article: článek

Article je prazákladní typ textu. Jedná se o článek vyprávěný v první nebo třetí osobě, který se hodí na přednes učitelem v hodině. To přitom zdaleka neznamená, že by se na tuto funkci hodil každý nedialogový článek. Article musí být poutavý, děj by se v něm měl odvíjet logicky a nikoli trhaně nebo na přeskáčku a nemělo by se v něm nacházet příliš mnoho přímé řeči (troška text oživí, větší množství ale mate). Souvislý nebo aspoň kupředu se nějak pohybující děj bývá nicméně předpokladem dobře zvoleného article. Text skládající se z více spolu nesouvisejících úseků se hodí spíše na interview.

Většina článků, které používám ve svých hodinách, jsou součástí delších textů. Tedy nikoli delších ve smyslu hledání ztraceného času, ale zhruba tří až čtyřdílných (samotný article se pak skládá zhruba ze tří až čtyř odstavců). Když občas využívám delších textů z knih, pak samozřejmě studentům neprozradím, v jaké fázi textu se nacházíme, (koho by bavilo poslouchat třetí díl dopředu ohlášeného patnáctidílného článku?) A také se snažím je dělit na samostatné příběhy, z nichž každý má ony snesitelné tři až čtyři díly, nějak začíná a nějak končí.

opening class

Ještě před samotným uvedením textu rozdejte nebo rozešlete keywords, ta nic neprozradí a aspoň jich studenti mohou v případě potřeby využít hned první hodinu

intro: v úvodní hodině přichází na řadu nejdříve intro, kdy se zkráceně proimprovizujete obsahem textu tak abyste při tom narazili na veškerou novou slovní zásobu (vocab) a pokud možno použili i některé problematičtější gramatické jevy obsažené v textu

Není vůbec na škodu mít slovní zásobu napsanou na tabuli ještě před začátkem intra a jenom na ni při mluvení odkazovat. Pokud je to možné, vysvětlujte všechnu slovní zásobu anglicky pomocí definic a ještě lépe příkladů (a general was going to pass through the village … you know what “pass through” means? no? ok, suppose you’re driving through a city and you get stopped by the police and they ask you if you live in the city and you say “no, I’m just passing through, I’m on my way to…“) dokud některý student nepřijde se správným českým překladem

Vůbec nebude vadit, pokud budete improvizovat až do té míry, že při intru (a tedy vysvětlování slovní zásoby) využijete úplně jiných gramatických jev, než jaké se skutečně nacházejí v textu, studenti pak aspoň budou mít alternativy. Pokud se jedná o úplně nový text (a ne další díl již načatého článku), nebo text, který vyžaduje vysvětlení reálií, mělo by na řadu přijít i toto vyprávění

Ihned po intru by měl následovat krátký pohled na klíčové gramatické jevy z článku, u již probraných jevů jako point-out (jak byste řekli…?) a u zcela nových jako vysvětlení

——————

Tell story: po nějakých dvaceti minutách (jež jsou vyplněny sandwichovými aktivitami) přednesete samotný text. papír s textem můžete držet v ruce a můžete se do něj i dívat, pamatujte ale, že existuje drobný rozdíl mezi přednesem a přečtením. Přečtení je nuda. Studenty musíte zaujmout jak svou intonací, tak případně i gestikulací, dramatickým nábojem, vtipem. Ostatně i úvod vašeho vyprávění by měl studenty trochu zaskočit, nejhorší co můžete udělat je zahájit slovy “takže teď si uděláme ten článek” nebo “ok, now I will read the text and you will listen and…

Po přečtení textu se rychle rozhodněte, zda je vhodné přihodit ještě inquiry (to v případě, že si nejste jistí, zda studenti obsah textu zcela pochopili), nebo zda je záhodno nechat studenty hned vzápětí si text povyprávět mezi sebou nebo ani jedno.

Okamžitého převyprávění je potřeba hlavně u středně náročných textů; tehdy, máte-li dojem, že obsah textu studentům vyprchá z hlavy, pokud si jej ihned nezopakují (třeba proto, že mu nepředcházelo důkladné intro) nebo prostě proto, že se vám v této fázi hodiny hodí, aby si studenti vykládali mezi sebou. Každopádně se v takovém případě hodí napsat na tabuli krátký guide, jímž se studenti mohou řídit.

