the ozarks /13/ food for thought

Pod pojmem food for thought se zde skrývají spontánní debaty v angličtině na dané téma, věc téměř nemožná, jak ví každý soudný učitel, který se někdy o něco podobného v hodinách pokoušel. Více než kde jinde zde totiž platí, že pokud se studentům mluvit nechce, pak si na každém tématu najdou tisíc chyb, které jim zabraňují v rozvedení poutavého vyprávění (jež jsou jinak samozřejmě dychtivi spustit, jenom co jim budou vytvořeny odpovídající podmínky). Proto pokud se o rozpoutání takovéto debaty chcete pokusit, neustále zdůrazňujte, že od účastníků z hlediska informačního přínosu nic neočekáváte. Jasně jim dejte najevo, že chcete slyšet i věci samozřejmé a známé, a to velmi detailně, až dětsky přístupně, ale podané hezkou angličtinou.

Jak jste z předchozího odstavečku asi vypozorovali, já sám k těmto diskusím přistupuju velmi skepticky. Všichni víme, jak obtížné je vést rozumnou debatu na dané téma i v češtině. V cizím jazyce se pak přidává jako další překážka neschopnost vysvětlit přesně svá stanoviska a následná frustrace a zlost, která v konečném důsledku vede k rozpuštění celé debaty nebo k jejímu přesunu do místního jazyka, tedy češtiny.

——————

Tento problém jsem zde již také jednou zmínil: najít vhodné téma je nesmírně problematické. I pokud takové téma najdete, není vůbec jisté, že studenti budou mít chuť debatovat, a je velmi nepravděpodobné, že ve vaší skupině či třídě budou mít zrovna na toto téma všichni nějaký vyprofilovaný názor. Pokud pak takováto vysoce nepravděpodobná konstelace okolností nastane a studenti si začnou vyměňovat rozdílné názory na danou věc, je jenom otázka času kdy nějaký zapálený účastník debaty nabude dojmu, že své hodnotné názory není schopen ventilovat dost precizně a přejde z tohoto důvodu do češtiny. To vzápětí povede k tomu, že jeho kontroverzní názory (cikáni ven, za komunistů bylo dobře, zlodějům na místě sekat ruce) vytočí ostatní účastníky, kteří samozřejmě nebudou na české invektivy reagovat vyváženými argumenty v angličtině. A tak se naše debata zvrhne do hádání se v češtině a už se nevzpamatuje. Kterýžto osud bude sdílet s učitelem.

Druhá možnost, výrazně pravděpodobnější, spočívá v tom, že vyberete klasické nudné téma (chránění velryb, jak jste strávili den), ke kterému studenti v první fázi přistupují vstřícněji, protože jim přijde jako “to správné téma, o kterém se má v hodině angličtiny vykládat.” šťáva dojde s druhou třetí větou

we must protect whales because there are only a few whales and they are beautiful so we shouldn’t kill them… dál nevím, to je asi všecko
—————-
I got up and brushed my teeth and ate breakfast and then i went to school and now i am in school … my už jsme

Asi se shodneme na tom, že pokoušet se takovýto výklad nějak oživit je aktivita postrádající smysl

všeobecná témata

Přes to všechno jsem se pokusil najít a vypilovat témata všeobecného ražení, která by mohla studenty vyburcovat k delšímu projevu. Po mnoha pokusech a omylech mi zůstal seznam osmnácti bodů, které občas vytáhnu z rukávu, když mám dojem, že aktuální duševní rozpoložení studentů umožňuje jejich smysluplné využití. Jsou mezi nimi i témata, jež by podle svého nadpisu zapadala do skupiny, jíž jsem se výše vysmíval (how has your day been?). U těch je třeba studenty dopředu upozornit na to, že oni sami by si měli najít způsob, jak takové téma rozvléci do delšího povídání, namísto toho, aby se snažili co nejrychleji dospět do “my už jsme” bodu.

Polovina z mých témat je osobního zaměření (jak se daří, co plánujete, už jste někdy byli v xy), zatímco druhá polovina se snaží o širší záběr a vyžaduje aspoň nějaký rozhled ze strany studenta. U všech se předpokládá snaha studenta mluvit a hledat cestičky k dalším spřízněným tématům, a u osobních témat pak ochota se alespoň částečně otevřít vůči svým spolužákům

» how do you feel / have you been feeling lately? why?
» what’s going on in the world and » what do you think about it?
» what things / events have made you happy lately?
» what interesting books / movies / documents have you seen or read lately?
» how have the last couple of months been?
» what interesting stories have you heard lately?
» what has been bothering you lately?
» what interesting things have you been doing / are planning on doing?
» what do you do in your job and why is it (not) fun?
» what interesting people have you met / heard or read about lately?
» so how has your day been? Spare us no details.
» what’s going on in this country / town and why exactly do you think it sucks?
» what’s an interesting piece of information that you’ve come across recently?
» what’s your personality? Is there room for improvement?
» what is the one opinion that you have that few other people share?

