yuppie /3-1/ intro, vocab, guide, point

PREVIOUS DEVELOPMENT

Připomenutí událostí minulých předcházející popisu událostí následných. Lze začít třeba takto:

is it a crime to drink beer in public?
yes!
is it really a crime? isn’t it just an offense?
yes, offense
is it an offense everywhere?
only in America! Thank god!
——————————-
Good. Now, I want you to talk in great detail about why there was a warrant out for Adam’s arrest, what he thought when he learned about it, why his name came up in the first place and how, and if there are other people that he knows who are going through the same thing. And here is a guide that you might find useful (write the guide on the whiteboard)

poté, co studenti dovyprávějí Adamův dosavadní příběh, navážete intrem k dalšímu dílu

A YUPPIE IN GIULIANI’S NEW YORK /3/ COPS IN TROUBLE

When I called to inquire about my particular case, I was told to call back later. „Ask to speak with officer Kosenza.“ I was going to do just that except I didn’t get a chance. Kosenza called me himself that night, while i was having dinner with my girlfriend. He wanted me to come to court, right then.

First he sweet-talked. („I promise I’ll have you out of there in 20 minutes, Adam.“) Then he threatened. („If you get pulled over while you’re out of state, the police will see you have a warrant and throw you in jail.“) He ended up begging. („Look, I took the trouble to call you. I thought we had a deal. You’re making this too hard.“)

But I was right to be cautious. Gladys’s middle-aged daughter had connections at the local precinct, so she checked things out. And she discovered that New York’s cops are in trouble. With crime falling to record lows, it’s getting more and more difficult for cops to „make the numbers“ that show they’re doing a good job cracking down on crime.

Rudy would not be pleased. What to do? The answer, it turns out, is to go through out-of-date tickets that haven’t been paid—anything they could turn into a „crime.“ What they do next is they sweettalk potential offenders into turning up at the station, fingerprint them and lock ’em up for as long as 48 hours. Gladys’s friend suggested I should get a lawyer.

VOCAB

inquire about st
my particular case
sweettalk sb into doing st
——————
threaten
beg
have a deal
——————
cautious
precinct
check things out
cops
——————
it turns out
out-of-date
turn st into a crime
lock sb up
’em

GUIDE

1. Kosenza
2. K’s tactics
3. G’s daughter
4. what cops do

point-out

I WAS GOING TO DO THAT
&#187 was going to jako české chtěl (ale z nějakého důvodu to nevyšlo): I was really going to tell you but you left too early
&#187 takto překládat i chystal jsem se, plánoval jsem, hodlal jsem (pak vždy “ale…”)

EXCEPT
&#187 české akorát že, až na to že
&#187 známé z “everyone liked it except you”, zde ovšem s celou větou

I WAS HAVING DINNER
&#187 have v průběhovém tvaru, poměrně časté
&#187 we’re having a party, she’s having a baby, are you having a good time?

HE ENDED UP BEGGING
&#187 end up jako české dopadlo to tak, že nebo nakonec
&#187 podmět není it (it ended up that…) nýbrž samotný aktér
&#187 po end up následuje ing tvar: I ended up buying the expensive car
&#187 he will end up in prison … when will it end?

CHECK THINGS OUT
&#187 check out jako české omrknout, podívat se jak to vypadá
&#187 také: it’s a really good website, you should check it out
&#187 samotné check jako zkontrolovat nebo překontrolovat (jestli je v pořádku)
&#187 také check the latest scores, check the time, check the answering machine

THE COPS ARE IN TROUBLE
&#187 be in trouble jako české být v maléru, mít průšvih (have a big problem)
&#187 častá varianta get in trouble: if you do it, you’ll get in trouble
&#187 jednotné číslo (have big troubles), také have trouble doing st (have problems with st)

DO A GOOD JOB CRACKING DOWN ON CRIME
&#187 nikdy make a good job, následuje ing tvar slovesa
&#187 jako překlad českého dobře něco udělat, výborně se podařit: you did a great job checking those numbers (výborně jsi to zkontroloval)
&#187 podobně užitečné be good at st (něco umět … she’s good at guessing people’s age), know how to (do you know how to drive … varianta can), fail (neuspět … but in the end he failed), be able to (podařit se … were you able to fix it?)

THE TICKETS THAT HAVEN’T BEEN PAID
&#187 trpný rod, předpřítomný čas, dvě noční můry v jednom
&#187 porovnat s: are never going to be paid, are being paid, when were they paid, should be paid, will have to be paid

SHE SUGGESTED I SHOULD GET A LAWYER
&#187 použití suggest: nikdy s infinitivem jako v češtině (she suggested me to leave)
&#187 nejlépe s vedlejší větou a should/could: she suggested that i should leave (lepší než gerundium, které neumí pracovat s předmětem)
&#187 rada: po suggest okamžitě nasazovat that, dál už to jde samo
&#187 get jako české sehnat, obstarat, pořídit

* s podrobným vysvětlováním gramatiky se to nemá přehánět. Studenti jsou ochotní vám věnovat skutečnou pozornost několik minut a pak už si jen automaticky zapisují, cokoli od vás slyší.

U jevů, na které budete narážet častěji, doporučuju využít prvního střetnutí s nimi jako point of reference, na nějž budete v budoucnu odkazovat. Ušetříte si tak spoustu práce s mluvením (pokud o to stojíte). Zde by šlo využít vět she suggested I should get a lawyer pro jakékoli další střetnutí se suggest (“pamatujete na to jak Adamovi ta jeho známá doporučila, že by si měl obstarat právníka, jak to tam bylo?”)

Takto bude postupem času rapidně ubývat dlouhosáhlého vysvětlování a přibývat krátkých odkazů. Odpovídajícím způsobem pak budete mít právo klást větší a větší zátěž mluvení na studenty a sami jenom pocházet po třídě, opravovat, uznale pokyvovat hlavou a zapisovat si chyby pro pozdější objasnění.

Leave a Reply