video: práce se sitcomy

Video je skvělá učební pomůcka, pokud víte co na něm pouštět a jak. Filmy? Jsou příliš dlouhé a jsou v nich pasáže, kdy se téměř nemluví, nebo se výhradně nadává. Dokumenty? To je jako číst National Geographic nebo sledovat Euronews. Dobré pro překladatele, tlumočníky a zaměstance tiskových agentur, jinak příliš těžké. Výukové programy? Škoda mluvit. Seriály? Přihořívá. Sitcomy? Yes.

Jakékoli sitcomy? V žadnym připadku. Takové Beverly Hills a jeho klony jsou debilní od kosti, každá druhá věta zní I can’t believe you (did something really awful) a celkově se v nich mluví mimořádně primitivní angličtinou. Simpsni? (technically nikoli sitcom nýbrž cartoon, ale co se našich záměrů týče je to jedno). Hm, příliš mnoho reálií, humor založený na nám často unikajících odkazech, mnoho postav mluví záměrně pokřivenou angličtinou, příliš formální nebo plnou chyb, navíc i výslovnost je záměrně legrační, to by nešlo. Co zbývá? Zbývá toho pořád relativně hodně, ale přejdu rovnou k top of the pick, což jsou dle mého názoru Friends, tedy Přátelé.

Setkáme se s nejnormálnější běžnou hovorovou angličtinou, hubu ta mládež nezavře jak je jednadvacet minut dlouhých, řeší se problémy každodenního života (i když si o nich můžeme myslet svoje), Friends nabízí tohle všechno a víc. Problémem pro mě zůstává velké množství sexuálních referencí a vtípků, se kterými mohou mít někteří učitelé, ale především žáci, problémy. Sám se těmto pasážím také raději vyhýbám a proto z Friends zatím využívám spíše jen vybrané úseky pro doplňovačky, kde můžu editovat, jak se mi zlíbí. V tom je také další problém videa, nemůžete nahradit nějaké slovo vhodnějším synonymem, těžko můžete vystřihnout deset vteřin děje nebo sloučit dvě postavy, jak je potřeba téměř u každého textu tohoto typu. Friends pro mě zůstává sitcom of choice pro domácí studium, a tak jej také studentům doporučuju.

V hodinách ovšem využívám jiného seriálu, v Česku téměř neznámého, v Americe zase hojně vysmívaného, sitcomu z osmdesátých let Family Ties s vynikajícím Michaelem J. Foxem v hlavní roli. Jeden díl trvá standardních dvacet-plus minut a pro potřeby vyučování jej dělím na zhruba sedm tříminutových dílů.

opening class

Samotnému zhlédnutí každého úseku by mělo předcházet klasické intro, ve kterém se uvede nová slovní zásoba a nastíní děj. Jedině pokud máte skupinu velmi pokročilých studentů, pak semůžete se odvážit pustit jim původní sitcom bez podrobnějšího vysvětlení, co se na obrazovce bude odehrávat. Méně pokročilí studenti by měli vědět docela přesně co se na obrazovce bude odehrávat ještě předtím, než se jim sitcom pustí. Jinak se zaseknou u první nezachycené věty a zbytek poslechu ostentativně protrucují.

Ihned po úvodu úsek poprvé přehrejte, vyžaduje li to situace pak i dvakrát za sebou. Okamžitě nato následuje inquiry. Studenti chtějí být ujištěni, že čemu rozuměli, tomu rozuměli dobře, a chtějí doplnit mezery. Velmi podrobně s nimi tedy projděte veškerý děj, spíše ale metodou recountu (was Gina happy to hear this? … no, in fact she was shocked…) než za využití přímé řeči (“I can’t believe she…“). Mimo jiné proto, že následuje point-out dialogů, při němž se chtějí studenti blýsknout tím, co všechno při sledování a poslechu pochytili.

——————

Později v hodině nechejte studenty provést první orientační re-enactment (keywords by touto dobou měli již mít k dispozici). Zbývá-li čas, podívejte se vzápětí na dotyčný úsek ještě jednou (studenti tak mají možnost bezprostředně porovnat svůj výkon s originálem) a následně jim dejte za úkol, aby mezi sebou vedli interview s jednotlivými postavami, kde by zase měli využít obratů, které slyšeli a zapsali si při vašem recountu/inquiry po prvním shlédnutí.

Máte dojem, že jednotlivé typy aktivit proplétám až moc a studentům nedopřeju ani trochu radosti z toho, že by někdy mohli využít právě nabytých znalostí? Možná máte pravdu. Já bych ale řekl, že spíš ne.

Studenti následně obdrží dialogovku, ze které se mohou připravit na re-enactments v následujícícíh hodinách a případně další hodinu vznášet dotazy ohledně pasáží, které jim stále nejsou jasné.

follow-ups

next class (2): návraty v dalších hodinách se podobají návratům k jiným dialogovým textům. Další hodinu je na místě point-out a možná i nějaký ten a.t. spin-off (monolog některé z postav, případně live reporting nebo alternativní improvizovaný dialog postav, které se v samotné scéně k rozhovoru nedostaly).

Před dalším pokračováním se pak k předchozímu dílu sluší nějakým způsobem ještě jednou vrátit. Jakým způsobem, to už záleží na tom, co by hodině v tu chvíli nejvíce prospělo.

summary

1. explain (vocab) + watch + inquire + point-out dialogs … a.t. + watch
2. point-out dialogs + a.t. spin-off (interview with characters)
3. re-enact

Leave a Reply