motivační plakáty (2)

PAY EXTRA ATTENTION TO THE BOLD BITS, THEY’RE ALL THAT REALLY MATTERS. AND REMEMBER, YOU SHOULD BE ABLE TO USE THEM OUTSIDE THE TEXT, TOO

MIMOŘÁDNOU POZORNOST VĚNUJTE V TEXTECH ZVÝRAZNĚNÝM ÚSEKŮM. A PAMATUJTE, ŽE VAŠÍM CÍLEM BY MĚLO BÝT NAUČIT SE JE POUŽÍVAT I VNĚ DOTYČNÉHO TEXTU

ještě lépe řečeno: věnujte svou pozornost VÝHRADNĚ zvýrazněným úsekům. pokud něco není zvýrazněno, je to nejspíše proto, že se jedná o obrat, který nikdy postrádat nebudete. ale pozor: při procházení zvýrazněných obratů hrozí, že a) se necháte ukolébat zdánlivou jednoduchostí některých z nich nebo b) naopak zmoci jejich velkým množstvím. jak ukolébání tak i zmožení je špatně. re bod b) zvýrazněno je velké množství obratů z toho prostého důvodu, že v každém skutečně výživném textu je velké množství obratů, které s největší pravděpodobností nemáte dosud zařazeny ve své aktivní angličtině (i když napohled to vypadá že ano). jak jsem již podotknul na mnoha jiných místech: při čtení a studiu kvalitního textu předpokládejte, že POUŽÍT z něj neumíte NIC, budete tak výrazně blíž pravdě než při předpokladu, že použít neumíte jen to čemu nerozumíte; čímž zároveň odpovídám na případnou námitku re zdánlivá samozřejmost některých obratů (nad spojením “if I saw her I might know her” se málokterý student pozastaví, ale bude li chtít totéž vyjádřit za nějaký čas, řekne spíše “if I would see here, maybe I recognize her”)

SET THE BAR HIGH FOR YOURSELF. NEVER BE HAPPY WITH WHAT YOU’VE ACHIEVED. KEEP REACHING FOR THAT CARROT

NASTAVTE SI LAŤKU HODNĚ ( I KDYŽ ZÁROVEŇ ROZUMNĚ) VYSOKO. NESPOKOJTE SE S TÍM CO UŽ ZNÁTE. ŽEŇTE SE ZA SVOU MRKVÍ.

budu se zase opakovat, ale někdy je to holt třeba: můžete celou řadu let poctivě chodit do skvělého kursu angličtiny a přitom nedosáhnout žádného potřehnutelného pokroku. tato deprimující situace bývá následkem toho, že se sice týden co týden se jako postavička na orloji vyskytnete na tomtéž místě s pocitem, že pro sebe něco děláte, poctivě si zapisujete slovíčka a občas se jich pár i naučíte, tisknete si materiály a máte pocit že tak to má být. tenhle pocit je zhruba to jediné co si z hodiny odnášíte a řeknu vám, bývá to drahý pocit. vašim mottem nesmí být ‘přežiju!’ doporvázené kradmým pohledem na hodiny na zdi. ne, mělo by jím být ‘excelsior!’ jako u vzduchoplavců Julese Verna. cílem vašeho snažení musí být každou danou hodinu mluvit tak, jak jste to ještě před měsícem nedokázali

REMEMBER: UNLESS YOU MAKE A CONSTANT EFFORT TO IMPROVE YOUR ENGLISH, YOU’RE BASICALLY WASTING YOUR TIME

MĚJTE NA PAMĚTI, ŽE POKUD SE AKTIVNĚ NESNAŽÍTE SVOU ANGLIČTINU VYLEPŠOVAT, MARNÍTE STUDIEM ČAS

jestliže při konverzaci v hodině děláte to, co se v angličtině nazývá “go through the motions”, tedy že skutečnou aktivitu jenom předstíráte, a namísto aktivního zapojení mozkových buněk unyle pronášíte stále tytéž primitivní obraty a občas násilně hodíte do placu některé z tří čerstvě naučených slovíček abyste dokázali že se učíte, to jste mohli stejně tak dobře zůstat doma

