yuppie /3-3/ spin, could-have said

U třetího dílu nám chybí dodat ještě témata k diskusi, možnosti převyprávění obsahu z různých perspektiv, přičemž jedna z nich se objeví I v podobě could-have-said

A.T. IDEAS / SPIN-OFF

monolog by / interview with
&#187 a) Kosenza
&#187 b) Gladys’ daughterAdam and I have been very good friends since we were kids. We live in the same neighborhood, we went to school together. We actually dated for a few months five or six years ago but it didn’t really work out so we agreed we’d just be friends. Anyway, he called me the other day and I could tell something was troubling him. He knows my boyfriend works at the local precinct and he wondered if maybe he could help him out…
&#187 c) policeman in troubleif I hear the phrase “make the numbers” one more time, I’m going to throw up. Honest. This is a disgrace. We work our asses off day and night trying to get as many criminals as we can behind bars and we’ve been doing such a good job of that, too. And then we get criticized because there are no criminals around anymore. Hey, you wanna know why? Because we caught them all. Should we suffer for that? I don’t think so.
&#187 d) Adam’s girlfriend
&#187 e) guy who gets a call from the police

conversation between
&#187 a) a guy who failed to pay a ticket and a policeman on the phone
Hello. Am I speaking to Herb Utley? — Yes, who is this? — This is Mark Chapman at the police HQ here in New York (whatever) and I’m calling to tell you that we want you to come to your nearest police station right away. — Are you putting me on? It’s you, Brad, right? It’s one of your stupid little jokes. — I’m afraid not, sir. This is for real — Uh oh. Why do you want to talk to me?
&#187 b) Adam in his car and a policeman from a different state
Hello sir. — Hello officer. Is there a problem? — Not yet. But please keep your hands on the wheel and do not make any sudden movements or I will blow your brains out. — Oh, I see. — Ok. Let me just check our database of stolen cars. If it turns out this car is stolen, I will shoot you on the spot, put you in the trunk and sell this car with your body in the trunk. How do you like that? — I like that just fine, officer. — Oh, look what I found in the database. You’re wanted in New York. I’m sorry, sir, but I am going to have to kill you now. — Oh, that’s just my luck
&#187 c) Gladys’ daughter and her friend/boyfriend at the local precinct
Hey Mike. — Hey honey, what brings you here? — A friend has just called me and asked me a favor. — Ok, is it something I can help you with? — Actually, it is. You see, he found that there’s a warrant…

FOOD FOR THOUGHT

&#187 how stuff works: police database (or how should it work, rather); dinners with girlfriends
&#187 what would you do: if you had to persuade someone to come to court; if you got a call from the police asking you to come to court
&#187 devil’s advocate: you shouldn’t have to obey the police, it’s a free country after all

COULD-HAVE-SAID

Další test, kterému by slušelo zkrátit o pět vět, nebo prodloužit a rozdělit na dva. Nicméně se tak nestalo, navrhuju proto rozesetí testu po třech hodinách, s intrem v první a recallem intra v obou následujících hodinách (kvůli studentům, kteří onu první hodinu chyběli). V každé hodině tedy dojde na pět či šest vět a až po dokončení všech tří částí a ještě nějakém menším časovém odstupu (dva tři dny) bych rozdal vytištěné české věty.

I když je záhodno studenty pomocí intra na test připravit co nejlépe (ač nenápadně), u fáze sortie (simultánní tlumočení) se příliš vysoká úspěšnost překladů neočekává. Sortie slouží spíše k tomu aby si studenti uvědomili kolik důležitých obratů neumí přeložit, a to včetně obratů stokrát omílaných v hodinách, které už začali považovat za naučené. Za neúspěch bych považoval, pokud se stejný zásadní obrat (wonder, keep, had better) objeví ve třetím sortie za sebou a studenti jej stále neumí přeložit, to už je důvod k zamyšlení.

Daleko větší nároky bych kladl na práci s tiskovou verzí. Studenti mají na přeložení spoustu času, mohou konzultovat své spolužáky, nahlížet do poznámek, využívat internetu. Zde bych chyby tolik netoleroval.

ON THE PHONE WITH MR K: ENGLISH

the guy’s name was Kosenza
I’d never heard of him before
I wondered if he was a reasonable person
it turned out he wasn’t
he called and asked if I could come over

at first I hesitated for a while
he promised not to keep me waiting
but even so I said I didn’t think so
that’s when he started making threats
he told me I’d better not leave the state
unless this matter was dealt with properly

I could tell he had nothing on me, though
and sure enough, next thing I knew
he was reminding me about a deal we had
I told him we did no such thing
and made it clear he’d have to do much better
to get me to come over to the station

VOCAB

Myslím, že vysvětlit by potřebovala minimálně následující slovní zásoba. Nevytučněnou bych se dále příliš nezabýval, zvýrazněná slova a spojení bych ale studentům vštěpoval důsledněji

reasonable
hesitate
even so
make threats
deal with matter
properly
——————
he had nothing on me
sure enough
next thing I knew
deal
do better to
get me to come

ON THE PHONE WITH MR K: CZECH

&#187 ten chlap se jmenoval Kosenza … the guy… uh…erm… (mumbling) Kosenza. Že jo?
&#187 nikdy předtím jsem o něm neslyšel
&#187 přemýšlel jsem, jestli to bude někdo rozumnýzvažoval jsem I “rozumný člověk” ale tohle se jevilo přirozenější
&#187 ukázalo se, že neže není / že nebyl napovídá až příliš, chci od studentů slyšet that no / that not a zamračit se na ně tak, že už to v životě znovu neřeknou
&#187 zavolal jestli bych mohl přijít k němu
——————
&#187 nejdřív jsem chvilku váhal
&#187 slíbil, ženenechá čekat … slíbil nenechat
&#187 ale I tak jsem řekl, že teda asi netohle bychom podle mě použili ve stejné situaci v češtině, spíše než “myslím, že ne”
&#187 tehdy začal vyhrožovat
&#187 řekl mi, že bych radši neměl odjíždět ze státu
&#187 pokud se tahle věc řádně nepořešíhint pro studenty: bez “if”
——————
&#187 já jsem ale poznal, že na mě nic nemá
&#187 a taky že jo, než jsem se nadál
&#187 už mi připomínal nějakou dohodu, kterou prý máme
&#187 řekl jsem mu, že nic takového jsme neudělalitrochu skřípající překlad, pravda
&#187 a jasně jsem mu sdělil, že se bude muset zlepšitdalší možnosti: víc snažit, předvést něco víc…
&#187 pokud chce dosáhnout toho, abych přišel na stanici … “dosáhnout aby někdo něco udělal” zde nezní úplně přirozeně, ale studenti by si jej celkově měli asociovat s “get sb to do st”

KEYWORDS

name guy
no hear
sensible?
answer: no
call come?
——————
hesitate
promise not wait
but “no”
then threat
no leave state
only if solve
——————
know can nothing
yes, say deal
me say no
clear must better if come

Leave a Reply