eyre /4/ recount hints + fill

S dialogovými texty se pracuje na dvou frontách. Od studentů se očekává jak schopnost být na chvíli herci a scénu velmi přirozeně přehrát, tak i schopnost povyprávět co se na pomyslné scéně odehrává, a to jak pomocí reporting verbs, tak i jiných sloves akce (fall for st, take st for granted, share st) a do značné míry sloves vyjadřujících pocity a mentální stavy (embarrassed, stunned, sick of st)

——————

apparently, Rachel was late for her literature class one day
and when she finally showed up she asked Phoebe about Jane Eyre
you know, the book that she was supposed to have read but didn’t
Phoebe was sick of constantly having to help Rachel out and said no
but when Rachel called her a goodie-goodie she said ok
however, instead of telling Rachel about the actual storyline of the book
she gave her a completely false plot that involved robots
she even made up some sort of a connection between Jane Eyre and Robocop
not many people would fall for such an obvious lie but Rachel bought it hook line and sinker

——————

Zde uvedený text je zidealizovanou podobou toho, co bych jako učitel od studentů v improvizovaném recountu rád slyšel. Ve skutečnosti je navýsost nepravděpodobné, že uslyším víc než jeden ze zvýrazněných obratů, a ani na ten jeden bych si ve většině skupin nevsadil.

Jak bychom se určitě shodli, některé z obratů jsou zcela mimo dosah studentů a jejich uvedení bych zvažoval jedině ve velmi pokročilých skupinách (buy st hook line and sinker, it remains to be seen), případně bych jejich výskyt v textu nijak nezdůrazňoval a od studentů bych neočekával, že se je naučí

——————

and when the teacher came, she was more than willing to share her views
everyone was stunned by the connections that she came up with
all the other students stared at her, not knowing what to think
but Rachel just went on and on, assuming they liked what she was saying
when she finally discovered that what she was saying was in fact nonsense
she got very embarrassed and also angry at Phoebe
who she thought should have stopped her talking
and besides, she shouldn’t have told her all those things in the first place

——————

Na druhé straně by minimálně polovinu vytučněných pasáží studenti znát měli. Aspoň do té míry, že uznají jejich existenci a také skutečnost, že se již v předchozích hodinách při několika příležitostech vyskytly. Díky tomu, že se zde s nimi střetávají znovu, se zase o kousek přiblíží jejich kýženému přesunu do aktivní slovní zásoby.

——————

it wasn’t until Phoebe explained to her that she was ticked off herself
about Rachel’s refusal to participate in classes, classes that Phoebe really enjoyed
that Rachel realized that some people go to school to actually learn new things
it turned out this was Phoebe’s first real learning experience
Rachel had to admit that this was something she always took for granted
afterwards she was appropriately ashamed and she apologized for goofing off
she also promised to start taking the classes much more seriously
although it remains to be seen if she can keep her word

——————

Jak z tohoto textu něco vytěžit? V jaké podobě jej studentům předložit? Určitě ne bez okolků jako kompletní text: přečtěte a naučte se to. To už spíš přes fill-long. A jak jej před doplňovací fází uvést? Prostě přečíst? Příliš nudné, stejně jako rozdání kompletního textu. Chce to studenty zainteresovat už od samotného začátku. Aber wie?

Například takto: provedete ještě jeden recall/inquiry textu (to studentům nebude připadat nijak podezřelé). Během něj použijete vše, co studenti budou později nuceni do textu doplnit (tedy vše co je v textu zvýrazněno). A všechno si necháte opakovaně odkývat (“to už jsme od vás slyšeli nejmíň třikrát, proč to pořád opakujete, vždyť je to jasné”). Kromě toho vysvětlíte, co studenti dosud neznali nebo na co se tvářili nechápavě, a vzápětí je ještě necháte, aby si tento recount zkusili povyprávět mezi sebou.

Pak text necháte pár dnů odležet, načež studentům nečekaně rozdáte nebo pošlete fill-long verzi. Tu pak budete postupně vyplňovat, každou hodinu třetinu (je to skutečně ideální sandwich, jak sami zjistíte).

apparently, Rachel ____________ her literature class one day
and when she finally _________ she asked Phoebe _____ Jane Eyre
you know, the book that she _________________________ but ______
Phoebe ________________________________ help Rachel out and said no
but when Rachel ______ ___ a goodie-goodie she said ok
_______, instead __________ Rachel about the ______ storyline of the book
she gave her a completely false plot ____ ________ robots
she ____________ some sort of a connection between Jane Eyre and Robocop
________ people would _________________ obvious lie but Rachel bought it hook line and sinker

» přišla pozdě do (hodiny)
» ukázala se
» (zeptala se) na
» měla přečíst, (ale) nepřečetla
» už měla dost toho, jak R musí pořád s něčím pomáhat
» jí řekla, že je
» nicméně … (namísto) toho, aby jí vyprávěla o … skutečný
» ve kterém se vyskytovali
» dokonce si vymyslela
» málo (lidí by) skočilo na tak očividnou lež

and when the teacher came, she was more than ________________ her _____
________ was _______ __ the connections that she ____________
all the other students _________ her, ___________ what to think
but Rachel just ______________, assuming they liked what she was saying
when she finally __________ that what she was saying ___ ________________
she ___ very ___________ and also angry ____ Phoebe
____________________________________ her _______
and _______, she ___________________ her all those things in the first place

Další odstavečky jsem se rozhodnul překlady gapfills nedoprovodit. V této chvíli už určitě máte dost jasnou představu o tom, jak tato aktivita má probíhat, co vyžaduje a co ji dodává smysl

Pak jsem si to jako obvykle rozmyslel. Některé hinty volají po uvedení ;-)
» všechny ohromily
» mluvila a mluvila
» začala se cítit trapně (?)
» která ji podle ní měla zarazit při mluvení
» v prvé řadě jí neměla…
» až když jí P vysvětlila
» byla sama nakrknutá
» kvůli odmítnutí
» brala jako samozřejmost
» odpovídajícím způsobem se styděla

_______________ Phoebe explained __ ___ that she was __________________
_____ Rachel’s refusal to participate in classes, classes that Phoebe really _______
that Rachel ________ that some people go to school to ________ learn new things
_____________ this was Phoebe’s first real learning experience
Rachel ______ admit that this was something she always ________________
__________ she was appropriately _______ and she __________________________
she also ___________ start taking the classes ___________________
________ it remains to be seen if she can _____________

Leave a Reply