolností nejsou zvyklí tvořit

možnosti: ztratit paměť může i okrajová postava, která se tak ptá na osud někoho jiného (hlavní postavy). otázky se v takovém případě netvoří v ich-formě, nýbrž v er-formě, což taky není k zahození; vyšperkovat lze toto cvičení tím, že postava s prodělanou ztrátou paměti se snaží tvořit výhradně precizní otázky s cílem dostat pouze “yes-no” odpovědi (což nejde samozřejmě úplně vždy, ale snaha samotná se počítá)

FUTURE TELLER

neboli: postava z příběhu jde za věštkyní a chce od ní vědět, co se jí nebo jiné postavě v následujících dnech přihodí

smysl: studenti si musí zažít správné používání budoucího času, mimo jiné v otázkách; doporučte studentům používat spíše “be going to” než “will” ať si zvyknou na ustálená spojení typu “am I going to…” nebo “there are going to be…”

možnosti: tazatel nemusí být nutně hlavní postava děje, záleží na tom zda chcete procvičovat spíše dotazy na sebe sama (am I going to…?) nebo na druhou osobu (is she going to…?); věštkyně může posunout úroveň konverzace o stupínek výš tím, že bude nastiňovat několik možností, případně se bude krýt nejasnými formulacemi (may not know … doesn’t seem to care); alternativou věštkyně je pak vědma, která nevidí ani tak do budoucnosti jako spíše ví, co se aktuálně děje na jiném místě planety a může tak zájemci o tyto informace vyjít vstříc (studenti se takto mohou naučit pořádně používat sloveso “seem” nebo slova a spojení jako “apparently / it turns out / as far as I can tell / …”)

FUNERAL SPEECH

neboli: byli jste vybráni jako duo řečníků na pohřbu hlavní postavy našeho příběhu. nostalgicky vzpomínáte, co jste s tímto člověkem zažili. publikum očekává, že bude baveno, že se řečníci budou organicky doplňovat a že nenastanou žádné dlouhé pauzy

smysl: společné moderátorsky pojaté vyprávění, kde si oba studenti jsou nuceni vypomáhat, dokončovat si navzájem myšlenky a při tom všem se snažit být pokud možno zábavní

LIVE PHONE CALL

neboli: jste jako jedna z postav vprostřed děje a cítíte náhlou potřebu zavolat příteli na telefonu a popsat mu, co se právě děje. přítel se bleskurychle zapojí do debaty. není přitom pasívním posluchačem, nýbrž se snaží vám být nápomocen

smysl: donutit studenty používat celé spektrum časů dotýkající se přítomného okamžiku (především čas přítomný průběhový, předpřítomný, předpřítomný průběhový, budoucí)

možnosti: přítel je ochoten poskytovat rady, soucítit s vámi, projevovat údiv nad tím co se děje, tipovat co nastane dál, případně nesouhlasit s tím, co provádíte

NURSING HOME

neboli: dvě postavy se po mnoha mnoha letech řízením osudu opět setkávají v domově důchodců, kde si vybavují za jakých okolností se prve potkaly. na povrch se dostávají potlačené city, včetně vzteku a zášti

smysl: vytvořit emocionálně nabité situace, kde se ze strany na stranu přehazují výčitky, popisují se neuskutečněné činy (could have done, should have done, was supposed to do, I wish I hadn’t done) a na jednotlivé podněty se velmi rychle a spontánně reaguje

◾ postavou z příběhu může klidně být i někdo, koho se příběh týká jen okrajově a kdo v něm třeba ani nebyl výslovně zmíněn

◾ je na studentech aby své vyprávění splétali způsobem, který povede k tomu, že zmíní pokud možno všechny informace z daného příběhu

———————

zde jsou všechny plakátky, na něž se v tomto i ostatních textech podobného ražení odkazuje, v tiskové podobě (pdf)

→ (arrow) conversation rules

→ (arrow) posters (1)

→ (arrow) posters (2)

→ (arrow) posters (3)

Leave a Reply