storyville /1/ edit, versions, fill-web, guide

ABOUT

U storyville neuvádím intro dopředu, protože studenti mají za úkol si jej pročíst na webové stránce a ptát se v hodině, pokud jim nedává smysl, nebo pokud v něm něčemu nerozumí. Intro se pak organicky stane součástí mé úvodní inquiry a díky tomu se logicky začlení (nebo se to tak aspoň předpokládá) do vyprávění samotných studentů.

Krátké, z kontextu vytržené a tak trochu ve vzduchoprázdnu se pohybující, vignetty po nějakém úvodu přímo volají a kdybych jej neposkytnul sám, byli by inteligentní studenti nuceni si nějaký vymyslet sami. ostatní by bezradně lomili rukama, že teda jako vůbec neví o čem je tam jako řeč a vy byste pokaždé vyplýtvali spoustu energie na to abyste je přesvědčili, že nejsou v hodině češtiny a že vůbec nevadí, když si kontext domyslí po svém.

Většina storyvilles obsahuje minimálně tři vignettes, většinou spíše čtyři, přičemž ty se délkou blíží prvnímu z našich příběhů, Saying Grace. V našem příkladu najdete pouze dvě, protože druhá vignette svou délkou výrazně překračuje průměr a v podstatě by ji šlo pasovat i na samostaný krátký article.

EDITING THE TEXT

Většina storyvilles má svou jednodušší i těžší verzi, jednu pro pokročilé studenty (to je obvykle výchozí verze) a jednu (výrazně osekanou) pro středně pokročilé a v některých výjimečných případech i falešné začátečníky. Zde uvádím jako hlavní tzv. hard verzi určenou pro velmi pokročilé studenty. Jelikož se jedná o velmi užitečný text, který po určitých úpravách může dobře posloužit i méně pokročilým studentům, vytvořil jsem i jeho easy verzi a poukážu na změny, které v podobných případech považuju za nutné provést.

zde je původní HARD verze (pro pokročilé)

——————

saying grace: Before we eat let’s say grace. Lord, we thank you for this staggering payload of frozen waffles that you have brought us. And since we have been faithful to you, we know that you will send us some good fortune one of these days, even though you sure as hell seem to be taking your sweet time. Amen. Ok, let’s dig in.

——————

free tattoo: I went to the shop before it got busy and looked around at some of the drawings. The artists were sitting around on a couch in the front of the store just sort of bullshitting, but the guy from the night before wasn’t saying much. Finally someone asked me if I was looking for anything particular. The guy from the night before had been staring at me the most and he suddenly, out of nowhere, just says, “I’ll give you a free tattoo if you’ll be my girlfriend.” All the guys laughed at him, started ribbing him and calling him pathetic, saying, “Yeah, girlfriend for a night!” and he looked hurt and looked at me and said, “No, really… marry me.” I turned red and said something to the effect of “I don’t know if I’ll ever get married,” which was a good answer because some guy said I was a smart girl and started teasing some other guy there who had gotten married on a whim and screwed up his life in some manner.

——————

následující obraty jsem odstranil, protože jsem usoudil, že méně pokročilí studenti je znát nepotřebují

staggering payload
dig in
on a whim
rib sb
to the effect of
take one’s sweet time

a nahradil jsem je těmito, podle mě užitečnějšími alternativami (při inquiry u pokročilých studentů se snažím o to, aby nějakým způsobem zazněly obě verze těchto obratů, protože i ony náhražky jsou velmi užitečné a většinou tomu není zcela tak, že by je pokročilí studenti znali a bez problémů používali) nebo jsem je úplně vynechal

staggering payload … huge pile
dig in …
got married on a whim … married a girl he barely knew
rib sb … make fun of sb
to the effect of …
take one’s sweet time … take one’s time

u následujících slov jsem dospěl k závěru, že neuškodí, pokud je budou znát už i méně pokročilí studenti. podotýkám, že vulgární angličtinu nevyučuju, a to ani v pokročilých skupinách (možná občas), níže uvedené obraty jsou však na pomezí a najdete je použité i v článcích new york times

screw up (ale fuck up bych nevyučoval, stejně jako žádné další obraty s fuck; podobně screw it / fuck you)
bullshit (a upozorním i na podobná slova jako nonsense, babble nebo yak; nicméně pravda je, že bullshit jako sloveso v tomto konkrétním významu nemá konkurenci)
► dalším obratem na pomezí vulgarity, který neváhám vyučovat, je třeba piss off jako české nasrat, to je dle mého soudu velmi potřebné spojení

na půli cesty jsem zůstal u těchto spojení:

in some manner
sure as hell

oba jsem sice v textu nakonec nechal, ale spíše kvůli koloritu. při inquiry je také zmíním, v point-outech se k nim ale už vracet nebudu a zcela mi postačí, když studenti namísto in some manner řeknou in some way anebo nic a z obratu sure as hell spojení as hell vynechají

——————

upravená EASY verze

takto tedy nakonec vypadala verze pro méně pokročilé studenty. jelikož z ní vypadly i některé gapfills, bylo snazší ji i doplnit

saying grace Before we eat let’s say grace. Lord, we thank you for bringing us this huge pile of frozen waffles. And since we have been faithful to you, we know that you will send us some good fortune one of these days, even though you sure as hell seem to be taking your time. Amen.

