hodina druhá

Ve druhé hodině by měl do rosteru přibýt nový typ aktivity. Zatím za sebou máme pouze sortie (dog) a article (ozarks), teď přichází chvíle pro fill-out (jane eyre) a a.t. psych-out, pomocí něhož hodinu rozběhneme. Navíc se pomocí recall/inquiry vrátíme k článku z minulé hodiny (ozarks) a intrem přiblížíme obsah 2s(smoke), na které dojde řada až v některé z následujících hodin

inquire EYRE + point + a.t. interview
recall OZARKS
intro SMOKE
a.t. psych-outs

Jelikož studentům by se na domácí překlad vět z testu dog měl poskytnout určitý čas, nebudeme se k němu tuto hodinu vracet a ponecháme společný rozbor na hodinu následující.

——————

a.t. psych-outs5-10 min, studenti pracují sami se složkami obsahujícími velké množství vět, překládají, opravují se navzájem, vysvětlují si co, jak a proč, volají mě, pokud jim něco není jasné, já mezitím pobíhám mezi skupinkami a občas k některé větě přidám na překlad pár podobných, aby studentům byl jasný rozdíl mezi spřízněnými gramatickými jevy; také pokud si někdy potřebuju na začátek hodiny doladit plán apod., teď je na to vhodná doba)

intro 2s5 min , z ničeho nic studenty zarazím při jejich překládání a bez větších okolků (a především bez použití jakékoli češtiny) začnu mluvit o chlápkovi co prodává v jednom obchůdku v Brooklynu (intro to SMOKE) … Začátek hodiny je totiž ideální doba na uvedení nového textu s novou slovní zásobou

inq fill-out10 min, vprostřed mluvení o Auggiem a jeho kámoších (ve skutečnosti na úplném konci intra, to ovšem studenti netuší) položím zdánlivě nesmyslný dotaz: “how can you make a total ass of yourself in a literature class?“. Otevře-li se v tu chvíli obloha, může teoreticky zaznít odpověď “by comparing Jane Eyre to Robocop.” Za normálních okolností se studenti navzájem pronásledují nechápavými pohledy (co jako? Jak jako Robocop?), než někomu dojde, o čem je řeč a odpoví “you can for example say that Robocop…“. Následuje (po důkladném zdrbání chudáka studenta za použití “for example”) podrobná inquiry doplňovačky (v našem případě EYRE) … To proto, že po novém textu (což v našem případě bylo předchozí intro to SMOKE) je ještě možné přepnout na nižší převod a projet doplňovačku, se kterou mají být studenti touto dobou již jakž takž obeznámeni a nemusí tedy příliš namáhat svou informačně absorpční kapacitu

a.t. intro 2s5 min, teď je ale již nutné, aby si studenti od mého žvanění trochu oddechli. A protože opravdu stačí trochu, převyprávějí si mezi sebou úvod článku o Auggiem (SMOKE), který před chvílí slyšeli. Ihned po tomto úvodu jsme totiž přešli k doplňovačce a studenti neměli příležitost se ujistit, že úvod všichni správně pochopili… Na konci vyprávění poukážu na to, že samotná dialogovka se již nachází na webové stránce, kde si ji mají v následujících dnech vyhledat a doplnit, aby se obeznámili s novou slovní zásobou (ta je součástí webové verze) i se samotným obsahem rozhovoru

point fill_15 min, hlavním opěrným bodem této hodiny je fill-out EYRE. V první části hodiny proběhlo inquiry, aby i ti studenti, kteří si text doma nedoplnili, měli jakýsi přehled o tom, co se v něm odehrává. Na konci hodiny se ode všech bude očekávat minimálně schopnost vést smyšlený rozhovor s postavami z textu. Mezi inquiry a toto vyprávění je ale dobré ještě odděleně vložit point-out (což právě činíme) a připomenout tak studentům nejpodstatnější obraty, za jejichž použití u nás budou získávat pomyslné body … Jak byste řekli “to by mě zajímalo, co k tomu můžeš říct / vždyť se nic hrozného neděje / tak se do toho pusťme / …

recall/inquire article_15 min, ještě než se studenti do EYRE sami pustí, je třeba jim pročistit krátkodobou paměť. To lze provést vzpomínkou na článek z minulé hodiny, v našem případě tedy OZARKS. Ani zde není třeba zdržovat se nějakým můstkem mezi předcházejícím point-outem a tímto vzpomínáním. Jednoduše namísto další point-outové otázky vypálíte nečekanou otázku z OZARKS: “how many lakes are there in the Black Hills?” (správná odpověď: none. or not many. certainly less/fewer than there are in the Ozarks“) … Hlavním cílem je připomenout obsah tohoto textu i těm, kdo na minulé hodině nebyli nebo nedávali pozor, a také nenápadně nadhodit co nejvíce zajímavých obratů (inn) z textu. Ty se jim budou hodit jak při převyprávění, tak i později při fill-long doplňovačce.

a.t. fill_1 (interviews with characters) … 5-10 min, závěr hodiny by mělo obstarat improvizované interview s postavou z doplňovačky, studenti by se měli snažit použít (ne šroubovaně, samozřejmě) některé z obratů připomenutých v point-outu a celkově na sebe klást určité nároky (snažit se přirozeně použít nějakou zajímavou gramatiku nebo spojení, které nikdy dřív spontánně nepoužili, nesahat při prvním zaváhání k primitivnějšímu vyjádření, ale snažit se vyjadřovat přesně) … Nabízí se třeba rozhovor s učitelkou literárního kurzu: “I hear someone made a total fool of themselves the other day in your class. Is it true?” — It is, actually. There’s this student named Rachel who always shows up unprepared and starts asking the other students about the book that she was supposed to have read and I guess one of the other students got tired of this and gave her some false hints… — “I see. So who gave her the false hints?” — “A friends of hers, actually. The girl that brought Rachel in…

a.t. article_1 spin-offs/coin toss … Zbyde-li ještě čas, mohou si studenti střihnout další improvizované interview, tentokrát s některou z postav z OZARKS.

——————

po hodině rozdám/rozešlu
kompletní verze EYRE
* odkaz na SMOKE na webu

——————

Plán na druhou hodinu by tedy mohl vypadal následovně:

1. a.t. psych-outs
2. intro smoke
3. inquire eyre
4. a.t. intro smoke
5. point eyre
6. recall/inquire ozarks one
7. a.t. eyre (interviews with characters)
+ a.t. ozarks spin-off/coin-toss

Leave a Reply