motivační plakáty (1)

jelikož mě přestalo bavit v hodinách neustále vysvětlovat, že určité rutinní postupy – jak při přípravě na hodinu tak i při práci v ní – které studenti mají zažrané pod kůži a bojí se je zpochybnit, jsou prostě zoufale neproduktivní, vytvořil jsem sadu (de)motivačních plakátů, které jsem rozvěsil po zdech a které si studenti v případě ryzího zájmu o zlepšení svého přístupu k učení mohou číst, připomínkovat a v ideálním případě se jimi řídit.

division_line

WHEN TALKING IN PAIRS, DON’T HESITATE TO FINISH EACH OTHER’S THOUGHTS. AFTER ALL, THAT’S HOW NATURAL CONVERSATION WORKS, INNIT?

PŘI MLUVENÍ VE DVOJICI SI KLIDNĚ NAVZÁJEM DOKONČUJTE MYŠLENKY. STEJNĚ PŘECE PROBÍHÁ BĚŽNÁ KAŽDODENNÍ KONVERZACE

běžné hovory jsou také plné vsuvek a krátkých reakcí a většinou se neodvíjí v dlouhých monolozích. nečekejte zbytečně dlouho, než se váš kolega vymáčkne, dokončete myšlenku za něj a pokračujte dál. berte to jako bratrskou výpomoc, on taky pomůže až dojde šťáva vám

LEARNING ENGLISH THROUGH SILENT READING IS LIKE TRAINING FOR A MARATHON BY WATCHING ONE ON TV

UČIT SE ANGLICKY TAK, ŽE SI TIŠE ČTETE JE JAKO TRÉNOVAT NA MARATÓN TÍM, ŽE JEJ SLEDUJETE V TELEVIZI

studenti jsou zvyklí slýchat, že cizí jazyk je třeba se učit nahlas a že nejvíce pomáhá když si sami pro sebe snaží převyprávět obsah probíraných článků. většina si nakonec ale stejně řekne “proč bych to dělal, když nemám jistotu, že to říkám správně” a úplně na tuto snahu rezignují. namísto toho se tiše ponoří do svých poznámek a snaží se “naučit aspoň pár slovíček”. to má většinou stejný efekt jako zírání do zdi.

TRY TO SAY EXACTLY WHAT YOU WANT TO SAY. DON’T DUMB DOWN

SNAŽTE SE ŘÍKAT PŘESNĚ TO, CO ŘÍCT CHCETE. NESRÁŽEJTE SVOU ANGLIČTINU NA NEJNIŽŠÍ MOŽNOU ÚROVEŇ

pokud chcete říct “i když to věděl, neřekl to”, neříkejte “věděl to, ale neřekl to”. pokud chcete říct “odešel bez toho, že by něco řekl”, neříkejte “odešel a nic neřekl”. pokud chcete říct “zdá se, že ho to baví”, neříkejte “myslím, že ho to baví”. kapische?

USE THINGS YOU’VE LEARNED PURPOSELY. IF YOU REALIZE YOU’RE USING THE SAME ENGLISH YOU DID A YEAR AGO, IT’S BEEN A WASTED YEAR

VĚCI, KTERÉ JSTE SE NAUČILI, SE SNAŽTE CÍLENĚ POUŽÍVAT. POKUD SI UVĚDOMÍTE, ŽE POUŽÍVÁTE STEJNOU ANGLIČTINU JAKO PŘED ROKEM, PAK JSTE ROK PROMARNILI

poté co se naučíte nějaký obrat nebo gramatiku, máte k dispozici ‘window of opportunity’ zvící dle mého soudu několika týdnů až měsíců. pokud během této doby daný obrat nepoužijete spontánně při nějakém vyprávění, vykouří se vám z hlavy a budete se jej muset učit znovu. pamatujte, že velké množství obratů a gramatik lze použít v jakémkoli příběhu, v jakémkoli kontextu a vy byste se o to měli cíleně snažit. namátkou jmenujme podmínkové věty (if I knew … I wouldn’t…), složitější spojení s modálními slovesy (should have known) nebo třeba návrhy typu “who don’t I…”. practice makes perfect. or tolerable, anyway.

WHEN TALKING, DON’T SHOOT FROM THE HIP, GRAMATICALLY SPEAKING. YOU SHOULD BE ABLE TO DEFEND AND EXPLAIN EVERYTHING YOU SAY

PŘI MLUVENÍ NESTŘÍLEJTE GRAMATICKÉ TVARY OD BOKU. VŠE CO PRONESETE BYSTE MĚLI BÝT SCHOPNI OBHÁJIT A VYSVĚTLIT

tón hlasu a výraz v obličeji obvykle prozradí, když si student neví rady s tím co chce říct nebo když se mu nechce dlouze přemýšlet nad nejlepším způsobem jak podat nějakou myšlenku. následně pak zavře oči (obrazně řečeno) a vypálí nějaký tvar, který by podle jeho mínění mohl mít jakous takous šanci na úspěch (obvykle se v něm nachází BEEN a ING tvar, nezřídka hned za sebou). to je cesta do pekel. raději neříkejte nic, nebo se zeptejte na radu kolegy či přímo učitele.

