brian’s story: intro /7/ my life stinks

This is the seventh (and last) in a series of texts about a boy named Brian O’Brien. The seven texts make up something of a prequel to an actual book called The Flying O’Briens. They are all quite short and easy to understand (though much harder to recount, as students will undoubtedly find), as they have been designed to be used in less-advanced-students classes. Each text is followed by a point-out section, explaining which parts of text the teacher should focus on (or point out) in class.

division_line

BRIAN’S STORY: INTRO /7/ MY LIFE STINKS

So, to cut a long story short, I have a family that’s not very supportive of what I do. A brother who misses no opportunity to get on my nerves.

And before I forget, the kids in my class have been ignoring me lately or insulting me – which is worse — because I stuck up for this girl that no one likes. Her name is Callie and everyone teases her just because she looks a little funny and is lousy at sports.

I have a hobby that no one really cares about and even if I get really good at it, I will just end up talking to people who really just want you to listen to them talking about themselves.

As you can see, all in all things haven’t been all that good lately. Plus there’s something that happened last Christmas that really made me wonder if my life isn’t some sort of a sick joke.

division_line

POINT-OUTS

a family that … vztažné zájmeno that je ve větách tohoto typu daleko častější než which, v hovorové angličtině téměř výlučně. a pozor, zde nejde vynechat, na rozdíl třeba od věty a family (that) I lived with

be supportive of sb … pouhopouhá zajímavost, na rozdíl od slovesa, které v podobné situaci používáme v češtině (podporovat, stát za někým) používá angličtina be + přídavné jméno

get on sb’s nerveslézt někomu na nervy … další obraty ze stejného soudku: I’m sick of having to clean after you, I’m totally fed up with it … se slovem nerve existuje taky pár hezkých spojení: you’ve got a lot of nerve, young man (ty máš teda drzost) … Kay doesn’t even have the nerve to come up and look at me face to face (nemá tu odvahu … podobně have the guts) … I was going to write an angry letter but I lost my nerve when I sat down to do it

have been ignoring me … zaprvé předpřítomný průběhový čas: jak odlišíte věty she’s ignoring me a she’s been ignoring me v češtině? možná přidáním poslední dobou do druhé z nich (btw, nikoli last time ale lately)? nebo slova pořád? (pak by zde ovšem byla druhá možnost she keeps ignoring me). obojí je správně a vidíme, jak je tento problém zašmodrchaný … a k tomu sloveso ignore: ignorovat přeloží každý (i když většinou novotvarem – respektive nontvarem – ignorate), ale budou vaši studenti umět přeložit ona si mně nevšímala (she didn’t notice me by znamenalo nevšimnula si mě, což je něco výrazně jiného)

lately … hlavní point viz výše, rozdíl mezi lately (poslední dobou) a recently (nedávno) existuje, ale i rodilí mluvčí tato dvě slova občas prohazují … správně je she recently split up with her husband a she and her husband have been fighting a lot lately, všimněte si jaký čas se pojí s kterým slovem

she’s lousy at sportssportování jí vůbec nejde, věta s dvěma zádrhely, zaprvé samozřejmě sports v množném čísle (I hated sports when I was a kid … bocce may not be very tough to play but it is technically a sport) a zadruhé „be lousy/bad at st“ jako varianta „not be good at st“, kde je třeba si všimnout předložky „at“ a pamatovat na nutnost ing tvaru pokud by následovalo sloveso: as a band, we’re pretty good at making people cry

care about st … na sloveso care se podrobněji podíváme jinde, zde krátce: take care about neexistuje, you take care of sb (you look after them) or you care about someone (that person is very important to you, you like him/her a lot); spojení care for se používá méně často, a čím méně jej budete zmiňovat, tím větší je šance, že se studenti care skutečně naučí používat. nejpodstatnější použití care je ovšem ve větách typu I don’t care who you are (mně je jedno, mně nezajímá, mně je fuk), why should I care who you are? (proč by mě to mělo zajímat?). tyto věty by vaši studenti měli nejenom znát ale spontánně používat

get good at st … opět skloubení dvou problematických témat, be good at st je nejenom být v něčem dobrý (zajímavá předložka) ale ve větách are you good at assembling IKEA furniture? jde překládat i jako umíš? nebo jde ti to dobře? obojí velmi užitečné obraty … zadruhé zde máme get, které ve spojení s good at plodí české zlepšit se, podobně get nervous (znervóznět) a z trochu jiného úhlu třeba the discussion got interesting (začala být … student samozřejmě řekne started to be)

end up talking … z gramatického hlediska je důležité, že end up se pojí s ing tvarem slovesa (I got so drunk I ended up singing the national anthem on the roof of the house), ještě důležitější ale je, čemu odpovídá v češtině, tedy spojením nakonec… nebo dopadlo to tak, že… popřípadě sloučenému pleonastickému nakonec to dopadlo tak, že… podmětem v angličtině není it jako v češtině, ale skutečný aktér děje (dopadlo to tak, že jsme si poplakali n náručí … we ended up crying in each other’s arms); upozornění na konec: end up není upgrade jednoduchého end (when our relationship ended … we ended up becoming enemies)

things haven’t been working out for me … (poslední dobou mi nic nevychází) je typická anglická hovorová věta, při jejíž tvorbě by český student nevěděl jak začít, čím skončit ani co dát doprostřed

plus … hovorová alternativa k besides nebo also, tedy české navíc; ne abyste vyučovali furthermore nebo moreover, strašně to formální slova

it made me wonder … v tomto textu máme mimořádné štěstí na kombinace dvou zapeklitých jevů, jako třeba v tomto případě. těžko uchopitelné sloveso wonder (možné překlady I wonder: zajímalo by mě, rád bych věděl, to jsem zvědavý, kdo/kde/jak… asi…, nejsem si jistý jestli a možná i nějaké další … umí studenti překládat tyhle české obraty do angličtiny?) v kombinaci s těžko přeložitelným make (má spoustu různých překladů: it made me think by šlo pomocí donutit, tedy donutilo mě to se zamyslet … it made me cry je rozplakal jsem se z toho … it makes you happy je máš z toho radost … the song makes me want to kill someone – když tu písničku slyším tak se mi chce zabíjet … všechny tyhle věty by český student nejspíš pochopil, ani jednu by určitě sám nepoužil) … sečteno nepodtrženo by mohlo vyjít něco jako: o vánocích se stalo něco, co mě dovedlo k myšlence (šlo by určitě i donutilo mě zamyslet se, jestli…) … a pokud se ptáte jaký je rozdíl mezi think a wonder, pak existuje několik vysvětlení, já mám oblíbené dvě z nich: 1) wonder vyvolává představu člověka co se škrábe na hlavě protože usilovně přemýšlí a 2) wonder + if/who/where/why/how…, ve spojení s těmito tázacími zájmeny se think nepoužívá (think of/about/that)

Leave a Reply