a téma které nikdy nezklame, téma mimořádně nosné, téma každému blízké a téma ze své podstaty nevyčerpatelné

» discuss & solve other people’s problems

Zde je tisková verze těchto témat nazvaná z matematického hlediska velmi laxně top ten print-out

Tuto aktivitu bych se asi neodvážil použít jinde než ve velmi pokročilých skupinách. Jedině pokročilí studenti totiž dokážou opakovaně opisovat myšlenky, jež se jim nedaří vyjádřit zcela precizně. Méně pokročilí studenti to záhy vzdají, a není se čemu divit. Pokud sami vládnete nějakým jazykem jen velmi okrajově, snadno se vžijete se do jejich role. U méně pokročilých studentů bych se prozatím věnoval popisování známých věcí a převyprávění probraných příběhů, na nichž si budou pilovat schopnosti, jež snad jednou uplatní i v improvizovaných debatách.

témata k článkům

Nechávám se rád inspirovat i konkrétními texty, jež člověka přivedou k tématům, která by ho normálně nenapadla. Jde o témata velmi specifická, a víc než u témat všeobecných se zde počítá s tím, že student přistoupí na vaši hru a bude se vyprávěním nebo dotazováním bavit.

U každého textu najdete tři rozdílné typy témat. Jeden se věnuje popisu dějů, předmětů a živočichů (how stuff works) a předpokládá velmi laický a klidně nepřesný či idealizovaný výklad či popis (jak se hraje fotbal / jak funguje telefon / co dělají makléři / co víte o hmyzu), druhý je osobní (what would you do if…?) a studenti se v něm snaží vyjádřit, co by oni sami činili v situaci, v níž se ocitla některá z postav děje. Třetí je pak známý devil’s advocate, který se sem zoufale snaží importovat američtí lektoři a učitelé neobeznámení s neschopností místní populace rozumně a dlouhodobě hájit vlastní postoj proti postoji opačnému

——————

Nyní se podíváme na to, jak by mohla v ideálním případě vypadat debata na témata, jež přikládám k jednotlivým dílům článku The Ozarks

Začneme u How Stuff Works, kde mohou studenti předvést i své znalosti. Neočekává se hloubkový průzkum tématu, spíše putování podle náhodných asociací, a v konečném důsledku vedoucí především ke zjištění, co všechno ještě studenti neumí říct. Pokud tedy jedním z témat bude skunk, což zde bezesporu bude, dá se předpokládat velké lomení rukama mezi studenty “co jako mám říct, vždyť já o něm nic nevím”

A SKUNK: WHAT IS IT? WHAT DOES IT DO?

a skunk is supposed to smell really bad
I have never seen one, except maybe in a zoo
but that’s what people say
but a skunk doesn’t stink all the time
it’s not like it sweats too much or doesn’t wash
in fact, a skunk becomes smelly to defend itself
when it feels it’s in danger, it fights back
by spraying this stinky juice out of its butt
but unless there’s a danger, a skunk is an animal like any other
not very different from a squirrel, for instance
as far as i know, a skunk is black and white
and eats pretty much the same things that other animals his size eat
skunks live mainly in america, i suppose
I don’t think they live anywhere in europe
a lot of skunks get killed on american highways every year
and obviously, a skunk that has been run over
realeases the juice from its body
and the cars that drive over the dead skunk later
suck in that smell through air-conditioning* možná s výjimkou sloves suck in, fight back a release a obratů pretty much a it’s not like by všechno ostatní mělo být v dosahu pokročilejších studentů

druhým typem tématu je pak what would you do, neboli pokus o osobní emocionálně zabarvené vyprávění, kde se studenti vžívají do toho, co by oni sami činili v situaci ve které se ocitla jedna z postav příběhu

WHAT WOULD YOU DO IF YOU WERE A TOUR GUIDE AND HAD TO EXPLAIN TO A GROUP OF ANGRY TOURISTS THAT THEY CAN’T TOUCH THE BATS?

well, i would start by explaining that bats are very shy creatures
who don’t like to be touched or disturbed
especially when they are sleeping
I would point out that there is nothing funny about hanging upside down
if the tourists asked to touch them
I would politely say no and hope they would stop asking
but if the group is too large
I can’t see what everyone is doing
some of them may sneak over and touch a bat
there’s really nothing i can do to stop that happening
and even after they do it, i can’t punish them
I can’t very well call the cops and have them arrested
since this is not a crime, it just shows how annoying tourists can be

a třetím pak devil’s advocate, kde by se dva studenti nebo dvě skupiny studentů měli střetnout v debatě, při které každá strana zastává stanovisko radikálně odlišné od té druhé (ať už mu skutečně věří nebo ne).

