the ozarks

Projekt Marley Bone Coach se skládá ze tří částí. První je téměř výlučně teoretická a pojednává o stavbě hodin, dlouhodobém plánu i jednotlivých druzích textu a možnostech práce s ním. Kde to bylo možné, jsem se pokoušel uvádět i příklady, velmi často bylo ale nutné zůstat u čisté teorie. Ta je bezpochyby klíčovou součástí projektu, osamocena by ale nebyla dostatečně osvětlující a probít se jí by vyžadovalo velkou dávku odolnosti a představivosti. Obávám se, že bych sám nebyl s to si ze svého teoretického výkladu učinit představu, jak popisovaná výuka probíhá a zda je vůbec schůdná a pro mě jako učitele vhodná.

Proto výklad uzavírá sekce praktická, ve které najdete přibližně desítku textů všech zde popisovaných typů. U každého z nich pak uvádím a dopodrobna vypisuju (doufám, že vyčerpávajícím způsobem) veškeré doprovodné kapitolky, jako jsou otvírací dotazy pro inquiry, slovíčka k vysvětlení, na co se v textu nejvíce soustředit, podrobný průvodce fill-long a také třeba témata k volné diskusi. Navíc jsem se snažil ke každému textu přihodit něco z teorie. Náměty pro tato krátká pojednání vysloveně vyskakovaly zpod kláves; kdykoli jsem se vžil do role novice, okamžitě jsem viděl, který výklad je bez širších souvislostí či dodatečných informací nepostačující a podle toho jsem je také do textu vkládal. Věřím, že s jejich pomocí si uděláte lepší obrázek o možnostech a omezeních mého přístupu.

Po dokončení těchto dvou částí jsem měl zpočátku dojem, že by tím mé snažení mělo být víceméně pokryto. Teorie: check, praktická část: check. Přesto mi ve výkladu stále něco chybělo, konkrétně průsečík mezi čistou teorií a prakticky pojatými příkladovými texty.

——————

Vzal jsem si proto jako příklad jeden středně dlouhý (třídílný) text, který jsem tento rok probíral se svými (méně pokročilými) studenty, a pokusil jsem se dopodrobna analyzovat každý krok, každé cvičení, každý e-mail, který souvisel s jeho uvedením v hodině. Text začal jako krátké třídílné pojednání, brzy se ale rozrostl na pojednání třináctidílné, což považuji za známku toho, že se jedná o výklad vskutku vyčerpávající. Nyní už jsem přesvědčený, že vskutku není co dodat. Snad se mnou budete souhlasit.

Leave a Reply