yuppie /3-2/ inquiry, fill

V druhé části pojednání o druhém díle článku A Yuppie… si posvítíme na možnosti inquiry/recall a přihodím ještě testovací doplňovačku fill-long

INQUIRY QUE / FOLLOW-UPS

a) who’s this Kosenza guy I keep hearing about?
the policeman who called Adam
what did he call him about?
about the fine
what did he want him to do?
go to the police station
are you sure about that? I don’t think that’s where he wanted him to come. actually, he asked him to come to court
oh, yes, yes, right
did Adam say yes right away?
no!
how did he try to persuade him to come?

b) what would happen if I were pulled over while I was out of state?
you would be arrested
what if I didn’t do anything wrong?
you’d still be arrested, you’d be arrested anyway
why?
there’s a warrant out for your arrest
that’s right, oh my god!

c) how do you prove you’re doing a good job dealing with crime?
by making the numbers
what exactly is that, making the numbers?
you have to arrest a certain number of criminals every year
right. So what’s the problem? why don’t they? you know, make the numbers

——————
* jak jste zajisté již odhalili, uvádím v této sekci silně idealizované odpovědi studentů. Ve skutečnosti jsme rádi za neartikulované mručení vyjadřující souhlas či nesouhlas, kývání nebo vrtění hlavou a krátké odpovědi typu “because you drank beer outside”. To je zcela v pořádku, inquiry je od toho aby si studenti oživili obsah a aby znovu uslyšeli většinu zajímavých pasáží textu plus pár dalších, které do svých dotazů improvizovaně přihodíte. Á propos, dotazy. Pár rad:

hrejte si na blbé: is that really a crime, drinking in public? … I didn’t do that, did I? did I really? wow, I must be pretty stupid
vybočujte za hranice textu: who was the barbecue with? (“to tam nebylo”) well, guess. (friends?) yes, friends! (příště už zvolíte vyšší náročnost otázky) … but how would the police in the other state know about the warrant? do you suppose there’s a database that they use? (příležitost, jak naučit užitečný obrat “I guess so.”)
buďte silně emocionální, obzvláště u ich-otázek: I didn’t do anything wrong, did I? I DID? oh no! does that mean I can’t drive the car now? What the hell am I going to do?

Nesprávných odpovědí studentů navíc využívejte k decentnímu poukázání na klasické chyby: how may stores have I robbed? — no. no stores. — none. — yes, none stores. — no, just none. — yes, just none. — uh, ok. (tak někdy jindy, dnes vítězí pan Kaplan)

Ještě jedna poznámka k (zde uvedeným, ve skutečnosti nevyřčeným) odpovědím studentů: u komplikovanějších odpovědí, kde je nad slunce jasné, že nikdo ze studentů na sebe toto břemeno nevezme, si pomalu odpovídejte sami, jako byste mluvili se skupinkou mentálně narušených jedinců, studenti se časem chytí za nos a odpověď dovedou do konce. Nejtěžší bývá odpověď načnout, jakmile toto provedete za ně, po dvou třech slovech se chytí:

So how do you prove you’re doing a good job dealing with crime? Yes? Hm? By … making … THE NUMBERS! (sometimes you take what you can get ;-)

FILL III+CZ / LINK TO FILL-OUT

When I called to _____________ my particular case, I ___________ call back later. „____________ with Officer Kosenza.“ I ____________ do just that ______ I didn’t get a chance. Kosenza called me _______ that night, ____________ dinner with my girlfriend. He ___________ to court, right then.

poptat se na, informovat se o
bylo mi řečeno, že mám (zavolat)
chtějte mluvit shint: nikoli “want”, jiné sloveso dává větší smysl
(přesně to) jsem chtěl taky udělathint: opět nikoli “want”, nýbrž jiný obrat
sám mi zavolal
zatímco jsem večeřel
chtěl, abych přišel

First he sweet-talked. („I promise i’ll have you out of there in 20 minutes, Adam.“) Then he __________. („If you get pulled over ____________ out of state, the police will see you have a warrant and throw you in jail.“) _______________. („Look, I took the trouble to call you. I thought we __________. _____________ this too hard.“)

vyhrožoval
zatímco budešhint: “zatímco” je časová spojka, tudíž…
nakonec žadonilhint: pomocí slovesa “end up”, pozor na gramatiku
jsme se dohodlihint: doslova “máme dohodu”
ztěžuješ tohint: “z” na začátku slovesa ;-)

But I ________________ cautious. Gladys’s middle-aged daughter had connections at the local precinct, so she ____________. And she __________ that New York’s cops ______________. With crime falling to record lows, ____________ more and more difficult for cops to „make the numbers“ that show they’re ________________ cracking down on crime.

poprávu jsem byl (opatrný)hint: pomocí přídavného jména “right”
omrkla situacihint: bez “situation”
zjistila
mají velký problémhint: bez “problem”
je čím dál těžšíhint: naznačte změnu stavu
se jim daříhint: ha!

Rudy ____________ pleased. What to do? The answer, ____________, is to go through out-of-date tickets ____________—anything they could _________ a „crime.“ What they do next is they sweettalk potential offenders ____________ the station, fingerprint them and lock ’em up for as long as 48 hours. Gladys’s friend _____________ a lawyer.

by nebyl (potěšen)
jak se ukázalohint: ustálený obrat
které dosud nebyly zaplacenyhint: namísto “dosud” odpovídající slovesný čas
z čeho mohou udělat zločinhint: “udělat” bude jinak než “make”
(ukecají) aby se přišli ukázat na (stanici)hint: bude se vám hodit předložka “into”
navrhla, abych si obstaralhint: pozor, gramaticky velmi záludné

Leave a Reply