ellen /2/ point-out

Jak jsem slíbil, projdeme si většinu INN z našeho textu a podrobíme je testu jejich inn-nosti, jinak: užitečnosti. Používat budu následující zkratky

ERR: jakých chyb se jako učitel obávám
CZ: jak zní přirozený český překlad
PROB: v čem je můj problém jako studenta

bez dalšího otálení pojďme hodnotit

——————

» I’m through feeling sorry for myself

ERR: I stop (to) feel sorry
CZ: už jsem s tou sebelítostí skončil
PROB: znám end. znám finish. co po mě ještě chcete?

» this little episode is over
ERR: ended, it is end of
CZ: skončila
PROB: to znám, akorát to nepoužívám.

» it’s about time
ERR: it is the highest time
CZ: nejvyšší čas / no hurá
PROB: ustálený obrat, neznám.

» it doesn’t matter, mom
ERR: it’s ok, it’s the same, never mind
CZ: to je jedno / na tom nesejde
PROB: hmmm (přeloženo: bojím se pouštět do trojúhelníku sloves matter, mind a care. nikdo mi zatím dostatečně srozumitelně nenarýsoval souvislosti a rozdíly mezi it doesn’t matter / I don’t mind / she doesn’t care / does it bother you)

» after all, this is one of …

ERR:
CZ: koneckonců / vždyť přece
PROB: linking words, děs a hrůza. to se nikdy nenaučím.

» nothing is going to prevent me from enjoying it

ERR: it will be nice for me
CZ: nezabrání v tom abych si toho užil
PROB: předložka a ing tvar. nikdy nikdo nijak za žádných okolností mě nepřinutí se o něco podobného pokusit.

» who am I kidding?

ERR:
CZ: na co si to hraju? o co se tu snažím?
PROB: ustálený obrat z hovorové angličtiny, odkud to mám jako znát?

» a clip-on you can borrow

ERR: a clip on which you can take
CZ: který si můžeš půjčit
PROB: vztažné věty. vždycky do nás hustili which, tak používám which. říkali, že někde bývá who, ale toho se bojím. a borrow je přece vypůjčit. tak proč neříkáte vypůjčit? já teda česky říkám vypůjčit.

» it’s not the tie, mom

ERR: the tie is not problem
CZ: o kravatu nejde
PROB: jakmile jde něco potenciálně obtížného nahradit slovem problem, neváhám

» I guess so

ERR: maybe yes
CZ: asi jo, nejspíš jo
PROB: znám maybe, tak ho používám, co ode mě chcete?

» I’ve got nowhere else to turn

ERR: I can’t go somewhere other / haven’t anywhere for turning
CZ: nemám se kam jinam obrátit
PROB: s takovými obraty na mě nechoďte. jak je tam “se”, vypínám.

» the one you didn’t like

ERR: that which you didn’t like
CZ: ta kterou nemáš rád
PROB: něco o zástupném one jsem někde v hodině zaslechl, ale říkal jsem si, že to bude něco pro pokročilé.

» I’m in love with her

ERR: I love her
CZ: jsem dozamilovaný
PROB: jo, to si vybavuju.

» that’s a tough thing to overlook

ERR: it is very hard to don’t see it
CZ: to se blbě přehlíží / to jde těžko přehlédnout
PROB: co jsem vám říkal o “se”? a už nechci vidět další slovíčko složené z těch t-h-o-u-g-r-co já vím. co znám se mě plete tak radši nepoužívám ani to

» it’s my first time

ERR: I do it for the first time
CZ: tohle jsem ještě nezažil / tohle se mi děje (tohle dělám) poprvé
PROB: no vy jste se snad zbláznili. jak mám “tohle jsem ještě nezažil” překládat jako “it’s my first time”. to přece znamená “to je moje první doba”, ne? nebo “čas”. a zažít je experience, to znám. takže já bych řekl “this I don’t experience.” no co?

» when I was a kid

ERR: when I was small
CZ: když jsem byl malý
PROB: co je špatně na “when I was little”? že todle říkají častěj? ať mě neserou

» in many ways, …

ERR:
CZ: v mnoha ohledech / směrech
PROB: to bych v životě neřekl ani česky

» this is different

ERR: this is another / other
CZ: tohle je jiné
PROB: no jo, na to já si nikdy nevzpomenu. a když vzpomenu, tak stejně namísto toho řeknu difficult

» I hope so

ERR: I hope (yes)
CZ: doufám, že jo / to doufám
PROB: rozuměli by mně? rozuměli. no tak.

» it’s not fair, mom

ERR: it’s not… jak se řekne spravedlivý?
CZ: to není spravedlivé
PROB: tak snad řeknete “to není fér”, ne? (ale pak nebudete umět přeložit “spravedlivé”) cože? s tím běžte někam. fér, tak fér.

» what did I ever do to deserve this?

ERR: why this happen to me?
CZ: čím jsem si to zasloužil?
PROB: “čím” nedělám. a vůbec, dyť to je “co jsem udělal abych si to zasloužil?” ne-ser-te.

» I was minding my own business

ERR: I was taking care about me
CZ: dělal jsem si svoje / do ničeho jsem se nepletl
PROB: kde žijete?

» and all of a sudden

ERR: from nothing
CZ: zničehonic
PROB: jak se to píše? a je tam neurčitý člen? jo, to je dobrý obrat, ten si zapíšu. a neznamená to to samé jak to dlouhé slovo na “i”?

» a girl I can never be with

ERR: a girl with which I cannot be
CZ: se kterou nemůžu být
PROB: ale šlo by to i takhle, ne?

» to hear you express those feelings

ERR: to hear you to express / hear how you express
CZ: slyšet tě jak vyjadřuješ…
PROB: už vím, “slovesa smyslového vnímání”. see hear feel. po nich nesmí následovat infinitiv. tak nás to učili. používat to? to byste po mně chtěli trochu moc.

» does she know how you feel?

ERR: she know how do you feel?
CZ: ví jak se cítíš? (jaký z toho máš pocit?)
PROB: jak poznám, že je to nepřímá otázka? že tam většinou není otazník? a dyť tady zrovna je. … výjimky si strčte víte kam.

» I don’t think so

ERR: I think no, in my opinion no, by me no, according to me no
CZ: podle mě ne / myslím, že ne
PROB: ale rozuměli by mně, ne? / je to úplně špatně? / a nešlo by to i tak? / ale já už jsem to někde viděl i tak.

» I wanted to tell her but I didn’t

ERR: I wanted to tell her but no / but I didn’t tell her
CZ: ale neřekl
PROB: a je chyba když to tam řeknu znovu? nic nepokazím, ne?

» it’s a shame

ERR: it’s a pity
CZ: škoda
PROB: ale nás učili it’s a pity

» it would have made a difference if I’d told her?

ERR: it would be better/other if I would tell her?
CZ: by to k něčemu bylo kdybych jí to řekl?
PROB: co prosím?

» I should have told her

ERR: I should (to) tell her
CZ: měl jsem jí to říct
PROB: sbohem a šáteček (překlad: nerozlišuju mezi “could have called” a “could call”. a následně lžu a lžu, že v tom nevidím rozdíl ani v češtině i když mě učitel stokrát přesvědčujete, že “měli jsme to udělat” a “měli bychom to udělat” bych si v češtině nikdy nespletl)

Leave a Reply