archive for July, 2006

marley bone coach: úvodní slovo

Wednesday, July 26th, 2006

Vítejte na stránce projektu Marley Bone Coach, určeného pro učitele angličtiny. Projekt si klade za cíl přijít s alternativním přístupem k výuce studentů na středních školách (nebo minimálně na výběrových středních školách) a také na jiných výukových institutech, kde se na výuku angličtiny soustředí pozornost, jenž si zaslouží. Neklade si za cíl konvertovat na svou stranu všechny učitele, ba ani většinu učitelů, ba dokonce ani silně početnou menšinu. Znám své pappenheimské a tuším, že zájemců o vyzkoušení tohoto přístupu mnoho nebude. Nekladu si nereálné cíle, i nalezení několika málo vstřícných odvážlivců bych považoval byl úspěch.

Namísto práce s učebnicemi, kterou považuju za naprostou ztrátu času (ano, včetně Headways), nabízím práci s původními texty. Některé jsem sepsal sám, jiné našel v časopisech, knížkách a především na internetu a upravil pro potřeby výuky. Pochází z různých zdrojů, spojuje je však použitý jazyk. Ten není ani příliš formální, jak bývá zvykem u novinových článků (které mnozí ambiciózní učitelé bez úprav předkládají svým studentům), ani slangový, jak by zcela mylně namítali titíž učitelé při letmém obeznámení s nimi. Jedná se o angličtinu každodenního užívání. Tuto angličtinu, ač je to k nevíře, učebnice ignorují a namísto ní nabízí seriózně se tvářící bezbarvý politicky korektní paskvil.

[NOVĚ] kompletní archiv materiálů z hodin Bee’s Knees (pdf)

——————

Větší část tohoto projektu pojednává o stylu výuky teoreticky, i když samozřejmě v doprovodu velkého množství příkladů. Pro každý typ textu nebo testu zde přikládám jeden vzorový materiál doplněný vyčerpávajícími podklady pro práci s ním, tak aby si případní zájemci mohli nový přístup bez větších příprav ozkoušet. Předkládané materiály jsou určeny spíše pro pokročilejší studenty, ale přínosné by měly být už i pro úroveň běžně označovanou za středně pokročilou.

Předem upozorňuju na skutečnost, že případný zájemce o proniknutí do tajů a principů zde nastíněného přístupu k výuce se bude muset nejdříve prokousat neznámou terminologií a také akceptovat, že se od něj při přípravě na hodiny i v jejich průběhu očekává více práce než pokud by nadále využíval standardních učebnic. Za sebe můžu slíbit, že se jedná o přístup ověřený několika lety praxe, přístup který po určité záběhové době funguje nad očekávání skvěle, a který má přínos nejen pro studenty ale i pro učitele samotného a jeho angličtinu.