brian’s story: intro /3/ dad vs mom

This is the third in a series of texts about a boy named Brian O’Brien. The seven texts make up something of a prequel to an actual book called The Flying O’Briens. They are all quite short and easy to understand (though much harder to recount, as students will undoubtedly find), as they have been designed to be used in less-advanced-students classes. Each text is followed by a point-out section, explaining which parts of text the teacher should focus on (or point out) in class.

division_line

BRIAN’S STORY: INTRO /3/ DAD VS MOM

In other ways, my parents are not so ok, though. Like, I wish my dad was less strict with me. I don’t think he should punish me and my brother for misbehaving as often as he does. I mean, it has always been this way and I have always hated it.

He was in the Army so he is used to giving orders. My mom is okay with it, but that’s because she’s had time to get used to it. But me and my brother, sometimes we just feel like fooling around and when he starts screaming at us, we wish he was dead. Well, not literally dead, just you know, gone.

Mom knows about this so whenever he gets too upset she tries to calm him down by telling him about a meal she’s made or a TV show that’s about to begin. Most of the time it works. When it doesn’t, I’m usually the one who gets yelled at because my brother always acts like everything is my fault and dad for some reason believes him.

division_line

POINT-OUTS

like … hovorová varianta spojení for example (v češtině například „třeba“), v testech like nedoporučuju používat, v mluvě bych zase omezil for example. proč? protože je to protivný rádoby vznešený cumbajšpílovský obrat používaný českými studenty v průměru jednou na každé dvě věty. obzvláště nevhodně působí, když jej frekventovaně používají studenti, kteří neumí stvořit otázku v přítomném prostém čase

punish me for misbehaving … ke spojení for –ing se podrobněji vyjadřuji jinde; jeho použití ukazuje že a) umíte zacházet s ing tvary a b) že vaše schopnost tvořit delší věty se neomezuje na spojování pomocí and / but / so / because. misbehave je výborné slůvko, odbočíme od něj ve dvou směrech: 1) významově: behave! be good! stop talking back! don’t act like nothing happened! a 2) předpona mis-: misunderstand, she mistook me for a street bum

as often as he doesas – as je častější a správnější než so – as (he’s as clever as I am … he’s just as clever … much more clever)

it has always been this way … pěkná příkladová věta na použití předpřítomného času, která zároveň může sloužit jako varování před jeho zjednodušeným vysvětlením: Pete asked the question many times when he was young but he was always told that it was a silly thing to ask (in the past) … Pete has asked the question many times and he has always been told… (he keeps asking the question still)

he is used to giving orders … kdy je to součástí infinitivu (want to sleep, try to stay awake) a kdy se jedná o předložku vyžadující ing tvar? nejjednodušší a uživatelsky nejvstřícnější vysvětlení je: téměř vždy se jedná o infinitiv, výjimkou jsou poměrně okrajové obraty (she devoted these years to looking after me / when you get around to writing the message) a pár důležitých, mezi které patří hlavně be/get used to (I’ll never get used to sleeping in a king-size bed) a look forward to (I’m looking forward to seeing you again)

she’s ok with it … české sloveso vadit se překládá několika způsoby, učebnice začínají a končí u mind, to ale nepokryje naše potřeby ani z malé části: I don’t mind spending some time with those guys (nevadí mi strávit, pozor na ing tvar), ale does it really bother you that much? (fakt ti to vadí tak moc?) a v hovorové angličtině často narazíme na spojení be ok (all right) with st a jeho přehozenou variantu: if you want to start drinking again, I’m okay with it / it’s ok with me … hodí se znát i hovorové sloveso bug (when you said you like Tina better, I have to admit it really bugged me)

feel like fooling aroundfeel like je milá varianta k want, tak jako mít chuť něco dělat je hezká varianta k chtít (další možnost překladu je chce se mi něco dělat, to samozřejmě obvykle hážeme do jednoho pytle s chtít, tedy want, ale neměli bychom) … po feel like se používá ing tvar, to je důležitá informace … sdělte studentům, ať se při překládání obratu mít chuť něco dělat nesnaží o mamutí konstrukce obsahující slova jako taste či appetitefeel like se dá používat i bez slovesa v obratech jako does anybody besides me feel like a cup of coffee? nebo I’ll lose weight when I feel like itfool around má v tomto kontextu význam dělat/vyvádět blbosti, i to je myslím užitečný obrat