DON’T LEARN FROM LISTS OF SEPARATE WORDS. USE SENTENCES AND TEXTS SO YOU KNOW HOW THEY’RE USED IN REAL-LIFE SITUATIONS

NAUČTE SE ZE SEZNAMŮ IZOLOVANÝCH SLOV. K UČENÍ POUŽÍVEJTE PŘÍKLADOVÉ VĚTY A DELŠÍ TEXTY ABYSTE VIDĚLI JAK SE TEN ČI ONEN OBRAT POUŽÍVÁ VE SKUTEČNÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍCH

pravda, některá slovíčka se dají učit ze seznamů. stromy, zvířata, nářadí, ovoce, barvy, v tom jsou čeští studenti přeborníci. tento způsob výuky totiž konvenuje inženýrsky vymezenému vidění světa, kterým se vyznačuje myšlení mnoha lidí v našem civilizačním okruhu. jinými slovy, ‘co nejde zapsat do tabulky, to pro mě neeexistuje.’ ještě jinak, ‘pokrok musí být jasně měřitelný’, chci tedy jasně vědět v které lekci v které učebnici se teď nacházíme a ke které se tento rok ještě dopracujeme, jinak vám na to kašlu. inženýr nemá čas pracovat s delšími texty, z nichž se mu postupně vynořuje kompletnější obrázek cizího jazyka. tento postup je těžko uchopitelný, nepřináší okamžité uspokojení a je tudíž zavrženíhodný. jak si stelete, páni inženýři, tak potom spíte.

AT THE END OF THE DAY, YOU NEED TO BE ABLE TO TELL THE WHOLE STORY YOURSELF, THAT’S THE WHOLE DAMN POINT

V KONEČNÉM DŮSLEDKU MUSÍTE BÝT SCHOPNI KAŽDÝ PROBRANÝ PŘÍBĚH SAMI VCELKU POVYPRÁVĚT

cílem práce s článkem není přepsat si z něj do sešitu seznam šesti nových slovíček a samotný text pak založit nebo vyhodit. nedokážu ani slovy sdělit jak strašně mylný tento postup je, berte tedy alespoň toto sdělení jako doklad intenzity mého pohrdání.

SOME PHRASES NEED TO BE LEARNED AS A WHOLE SO YOU DON’T HAVE TO THINK ABOUT THEM EVERY TIME YOU NEED TO USE THEM

NĚKTERÁ SPOJENÍ A OBRATY JE TŘEBA SE UČIT VCELKU, ABYSTE SI JE NEMUSELI V HLAVĚ SKLÁDAT POKAŽDÉ KDYŽ JE POTŘEBUJETE POUŽÍT

a nejenom že je třeba se je učit vcelku, ale také nahlas. a opakovaně. a pak návdavkem ještě jednou. nebo čtyřikrát. jaké obraty mám na mysli? v první fázi třeba nejčastějši použití komplikovanějších časů: AM I GOING TO…? THERE’S GOING TO BE A … HOW WERE WE SUPPOSED TO…? HOW LONG HAVE YOU BEEN DOING THIS…? WOULD YOU LIKE ME TO…? a mnoho dalších. postupem času se seznam rozrůstá a v ideálním případě se vám časem velká část vaší angličtiny vměstná právě do této přihrádky. koneckonců, většina slovního projevu v jakémkoli jazyce probíhá pomocí ustálených spojení, mezi něž se jen čas od času vmísí něco méně tradičního.

THINK HARD ABOUT THE THINGS YOU’RE LEARNING. LOOK FOR CONNECTIONS. TRY TO MAKE SENSE OF IT ALL

PŘEMÝŠLEJTE NAD TÍM CO SE UČÍTE. HLEDEJTE ASOCIACE. SNAŽTE SE DOPÁTRAT TOHO JAK SPOLU VĚCI SOUVISÍ

tohle jsme zde už v jiné podobě jednou měli. souvislosti a asociace výrazně usnadňují mluvení, především pak ty na které si přijdete sami. vezměte si třeba významový okruh obepínající sloveso SHOULD: HAD BETTER (silnější doporučení než ‘should’) – MAY/MIGHT WANT TO (naopak slušné doporučení) – IT’S TIME (should+already) – I WISH I HAD… (častá alternativa k ‘should have done’) – BE SUPPOSED TO (rozdíl mezi ‘měl bych’ a ‘mám’ něco provést) a možná i další. při prvním setkání se vám tato idea bude asi jevit neuskutečnitelnou, protože vybavení si asociací zpočátku chvilku trvá. věřte mi ale když vám řeknu, že tato doba se rychle zkracuje. časem začnou potřebné mozkové pochody probíhat v řádu zlomků sekundy a po nějaké době si jednotlivé položky oddělíte úplně.