YOU CAN LEAD A HORSE TO WATER BUT YOU CAN’T MAKE HIM DRINK. THE WATER IS RIGHT IN FRONT OF YOU BUT YOU’RE THE ONE WHO HAS TO DO THE DRINKING

KONĚ MŮŽETE DOVÉST K VODĚ, ALE NEMŮŽETE JEJ DONUTIT PÍT. VODU MÁTE VŠUDE KOLEM SEBE, ALE PÍT MUSÍTE SAMI

veškerá snaha ze strany učitele se míjí účinkem pokud student sám nevynaloží dostatečné úsilí. chození do hodin “na náslech” a přiznané studium typu “nemám čas se učit tak sem aspoň chodím a snad se něco uchytí” je nanic. na chvíli se něco možná skutečně uchytí, ale bez průběžného používání je to tak jako tak brzy zapomenuto. nechoďte do kursu pro dobrý pocit a překonání pocitu viny. zorganizujte si život tak, abyste měli týdně aspoň hodinu nebo dvě na studium (ideálně samozřejmě víc), anebo účast odložte na lepší časy

IF YOU’VE COME TO CLASS UNPREPARED, MAYBE YOU SHOULDN’T HAVE BOTHERED COMING AT ALL. NOT ONLY ARE YOU PROBABLY WASTING YOUR TIME, YOU’RE HOLDING BACK YOUR FELLOW STUDENTS AS WELL

POKUD PŘICHÁZÍTE DO HODINY NEPŘIPRAVENI, MOŽNÁ JSTE MĚLI RADĚJI ZŮSTAT DOMA. JE TO ZTRÁTA ČASU NEJENOM PRO VÁS, ALE I PRO VAŠEHO KOLEGU

kolega se sice tváří, že mu to nevadí, ale přitom skřípe zuby. přišel do hodiny proto, aby si procvičil svou angličtinu a namísto toho vám musí vysvětlovat o kterém příběhu je vůbec řeč, překládat vám slovíčka a sledovat jak si je zapisujete do sešitu. zatímco vy si horečnatě procházíte text, abyste o jeho obsahu měli aspoň nějakou představu, kolega se po očku dívá se na učitele a bezradně krčí rameny. několik studentů se mi soukromě svěřilo, že jsou z přístupu svých kolegů rozladěni, ale je jim hloupé něco říkat. na ostatních kteří takto trpí to vidím sám.

ASK ABOUT THINGS THAT DON’T MAKE SENSE TO YOU. THERE MIGHT BE A CRUCIAL CONNECTION YOU’RE MISSING, OR YOU MAY BE LEARNING FROM INCORRECT NOTES

PTEJTE SE NA VĚCI, KTERÉ VÁM NEDÁVAJÍ SMYSL. JE MOŽNÉ, ŽE EXISTUJÍ SOUVISLOSTI, KTERÉ VÁM UNIKAJÍ A ZTĚŽUJÍ VÁM TAK POCHOPENÍ. JE TAKÉ DOST DOBŘE MOŽNÉ, ŽE SE UČÍTE Z CHYBNĚ ZAPSANÝCH POZNÁMEK

nahlédnu-li někdy omylem studentům do poznámek, obvykle se zděsím. každý druhý až třetí zápis je chybně (vzhledem k tempu hodiny není divu), v zapsaných obratech často chybějí klíčová slova (nejčastěji pomocné sloveso have), zatímco tvary “be – been – being” bývají volně interpretovány podle okamžitého dojmu. pak není divu, když student po pročtení takových záznamů a zjištění, že v nich nelze nalézt žádný systém, rezignuje na snahu používat přesné výrazivo. … co se hledání spojitostí mezi různými gramatikami a slovními spojeními týče, tato činnost je výsadou těch nejlepších a v konečném důsledku nejúspěšnějších studentů a značně jim usnadňuje pochopení toho jak angličtina funguje.

THE FIRST COUPLE MINUTES TALKING IS JUST A WARM-UP PHASE. IT’S LATER, WHEN YOU START IMPROVIZING, THAT YOUR ENGLISH IS PUT TO THE REAL TEST

PRVNÍCH PÁR MINUT MLUVENÍ V HODINĚ JE JENOM ZAHŘÍVACÍ FÁZE. AŽ KDYŽ SE ROZJEDETE A ZAČNETE IMPROVIZOVAT, UKÁŽE SE JAK NA TOM S ANGLIČTINOU OPRAVDU JSTE

je to tak, většina z nás se vždy potřebuje chvilku rozmluvit, než se přepneme do potřebného módu a než nám všechny potřebné znalosti naskočí na špičku jazyka. proto studenty v prvních minutách mluvení ani neopravuju a zdůrazňuju jim, že nemá smysl propadat depresi jenom proto, že si po pár vteřinách mluvení nejsem schopen vybavit nějaký obrat. zároveň ale očekávám, a studenti by si toho měli být vědomi, že po krátké době zážehu (řekněme minuta nebo dvě) si studenti sami zvednou laťku a začnou vyvíjet cílenou snahu používat co nejhezčí a nejbohatší angličtinu.

QUESTIONS COME IN MANY SHAPES, LIKE GUESSES, COMMENTS, SUGGESTIONS, REMARKS, OR EXPRESSIONS OF SURPRISE OR SYMPATHY

OTÁZKY SE VYSKYTUJÍ V MNOHA PODOBÁCH, MIMO JINÉ JAKO KOMENTÁŘE, NÁVRHY, ODHADY, POZNÁMKY NEBO VYJÁDŘENÍ ÚŽASU ČI SOUCITU

slovo “otázky” při zadání typu konverzace (jeden z vás se ptá, druhý odpovídá) vnímejte v nejširším slova smyslu. otázka není výhradně “are you happy?” a “what happened?” ale může to být jakákoli poznámka k právě pronesené informaci, a to včetně vyjádření úžasu “oh, you were?” a komentářů typu “you must have been furious when she said that” nebo “I guess that didn’t work. or did it?”

———————

zde jsou všechny plakátky, na něž se v tomto i ostatních textech podobného ražení odkazuje, v tiskové podobě (pdf)

→ (arrow) conversation rules

→ (arrow) posters (1)

→ (arrow) posters (2)

→ (arrow) posters (3)

Leave a Reply