brian’s story: intro /2/ my parents

This is the second in a series of texts about a boy named Brian O’Brien. The seven texts make up something of a prequel to an actual book called The Flying O’Briens. They are all quite short and easy to understand (though much harder to recount, as students will undoubtedly find), as they have been designed to be used in less-advanced-students classes. Each text is followed by a point-out section, explaining which parts of text the teacher should focus on (or point out) in class.

division_line

BRIAN’S STORY: INTRO /2/ MY PARENTS

Anyway, apart from giving me that name, my parents are ok, I guess. When I get bad grades in school, they usually don’t make a big deal out of it. They know I’m pretty smart and my grades will improve eventually. Although my mom thinks I brag too much about how smart I am and she calls me a know-it-all but I know she’s just teasing me. I’m sure she’s proud of me and she likes to see me do well in school. And I do pretty well in school. I could do even better but there’s no need to. Not yet. Maybe one day when I go to college, it won’t be enough just to sit in class and listen to the teacher talk but so far I haven’t had to study too hard to get by.

division_line

POINT-OUTS

apart from vyjadřuje české kromě v obou jeho významech (kromě tebe to ví všichni … ty ne … except you / kromě tebe to ví deset dalších lidí … i ty … besides), jelikož se jedná o předložku je nutné za ním použít ing tvar slovesa

get good/bad grades in schooldo well in school … a straight A studentcut classes / skip schoolflunk a subject (I’m flunking math … propadám z matiky) … get expelled/kicked outin class (při vyučování)

big dealsorry about this afternoon – oh, forget about that, it was no big deal (o nic nejde) … My son is going to Scotland tomorrow! — Big deal. I go there every other week (to je toho)… first weekend away together! — ah, it’s just a weekend, big deal! (to je toho) … zde you are making too big a deal out of it (děláš z toho zbytečně vědu)

eventually … není eventuálně, kdyby to náhodou někoho napadlo, významově odpovídá in the end a blíží se finally

although … a even though jsou důležitá slovíčka, i když studenti se jim vyhýbají jak jen můžou (hlavně pomocí but, kdy namísto although I knew it, I made like I didn’t řeknou pokaždé I made like …. but I didn’t…), jsou důležitější než despite a in spite of, ale ty byste určitě časem měli také zmínit, už jenom kvůli testům které na této distinkci hodně bazírují

I brag about how smart I amnepřímé otázky jsou velice časté a proto je potřeba je mít zažité. zažité je něco jiného než naučené, vysvětlení trvá minutu, zažití pak mnoho měsíců. … does anyone know me? I wonder if anyone knows me … u nepřímých otázek navíc velice často dochází ke dvěma jevům najednou, tedy k návratu k normálnímu slovosledu (to vždycky) a často taky k posunu časů, dohromady to vydá na pěknou prudu: no one knew why we smiled so often … why do we smile so often? … who are you? I didn’t know who you were

tease … by se dalo přeložit jako škádlit, ale blíží se i českému popichovat, provokovat či posmívat se, což jsou přece jenom frekventovanější slůvka … dále je dobré znát a učit bully (tyranizovat, šikanovat) … možná i pick on sb (dobírat si, popichovat) a hlavně make fun of sb a pak taky vzdálenější embarrass (ztrapnit … i s tvary –ed a -ing), ridicule (zesměšnit) a třeba i humiliate (ponížit), určitě pak ještě insult a offend (obojí urazit s trochu odlišnými významy) a teď mě napadá ještě tell sb off (nadat někomu, zde se bude hodit výše zmíněný ing tvar: you told me off for not wearing any shoes) či call sb names (nadávat někomu do něčeho)

be proud of st … be ashamed of … nečekané předložky

do well in schoolmy son does pretty well in school (jde mu to, daří se mu) … odvozený obrat you can do better byste přeložili … … … máš na víc; uměli byste přeložit máš na víc do angličtiny? tož tak. dobrá je i pochvala you did very well studentům po dobře provedené činnosti v hodině

not yetzatím ne / ještě nenot se na rozdíl od češtiny dává na začátek věty: we have to listen to her, she’s our boss – not anymore, she’s been fired … podobně most people dream of living in a house. not me, though (já ale ne) are you looking for that guy? – no, not today

when I go to collegečasové spojky po kterých nebývá will, jednoznačně nejdůležitější z nich je určitě when, u kterého je nutné zdůraznit, že ve větách jako when I’m 64 mu odpovídá české (aby studenti při každém až nepanikařili), u after a before většinou chybu nedělají (i když spíše z lenosti použít will než z uvědomění si že zde gramaticky není na místě), důležité je použití po untiluntil you drink this, you won’t be allowed to… (poukázat na zápor obsažený v until) … dříve nebo později se objeví nějaký smart-ass student který najde will použité po when (when will you ever learn? I wonder when they will learn), v reakci na což budete nuceni v vymezit časové věty

listen to the teacher talk … spojení se slovesy hear, see (okrajově feel, to v těchto spojeních zas tak často nepoužijete) ale taky listen to, watch, notice, kdy se nepoužívá ani infinitiv (nejčastější chyba … did you hear them to say anything?) ani češtinářské I saw how he entered the building

so far I haven’t had to … zaprvé užitečné so far … zadruhé jeho logické propojení s časem předpřítomným … zatřetí have to jako muset a jeho předpřítomný tvar se dvěma tvary slovesa have za sebou

study hard … chyby v používání learn a teach dělají i pokročilí studenti (you want to learn Spanish? I could teach you … podobné problémy dělají i slovesa lend a borrowyou need to borrow $20? I could lend you ten), ale aspoň v písemném projevu bychom se jim měli vyhýbat, k tomu pak je nutné přidat sloveso study jako učit se (doma do školy) … hard pak zastupuje české moc / strašně ve spojení se slovesy try, work, look (ve významu hledat) a třeba taky study

Leave a Reply