I’M NOT YOUR SUPERVISOR: IF YOU WANT TO GOOF OFF, GO AHEAD, BUT DON’T COMPLAIN LATER. IN OTHER WORDS, TRY YOUR BEST EVEN WHEN I’M NOT LISTENING

NEJSEM ZDE KVŮLI DOHLEDU. POKUD SE CHCETE ULEJVAT, PROSÍM, ALE PAK SI NESTĚŽUJTE ŽE NIC NEUMÍTE. JINÝMI SLOVY, SNAŽTE SE ZE SEBE DOSTAT TU NEJLEPŠÍ ANGLIČTINU I VE CHVÍLÍCH KDY VÁS ZROVNA NEPOSLOUCHÁM

dvě modelové situace: a) PROMARNĚNÁ PŘÍLEŽITOST: je vám sedmnáct let a máte dojem, že jak vám funguje hlava teď, stejně vám bude fungovat navěky. proto velkou část každé hodiny trávíte spolu s kamarády vzpomínkami na včerejší kalbu a plánováním té dnešní (v češtině, pochopitelně). well, the joke is on you. za deset let se budete bouchat do hlavy, že jste tohoto období aspoň trochu lépe nevyužili, protože tento orgán už nebude nikdy fungovat tak jako na střední škole; b) VYHOZENÉ PENÍZE: v práci máte každý den fofr, odpoledne se věnujete koníčkům, dětem nebo sportu, večer už jste na učení moc unaveni a o víkendech jezdíte pravidelně na výlety. je to moc hezký modus vivendi a z celého srdce vám jej přeju, ale nepřidávejte si do tohoto mixu ještě studium, o kterém víte, že na ně nebudete mít čas.

YOU NEED TO WORK ON YOUR PRONUNCIATION, TOO. LISTEN TO STORIES IN ENGLISH REPEATEDLY. KEEP IMITATING UNTIL YOU GET IT RIGHT

PRACUJTE I NA SVÉ VÝSLOVNOSTI. OPAKOVANĚ POSLOUCHEJTE MLUVENÝ PROJEV RODILÝCH MLUVČÍCH. NESTYĎTE SE JE NAPODOBOVAT.

někomu je dáno pochytit výslovnost jaksi přirozeně, někomu ne. málokdo se naučí mluvit tak, že se blíží výslovnosti rodilého mluvčího a to také ostatně není cílem. cílem je NEMLUVIT JAKO RYZÍ ČECH. existuje zlatá střední cesta, kdy vaše angličtina sice nezní dokonale, ale jak intonačně tak i výslovností jednotlivých hlásek se tomu blíží. k tomuto účelu skvěle slouží SLEDOVÁNÍ SERIÁLŮ (je v nich více konverzačních pasáží než ve filmech) V ORIGINÁLE, ale i to musí být prováděno správně. správně znamená OPAKOVANĚ (napoprvé pochopíte děj nebo se zasmějete vtipům; napodruhé si se spuštěnými titulky a prstem na pauze doplníte mezery v chápání, přičemž doporučuju mít po ruce i sešit na zápisky, a napotřetí už jenom posloucháte a imitujete co možná nejvěrněji odposlouchanou intonaci)

DO NOT UNDERESTIMATE SMALL TALK. I REPEAT, DO NOT UNDERESTIMATE SMALL TALK. I REPEAT… UH, ACTUALLY I DON’T, I’M OUT OF SPACE

NEPODCEŇUJTE PROMLUVY MEZI JEDNOTLIVÝMI AKTIVITAMI. I TY BY MĚLY BÝT VEDENY V ANGLIČTINĚ

mezery mezi výkladem učitele a spuštěním další aktivity (což by po výkladu měla být konverzace mezi studenty) jsou vyplněny švitořením studentů, domlouváním toho jak a o čem se přesně budou bavit, jak se rozdělí role, připomenutím toho o čem článek vlastně je apod. právě v těchto momentech používáte – jako student – vám vlastní česká spojení a je tedy namístě se pokoušet je převádět do angličtiny abyste zjistili, kde máte mezery a případně se na správný způsob překladu doptat učitele

———————

zde jsou všechny plakátky, na něž se v tomto i ostatních textech podobného ražení odkazuje, v tiskové podobě (pdf)

→ (arrow) conversation rules

→ (arrow) posters (1)

→ (arrow) posters (2)

→ (arrow) posters (3)

Leave a Reply