——————

free tattoo I went to the shop before it got busy and looked around at some of the drawings. The artists were sitting around on a couch in the front of the store just sort of bullshitting, but the guy from the night before wasn’t saying much. Finally someone asked me if I was looking for anything particular. The guy from the night before had been staring at me the most and he suddenly, out of nowhere, just says, “I’ll give you a free tattoo if you’ll be my girlfriend.” All the guys laughed at him, started making fun of him and calling him pathetic, saying, “Yeah, girlfriend for a night!” and he looked hurt and looked at me and said, “No, really… marry me.” I turned red and said “I don’t know if I’ll ever get married,” which was a good answer because some guy said I was a smart girl and started teasing some other guy there who had gotten married to a girl he barely knew and screwed up his life in some manner.

GUIDE

1. THANKS
BELIEVE BUT…
——————

2. TO SHOP, ARTISTS
FREE TATTOO, FUN
MARRY, OTHER GUY

THE FILL-OUT VERSION

SAYING GRACE

intro: a family has gathered to eat dinner. it is customary to say a prayer before starting to eat. however, the dinner consists of frozen waffles so the father’s prayer seems to urge the Lord to send the family some good fortune so they can afford better food.

Before we eat let’s say grace. Lord, we thank you for this staggering …1… of frozen waffles that you have brought us. And since we have been faithful to you, we know that you will send us some good fortune …2…, even though you …3… seem to …4…. Amen. Ok, let’s …5….

vocab
it is customary – je zvykem
urge – naléhat na
good fortune – štěstí
can afford – moci si dovolit
say grace – pomodlit se před jídlem
staggering – ohromující
faithful – věrný
good fortune – štěstí (přízeň osudu)

the gapfills
be bullshitting – žvanit nesmysly
be taking (one’s sweet) time – dávat si sakramentsky načas
dig in – pustit se do jídla
get busy – pustit se do práce
in some manner – nějakým způsobem
on a whim – z náhlého popudu
one of these days – někdy brzo
out of nowhere – zničeho nic
payload – zde: náklad (množství něčeho)
rib sb – popichovat
screw st up – posrat, pokazit
sit around – posedávat a nic nedělat
sure as hell – na sto pro
to the effect of st – (říci něco) v tom smyslu, že

FREE TATTOO

intro: Naomi is a girl who doesn’t consider herself very attractive. Nor do most people, apparently. One day a guy at a shop tells he he finds her beautiful. She thinks he’s putting her on and leaves. The next day she comes back to see if he was serious.

I went to the shop before it …6… and looked around at some of the drawings. The artists were …7… on a couch in the front of the store just sort of …8…, but the guy from the night before wasn’t saying much. Finally someone asked me if I was looking for anything particular. The guy from the night before had been staring at me the most and he suddenly, …9…, just says, “I’ll give you a free tattoo if you’ll be my girlfriend.” All the guys laughed at him, started …10… him and calling him pathetic, saying, “Yeah, girlfriend for a night!” and he looked hurt and looked at me and said, “No, really… marry me.” I turned red and said something …11… “I don’t know if I’ll ever get married,” which was a good answer because some guy said I was a smart girl and started teasing some other guy there who had gotten married …12… and …13… his life …14….

vocab
be putting sb on – vodit někoho za nos
drawings – kresby
sort of – tak nějak, tak trochu, jaksi
anything particular? – něco konkrétního?
stare at sb – zírat na
tattoo – tetování
pathetic – ubohý, zoufalý, trapný
turn red – zčervenat
tease – popichovat, provokovat

webovou verzi textu najdete zde. jak jsem již poznamenal, za účelem diverzifikace textů u storyville neposkytuju klíč. (na rozdíl od běžných doplňovaček, kde si uživatel pomocí interaktivní verze může ověřit, zda prázdná místa vyplnil správně) studenti tak zůstávají v nejistotě až do úvodní inquiry, při jejímž poslechu zjišťují, jestli význam vignettes pochopili správně.

Leave a Reply