SHOULD HITCHHIKING BE MADE ILLEGAL?

yes, first of all it’s dangerous, a lot of hitchhikers have been killed
but shouldn’t people be allowed to get in harm’s way if that’s what they want?
no, they shouldn’t. It must be everyone’s responsibility to make sure that no one is harmed
this is total nonsense. you can’t stop people doing stupid things
but you should at least try. plus, there are hitchhikers who are out to kill drivers
i wonder how many drivers have been killed by hitchhikers. I haven’t heard of any myself
well, I have. and it really is awful. something should be done about that
like what?
like making hitchhiking illegal
but then you should make parks illegal. people do get killed in parks, don’t they
that’s different. a park is a beautiful thing
well, so is hitchhiking

U každé z variant je nanejvýš vhodné nabídnout minimálně dvě, ale spíše tři možnosti. Na tři možnosti se studentům daleko hůř reaguje oblíbeným “ale já vůbec nevím, o čem mám mluvit”. U našeho článku by se nabízely třeba tyto možnosti

HOW STUFF WORKS
1. Describe a skunk in great detail. If you don’t know what a skunk looks like describe what you think it should look like
2. What are caves? Why are there caves? What are they for? Can you think of any famous caves? What else can you do in a national park?
3. What goes on at an amusement park and why should no one ever pay to go to one? (it doesn’t matter that you don’t know words like rollercoaster, but you’re expected to be able to describe those things)
4. How does a radio contest work?

———

WHAT WOULD YOU DO?
1. Have you ever slept in a park? (“yes” is not a good enough answer)
2. Suppose you were a tour guide and a group of tourists wanted to touch the bats really bad (see above for more)
3. If you were Sidney and a skunk was eating your food? (preferably something different from what Sidney did)

———

DEVIL’S ADVOCATE
1. all skunks should be killed
2. hitchhiking should be illegal
3. national parks should be privately owned

division_line

print-outs

a na závěr tiskové verze všech zde zmíněných aktivit:

tři díly textu na rozdání/rozeslání studentům. Volné místo na pravém okraji je určeno pro dopisování poznámek. Já jej využívám k vypsání slovíček, které je třeba vysvětlit před přednesem článku. Mám tak na jedné stránce slovíčka i text, do kterého můžu případně nahlédnout, abych se ujistil v jakém kontextu se v něm slovo či obrat nachází

klíčová slova pro studenty; já si svoji osnovu (tu stručnou, čtyři pět bodů) vepíšu na pravý okraj textu pod nebo nad slovíčka. Osnova slouží k základní orientaci ve struktuře textu, její sepsání vám umožní nový náhled na uspořádání textu a jeho nosné body. Jakmile je jednou sepsána a zhlédnuta, už do ní nahlížet nemusím, svůj úkol splnila; ještě ji možná opíšu na tabuli pro orientaci studentů při vlastním vyprávění

doplňovačka (fill-long), pomocí níž později otestujete, kolik znalostí si studenti z textu odnesli. Ve své kopii si do mezer dopíšu české verze vynechaných pasáží, abych nad nimi nemusel při samotném doplňování dlouho přemýšlet, studentům ji rozesílám nebo rozdám až těsně před samotným testem, nikdy ihned po přednesu nebo inquiry/recall, aby ji nedoplňovali doma s textem stále v krátkodobé paměti, nýbrž aby museli v hodině lovit v paměti, podobně jako musí lovit v paměti při běžné konverzaci v angličtině

spin-off test: českou verzi rozesílám studentům poté, co si test jako sortie, tedy bleskový simultánní překlad, projdeme v hodině (kde se jim neposkytne dost času k zapsání správných překladů). Doma mají na překlad víc času a další hodinu se na jednotlivé věty můžeme podívat podrobněji. Po důkladném probrání pak rozešlu anglickou verzi. Rozdíl mezi oběma verzemi je zřejmý a dává smysl: zatímco česká verze nabízí volný prostor pro dopsání překladů a případné škrtání a přepisování, anglická je určena k posvátnému vyvěšení na zeď studentova pokoje (hang-up)

the ozarks – part one
the ozarks – part two
the ozarks – part three
the ozarks – keywords
the ozarks – fill-long
the ozarks – spin-off test cz
the ozarks – spin-off test eng

a návdavkem ještě pár dalších hang-ups staršího data ze samotného textu. Jelikož mezi vytvořením posters a sepsáním tohoto pojednání došlo k určitým úpravám textu z mé strany, budou se v těchto hang-ups nalézat i obraty, na které v textu v přesné podobě nenarazíte

the ozarks – hang-up one
the ozarks – hang-up two
the ozarks – hang-up three
the ozarks – hang-up four
the ozarks – hang-up five
the ozarks – hang-up six

Leave a Reply