brian’s story: intro /1/ the name

This is the first in a series of texts about a boy named Brian O’Brien. The seven texts make up something of a prequel to an actual book called The Flying O’Briens. They are all quite short and easy to understand (though much harder to recount, as students will undoubtedly find), as they have been designed to be used in less-advanced-students classes. Each text is followed by a point-out section, explaining which parts of text the teacher should focus on (or point out) in class.

division_line

BRIAN’S STORY: INTRO /1/ THE NAME

Hi. My name’s Brian. It’s Brian O’Brien, actually. It’s such a silly name, isn’t it? What were my parents thinking? You can’t name your child Brian if his last name is O’Brien. Kids make fun of me in school all the time. I hate it when I have to introduce myself. Everyone always asks, Is that your real name? You’re not kidding me, right? Sometimes I get so mad just thinking about that. I wish I had a name like Ed. Ed O’Brien, that would sound much better.

division_line

POINT-OUTS

i actually jako české vlastně … opravujete/upravujete předchozí informaci (hi Chris – actually, my name is Ted)

ii such a silly name x the name is so silly … what a silly name

iii co je to napadlo? … důležité je i třeba I thought we might (napadlo mě, říkal jsem si) nebo I can’t think of a good name (nenapadá mě žádné…)

iv „to nejde“ … it is impossibleyou can’t win a game like that without… podobně you don’t have to (není nutné … it is not necessary)

v make fun of x are making fun of me

vi all the time (každou chvilku) x the whole time (po celou dobu něčeho) – keep making fun, constantly

vii hate it when, it by se v tomto spojení nemělo vynechávat, podobně I love it when you cook dinner

viii have to je důležité zvládnout (must nechejte pro věty jako you must be pretty smart if you know all these things … kde zastupuje certainly neboli české určitě ano), otázky a zápory u have to se tvoří pomocí do (tomu věnujte hodně pozornosti … you haven’t to leave, have we to go?)

ix everyone (samotné všichni) x all of them … s jednotným číslem (everyone knows, does everyone like me?)

x you’re kidding, right? no kidding, just kidding

xi get angry/mad, at sb for (doing) st, be mad about st … BrE mad (poblázněný) x angry … AmE crazy x mad (naštvaný)

xii zjednodušení pomocí ing tvaru, podobně by thinking … broke my leg playing soccer (při hraní)

xiii I wish odpovídá českému kdyby tak… nebo chtěl bych… (u věcí které nejdou splnit) ale především škoda, že… (vůbec nezmiňujte zastaralé kéž), kde je nutné pamatovat na přehozený zápor (I wish I knew him … škoda, že ho neznám) a užívání časů jako v podmínkových větách

xiv odlišit would could a should, v zárodku utnout kňouravé „ale mně to přijde všecko stejné, dyť tam není žádný rozdíl“

xv much v těchto spojeních odpovídá českému daleko (lepší) nebo o hodně (chytřejší) … more better … rozdíl mezi much nicer a much more beautiful

Leave a Reply