yuppie /1-1/ intro

Pro účely praktické části jsem jako ideální příklad článku/article zvolil text s názvem A Yuppie in Giuliani’s New York. V následujících několika oddílech se vás pokusím dopodrobna provést možnostmi jeho uvedení v hodinách i návratů v hodinách následujících.

Konečným cílem při veškerých aktivitách zůstává, aby si studenti z článku odnesli víc než pár marginálních podstatných jmen a povědomí o jeho obsahu. Cílem je, aby i po jeho odložení nadále spontánně používali nejpřínosnější obraty a gramatiku, se kterými se v něm obeznámili. Tall order, for sure, ale nízké cíle si zde neklademe.

about

A Yuppie in Giuliani’s New York je dle mého soudu téměř dokonalým článkem pro středně pokročilé i pokročilé studenty. Nejsou v něm v podstatě žádná data ani další číselné údaje (ty se do určité míry vyskytují jen v intru, které se snaží být informativní a přínosné i co se reálií amerického života týče). Snesitelný je i počet osob účastnících se děje, v kterémžto ohledu je nejnáročnější první úsek textu (se sousedkou a Adamovou matkou). Článek se zabývá problémy, které nám nejsou neznámé, i když americký přístup k nim nám může připadat nezvyklý.

Z jiného pohledu lze zase tvrdit, že článek je reáliemi přecpaný, pokud je čtenář/posluchač ochoten si je v něm najít a pokud jej učitel umí správně přiblížit. Namísto statistik vývoje zločinnosti v New Yorku a suchopárného popisu následných demografických změn ve složení delikventů zde máme příběh mladého žurnalisty, jenž na vlastní kůži pocítí jak přínos politiky nulové tolerance, tak i její stinnou stránku (pokud ovšem článek uvedete těmito nebo podobnými slovy, tak jste jej pohřbili ještě před narozením).

Co se původu článku týče, ten poprvé vyšel v časopisu Newsweek ve druhé polovině devadesátých let a jeho autorem je novinář Adam Piore. V textu jsem provedl určité úpravy, především ve smyslu odstranění někdy příliš formální slovní zásoby, nebylo jich však mnoho. Článek mi přišlo optimální rozdělit na čtyři díly, každý v délce zhruba čtyř krátkých odstavečků.

Text je psán v první osobě, což přímo volá po identifikaci učitele s postavou Adama, především v inquiries (what did I do that caused to police to go looking for me?). Možná nebudete souhlasit, ale jako velmi interesantní mi přijde i hlavní téma článku, tedy zero-tolerance policy a benefits a downsides takového přístupu k potírání zločinnosti. To se také může promítnout do zajímavých námětů v sekci food for thought. Inteligentní studenti z takových témat mohou vytěžit poměrně zajímavé názorové střety.

intro

Tohle je skutečný úvod k celému textu. V této chvíli studenti nemají o existenci novináře Adama a nejspíš ani starosty Giulianiho ani potuchy a vůbec neví, jaký typ příběhu se chystáte vytáhnout z rukávu. Vaše úvodní slova by mohla být přibližně takováto:

When you hear New York City, do you think of nice things or do you think murder in Central Park (you know, the big park right in the center of the city? I’m sure you’ve heard of it) and drug addicts lying all over the place? / New York actually used to be a very dangerous city back in the 1970s and lots of people still think of it that way. / but things changed in 1990s when a former lawyer by the name of Rudolph Giuliani became mayor and decided to clean the place up and make it safe.

drug addicts
former lawyer
mayor

Předpokládá se samozřejmě poutavý přednes, jehož součástí je odpovídající intonace, dramatické pauzy, občasná lehce rozverná gestikulace a v neposlední řadě časté fillers: you know, well, actually, anyway, as I was saying, obviously, apparently etc.

Although a lot of people doubted that this would actually work, Giuliani’s policies of cracking down on crime turned out to be very successful. The cops themselves did a very good job arresting criminals. In fact, they did such a good job that pretty soon they found they were having a hard time finding new criminals. And obviously, if you’re a policeman and you want to prove your worth, you need to “make the numbers,” meaning you have to arrest a certain number of people, say, every month. And when you run out of people to arrest, you’re in trouble, you become the victim of your own success.

doubt … work
policy
crack down on crime
turn out to be
obviously
arrest st
prove one’s worth
run out of
victim

This is what happened to the cops in NYC. In order to keep the mayor from thinking they were useless, they began rounding up people who had failed to pay fines or broken silly laws. As a result, people who would never consider themselves criminals, started getting calls from the police headquarters. They were asked to come over and explain something they had done and sometimes warrents were issued for their arrest…

keep sb from doing st
round up people
fail to pay a fine
break a law
consider
issue a warrant

Jelikož intro si píšu sám, je mou snahou z něj vyloučit jakoukoli slovní zásobu nebo gramatické jevy, které by studentům k ničemu nebyly (veškeré vocabulary v tomto úvodu je dle mého soudu užitečné). Ale ještě větší pozornost věnuju tomu, abych studentům vysvětlil a následně je nutil používat vytučněné pasáže (inn).

kick-off

příklad toho, jak by všeobecné intro mohlo přejít do úvodního slova o novináři Adamovi a jeho trablech s policií.

a journalist named Adam, who lives in New York, discovers that a warrant has been issued for his arrest. since he doesn’t know of any crime that he has committed and because he thinks of himself as a law-abiding citizen, he decides to investigate.

law-abiding citizen
investigate

intro uvádím jenom u prvního dílu, ale snažím se jeho obsah průběžně připomínat i v pozdějších inquiries, obzvláště pak pokud je obsahově přínosné (jako kupříkladu tohle)

Leave a Reply