psych-out: překladový test

Psych-Out je ve své podstatě překladový test. Mimo svou podstatu je to překladový test, který tvoří minipříběh, v němž se každý úsek honosí mnoha zajímavými obraty a gramatickými jevy. Cílem psych-outu není vyučovat nové věci, nýbrž připomenout ty již probrané, a to opakovaně. Pomocí těchto testů se nesnažím připomínat slovíčka ani okrajové jevy ale spíše ty úplně nejzákladnější znalosti, se kterými studenti dlouhodobě zápolí:

čas předpřítomný průběhový; otázky na podmět; trpný rod, kde je v češtině oni/někdo; návrhy pomocí why don’t; ing tvary po předložkách; slovesa keep-wonder-make-etc; tvary jako should have known nebo must be dreaming; spojení be supposed to etc.

Psych-Outy bývají různé délky, nejčastěji kolem deseti vět. Velmi dobře se pracuje se dvěma skupinami vět po pěti, především při testech sortie, což je náš případ.

Práce s psych-outy probíhá ve dvou fázích. Nejprve si studenti zkusí bleskový simultánní překlad (sortie), při kterém je úspěchem každá správně přeložené věta, vzápětí dostanou české věty v tištěné podobě a bude jim poskytnuto dost času na jejich domácí překlad.

opening class

1. intro: na začátku hodiny bez jakéhokoli úvodu povyprávíte příběh, na němž je test založen. Přitom použijete veškerou novou slovní zásobu (které by zde mělo být co možná nejméně, pokud možno žádná) a pokusíte se použít i některé z obtížnějších jevů, které na studenty v testu čekají (chytrému tím napovíte, hloupí budou čekat na slovíčka). Toto intro by nemělo trvat dlouho, dvě tři minutky.

2. sortie: minimálně dvacet minut vyplníte jinými aktivitami a pak, ideálně po nějakém teacher- nebo student-talk najednou ohlásíte test. Studenty pokaždé upozorníte, aby se důsledně drželi následujících pokynů

» ve třídě musí vládnout tzv. kreativní šum, kdy si každý překládá sám pro sebe
» mluvte dost nahlas, abyste slyšeli sami sebe, ne tak nahlas, abyste rušili ostatní
» neohlížejte se na to co říkají ostatní, stejně je to nejspíš špatně
» překládejte co nejrychleji, ale dávejte si pozor, abyste nedělali zbytečné chyby
» překládat je imperativ, nepřipouští se, abyste jen tak seděli a poslouchali ostatní

a pak už samotný sortie test

— čtyři až šest vět česky, vždycky pár vteřin na překlad, dokud většina třídy svůj pokus nedokončí.
následně pomalu přečtěte nejsprávnější překlady, nechejte studenty, aby si krátce stihli každý porovnat v hlavě se svým překladem (který si ještě pamatují) a odkývat nebo od-jotakhle-ovat jej; nedávejte jim ale dost času na zapisování správných překladů.
— vzápětí proveďte totéž s druhou skupinou vět, případně můžete druhou skupinu nechat na pozdější fázi hodiny.

Nic neanalyzujte, veškerou gramatiku studenti znají, mnohokrát jí již byli vystaveni. I pokud ji zase netrefili, minimálně vědí, že chyba je na jejich straně, a nepotřebují znovu slyšet vysvětlení, které už stejně znají nazpaměť. I pokud by něco podobného snad bylo zapotřebí, nechejte to na druhou hodinu.

Po hodině nebo možná spíš až na další hodině studentům rozdejte (případně rozešlete e-mailem) českou verzi testu: řádkování dva, aby bylo kam dopisovat překlady, vytučněné pasáže, na jejichž překlad by se měli mimořádně soustředit.

Co já vím, jsi tady byl nejmíň desetkrát.

follow-ups

next class (2): poskytněte studentům dost času na překlad (tři dny? týden?) A pak otevřete některou hodinu tím, že studenty vybídnete, aby si mezi sebou své překlady porovnali. Jedná se o klíčovou součást práce s překladovými cvičeními. Studenti jsou nuceni jeden před druhým obhájit své překlady a vysvětlit ostatním, v čem podle jejich názoru udělali chybu.

Každý stůl (případně každá skupina) by měl začít od jiné věty. Rozjezd, kdy všichni začínají na stejné větě, vede k tomu, že po chvíli mluví už jenom jeden stůl–ten který byl u první věty nejsuverénnější a nejhlasitější–a ostatní naslouchají. Projděte se po třídě a označkujte jednotlivým skupinkám věty, u kterých mají začít a od kterých mají postupovat dál (po poslední větě přeskočit zase na začátek a pokračovat).

I v průběhu této skupinové práce se sami pohybujte mezi skupinkami a pomáhejte jim opravovat vybrané věty a vysvětlovat, proč mají být právě takhle a ne jinak. Je dobré se všemi skupinami projet stejné tři čtyři věty, a ty při pozdější společné analýze přeskočit.

Společná analýza by měla vést k tomu, že všichni studenti nadobudou skálopevného přesvědčení, že v podobných větách už nikdy v budoucnu nemohou za žádných okolností chybovat. Mylného přesvědčení, to zajisté, ale váš výklad k jednotlivým větám by měl být natolik sugestivní, a odkazy na věty u kterých jste na tu či onu gramatiku narazili poprvé, natolik jasné, že ani jediný student nebude na konci této aktivity mít sebemenší pochybnost o smyslu a fungování kteréhokoli z probraných jevů.

Mimochodem, i u testů začínám ve zvýšené míře využívat klíčových slov. Ta zde logicky sestávají pouze ze sloupečku velmi krátkých odkazů

klíčová slova:
— why not lunch?
— must other, mother need
— no listen
— mother listen, no?

odkazující na:
why didn’t you join us for lunch yesterday?
I had to do something else that my mother needed me to do
you don’t have to listen to her / you shouldn’t listen
you’re supposed to listen to your mother, aren’t you?

A pomocí nich se studenti k testu vracejí ještě několik hodin po jeho probrání. Není se čeho bát, příběh je jednoduchý a studenti před takovýmto re-enactment mají dovoleno si česky rychle říct k čemu se jednotlivá klíčová slova vztahují, a pokud si na něco nevzpomenou, pak se vás mohou zeptat a vy jim to česky řeknete.

Poslední fází je rozeslání/rozdání anglických verzí testu a to v podobě hang-up, tedy vět vytištěných velkými písmeny, aby se list hezky vyjímal na zdi, kde na něm často spočine oko studenta. Hang-Up nevyžaduje větší řádkování, nic se do něj nedopisuje, je to prostě plakátek s krásnými anglickými větami, který si studenti doma vyvěsí a podvědomě z něj vstřebávají informace (znáte to: na stole vám týden leží staré noviny, které se vám nechce uklidit; na konci týdne znáte všechny titulky nazpaměť, aniž byste si je vědomě četli; hang-ups fungují na podobném principu).

summary

1. intro (+ a.t.) + test and correct (+ e-mail/hand-out)
2. correct together + recount hints (reporting verbs) + e-mail kw
3. a.t. podle keywords

Leave a Reply