scream at sb … mezi důležitá slovesa, která se pojí s předložkou at patří kromě look at i smile at, laugh at, point at, shout / yell / scream at, throw st at sb, ještě dlouho bych nechal bokem rozdíly typu throw at vs throw to

sometimes I wish he was dead … nehleďte na to, že význam této věty je jasný, najděte možné české překlady a zamyslete se, jestli byste je přeložili zpátky od angličtiny: chtěl bych aby / byl bych rád kdyby (v případě, že jde o hodně nepravděpodobnou věc) … nejlepším překladem I wish bývá ovšem škoda, že (zápory jsou pak přehozené … I wish you were here – škoda, že tu nejsi … I wish I wasn’t so fat – škoda že jsem tak tlustý)

gone … lepší překlad českého pryč než away nebo outnow that my roommate is gone, I can do all this stuff around here that I couldn’t do before

whenever he comeswhenever se používá podobně jako every time (české pokaždé když a kdykoli), chvála budiž studentům, kteří používají aspoň jedno z nich

he gets upsetupset je široce rozpřáhlé slovo s významem od naštvaný přes vyvedený z míry po znepokojený … slovíčka, to by nám šlo, horší to bude s používáním slov změny stavu, kde studenti v nejlepším případě používají poměrně formální become … to je nutné používat ve spojeních jako she became a prostitute nebo you’re about to become a mom, jinak je přirozenější sáhnout po get (get nervous)

calm him down by telling him … opět předložka a ing tvar, nemesis českých studentů … tím, že mu řekne / tak, že mu řekne … všeobecné pravidlo související s touto gramatikou je, že kde v češtině máme vedlejší věty typu „to, že“ (ve všech pádech a tvarech) tam angličtina velmi často mívá ing tvar (winning the game helped us a lot … there’s nothing funny about being a single mom)

a meal she’s made … opět vznáším na těchto místech často opakovaný apel: navykejte studenty na vztažné věty bez vztažných zájmen (tedy tam kde to je možné: the drink I bought, the man my mom fell in love with)

it works … funguje to, fungovat je work, that’s all (is this thing really going to work? … love doesn’t work that way)

when it doesn’tpomocná slovesa, ve své nejzrůdnější podobě jako you yes, I no (odpověď třeba na otázku do we drink too much? … zde bych očekával when no / not)

I’m the one who wins … pokud tento obrat přeložíte jako já jsem ten, který vyhrává, děláte stejnou chybu jako když „that’s what I figured“ přeložíte jako „to je to co mně napadlo“, studenti pak nebudou tušit, jak mají překládat obraty typu to já vyhrávám nebo vyhrávám já (s důrazem na ), v druhém případě pak právě (nebo přesně) to mě napadlo. a jelikož se v češtině jedná o poměrně frekventovaný typ vět, byla by to určitě škoda

I always get yelled at … … get jako hovorová náhražka slovesa be v trpných tvarech. není asi zpočátku nutné ovládat, ale je dobré vědět o jeho existenci

act … alternativa k behave, obzvláště užitečné ve větách jako she acted like she d never heard about it before nebo act surprised. kromě act a behave je zmínkyhodné i sloveso treat sb –ly, které se kromě zacházet (s někým nějak) dá překládat i chovat se k někomu nějak (unless you start treating me right, I will pack my bags and leave for good)

it’s your fault … slovo chyba má taky několik českých překladů, kromě prve uvedeného je to tvoje chyba ještě samozřejmě mistake, u kterého je nutné si pamatovat že se používá se slovesem make (you’re making a big mistake), zmínil bych určitě i spojení go wrong, třeba ve větě I wonder what went wrong bychom jej překládali jako (to bych rád věděl, kde) se stala chyba

for some reasonz nějakého důvodu, zajímavé díky předložce for (a ne očekávané from), reason stojí za zmínku i kvůli hrůzostrašnému typu dotazu what is the reason John left, který českým studentům přijde neodolatelně sofistikovaný. co je špatného na jednoduchém why? proč ne why did John leave?

Leave a Reply