Nejčastější možností je možné nechat toto převyprávění na úplný konec hodiny (to pokud za sebou máte důkladné intro a bylo zřejmé, že studenti s článkem nebudou mít větší problémy), pro případ, že byste všechny plánované aktivity vyčerpali v předstihu (což ve skutečnosti téměř nikdy nenastane, máte ale aspoň jistotu, že volný čas bude v případě potřeby jak vyplnit)

follow-ups

next class (2): další hodinu je dobré text připomenout pomocí recall (funkčně totéž co inquiry). I to by mělo být uvozeno zajímavě, buď otázkou, u které studentům bude chvilku trvat než si uvědomí, o čem je vlastně řeč, nebo otázkou v ich formě, kdy mluvíte za jednu z postav, případně za nějaký předmět, v ideálním případě otázkou, v níž se snoubí oba přístupy.

V pozdější fázi hodiny pak studentům krátce připomeňte to nejpodstatnější z textu metodou point-out (ideální pokud následuje po nějakém a.t.), na přeskáčku předkládejte české verze obratů z textu a pokud vám hlava slouží, snažte se je zasazovat do jiných kontextů, tzn. s jinými slovesy, aby si je nevybavovali čistě na základě asociací s dějem článku (pokud je tedy v textu “I should have paid on the spot” pak se nejdříve zeptejte jak by řekli “to jsi neměl říkat“, spojení “on the spot” pak uveďte později třeba v kontextu “byl mrtev na místě“).

Dalším krokem by mělo být rozdání fill-long verze pro práci v další hodině. Rozdat tiskové verze už na konci této hodiny ale není krokem z nejmoudřejších, jelikož pilní studenti si dost možná z paměti vyplní mezery ještě tutéž přestávku a tím vás připraví o veškerou zábavu při samotném doplňování. Ideální je samozřejmě poslat text mailem, to ale předpokládám není u mnohých učitelů úplně schůdná možnost. Nabízí se tedy rozdání až při další hodině a doplnění v hodinách následujících.

Pokud fill-long verzi k textu nemáte a nechcete jí využívat, pak na konci hodiny rozdáte (nebo posléze rozešlete) kompletní text

——————

next class (3): pokud studenti mají nyní k dispozici fill-long verzi, překvapíte je tím, že ji prozatím odložíte. Tuto hodinu mají za úkol si text převyprávět v párech mezi sebou (máte-li dojem, že si inn úseky textu ještě zaslouží připomenutí, pak je point-out na začátku hodiny dobrým krokem) buď pomocí otázek, nebo jako vyprávění, kdy se po určitých úsecích střídají. Rozhodnout za ně může mince, viz. coin toss. Využít při tomto vyprávění mohou, ba měli by keywords, klíčových slov, nebo opět guide na tabuli. Pokud budou studenti využívat klíčových slov, doporučuju jim před samotným vyprávěním uvolnit minutu na jejich rychlý průlet v češtině, aby si ujasnili, že budou v každé fázi vědět, o čem má být řeč.

next class (4): další hodina je věnována fill-long. Už uplynula jakási doba od prvního vyprávění i od připomínkového inquiry v hodině poté. Fill-long text nejlépe funguje rozdělený na dvě poloviny (každá na jedné stránce, velké řádkování) přičemž každou z nich doplníte zvlášť, třeba i v různých hodinách (obě najednou je vzhledem k délce a náročnosti této aktivity příliš velké sousto). Pokud byste obě poloviny chtěli zvládnout v jedné hodině, pak mezi ně lze vložit třeba tell story aktuálního textu a a.t. textu z předminulé hodiny nebo třeba inquiry textu z minulé hodiny. Každopádně doplnění celého textu v jednom kuse je pro studenty poměrně náročné a myslím, že sami vypozorujete, jak zhruba v polovině začínají uvadat.
Ostatně i každou z obou částí dělím při doplňování ještě na dvě poloviny (každá o délce zhruba dvou odstavců): nejdříve studenti každý sám za sebe doplňují první polovinu, tu si pak porovnají mezi sebou, pokud je na to čas, a následně společně projdeme správná řešení a upozorním na nejčastější chyby a vzápětí (nebo později, pokud po tom volá program hodiny) provedeme totéž s druhým odstavcem.

next class (5): v této hodině se nabízí použití spin-off možností, tedy v podstatě a.t. aktivita, kdy studenti improvizují monology, interview či dialogy s jednotlivými postavami textu. Mohou sice využít znalostí získaných doplněním fill-long v předchozích hodinách, do velké míry ale stejně budou nuceni sáhnout hluboko do studnice znalostí posbíraných v celém průběhu výuky.

next class (6): pokud má text další díl, těsně před intrem k němu si studenti mezi sebou ještě jednou připomenou díl předchozí, tedy ten o němž je v této fázi řeč.

summary

1. intro+grammar – tell – inquire (+ a.t.?)
2. inquire – point-out short – e-mail fill-long / complete
3. point out + a.t. (coin toss)
4. fill-long (by 1/2)
5. spin-offs

Leave a Reply