závěr hodiny

Na konec hodiny mám už několik let připraveno velké množství nesmírně sofistikovaných a důkladně propracovaných aktivit, jež různými zábavnými způsoby shrnují vše, k čemu v hodině došlo, oprašují zašlé informace, naznačují, co se bude dít v hodině další. Ještě nikdy, ani jednou jedinkrát, se mi nepodařilo nic z toho uskutečnit. Hodiny ubíhají rychlým tempem, a obzvláště a.t. aktivity zaberou množství času, v průběhu něhož kmitáte mezi jednotlivými skupinkami, radíte, napomínáte a chválíte. Najednou se podíváte na hodiny, do konce chybí deset nebo patnáct minut a je třeba dodělat dvě nebo tři rozpracované věci. Na nějaké shrnutí pak samozřejmě není čas.

Každý učitel, který vyučuje už delší dobu, má v hlavě zabudované hodiny, které mu říkají v jaké fázi vyučování se přibližně nachází. Pokud tento učitel chce mít hodinu nějak smysluplně strukturovanou, chce aby její součástí bylo od každého typu činnosti trochu, pak se také bojí aby mu doprostřed aktivity, kterou nelze dost dobře dělit, nezazněl zvonek a nenarušil celistvost útvaru (vyprávění nebo testování nebo čehokoli jiného), který si dlouhodobě připravoval a jež v rozdělené podobě nefunguje.

Proto začínám po očku sledovat hodiny zhruba dvacet minut před koncem (upozorňuju, že v mém případě se jedná o devadesátiminutové lekce) a začínám zvažovat možnosti toho, co je nutné dokončit, co už nemá cenu načínat a co by ještě chtělo do konce hodiny sfouknout, tak aby na to šlo v další hodině navázat.

——————

Postupem času jsem si vytvořil určitý modus operandi, kdy každá hodina končí nějakým hezkým uzavíracím útvarem, ať už jde o bleskový test (sortie), nebo vzpomínku na dříve v hodině přednesený článek (případně point-out tohoto článku), anebo mluvení studentů mezi sebou (a.t.), což je svého druhu jistota (pokud zbývá nějakých pět minut, studenti si můžou ještě jednou vybavit příběh z téže hodiny, třeba v pokroucené podobě: z pohledu nějakého účastníka, přes otázky etc.)

Jak jsem ale již říkal, jinak je závěr hodiny ve stylu tying up loose ends:

» přednést článek, ke kterému jsem na začátku hodiny měl dlouhé intro
» rychle projet sortie test, který jsem už také nakousnul
» ještě rychle point-out k článku, který si příští hodinu už studenti mají povyprávět mezi sebou
» vmáčknu sem ještě recall ke článku z minulé hodiny?

Po skončení hodiny počítám škody a přemýšlím nad způsoby, jak do další hodiny vměstnat to, co jsem na ni plánoval, i to, co jsem dnes nestihnul.

Leave a Reply